Societatea  CEPU SRL (Centru de Elaborare Proiecte Unionale) s-a înființat la Târgu Mureş în anul 2006 și este o firmă specializată în accesarea fondurilor europene și naționale nerambursabile.

Scopul nostru primordial este ca prin realizarea de succes a proiectelor Clienţii noştri să obțină cât mai multe subvenţii nerambursabile, din resursele unionale ce stau la dispoziţia României. Obţinerea finanţării pentru Clienţii noştri este o componentă cheie a activităţii de consultanţă practicată de noi. Majoritatea proiectelor de finanţare întocmite și elaborate de CEPU SRL şi admise spre finanțare, au beneficiat de finanțarea câștigată.

Clienţii noştri sunt persoane fizice, IMM-uri şi Micro-întreprinderi de pe tot teritoriul ţării. După 16 ani calendaristici, încheiaţi cu succes, suntem cunoscuţi pe piaţa românească, clienţii sunt multumiţi şi revin solicitând întocmirea de noi proiecte. Numai în ultimii 12 ani de activitate am obţinut sprijin financiar nerambursabil în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanţare, din cca. 36 judete ale țării, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2009-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Din experienţele acumulate pe parcursul celor 16 ani de activitate, am concluzionat că multe societăţi, mulți întreprinzători nu au luat în considerare posibilitatea participării la proiectele unionale datorită lipsei de informare şi de ori­entare în domeniu. Informaţia potrivită, la momentul potrivit, accederea la oportunităţile existente pot fi vitale şi utilizabile, oferind succesul sigur pentru societăţile care doresc să beneficieze de ele. De-a lungul anilor am elaborat un plan de acțiune, care cuprinde mai multe etape de lucru cu ajutorul cărora vă putem ajuta în atragerea finanţărilor nerambursabile.

Ideile bune de afaceri merită și trebuie finanțate, dar ele primesc finanțare numai dacă sunt incluse în proiecte bine și corect întocmite, elaborate și selectate pentru finanțare. Pregătirea din timp a cererilor de finanțare este importantă, deoarece în multe cazuri sistemul primul venit, primul servit poate să excludă de la finanțare proiectele depuse în ultimul moment.

În întâmpinarea acestor nevoi societatea noastră vă oferă un pachet de servicii complexe şi eficiente, oferind siguranţă societăţii Dumneavoastră, ancorându-se la posibilităţile actuale, ca firma sau o nouă afacere a Dumneavoastră să îşi menţină stabilitatea într-un mediu concurenţial.

Tipurile de proiecte realizate până acum de CEPU SRL:

construire sau dezvoltare punct de lucru, dezvoltarea infrastructurii, producție, diferite servicii (service auto, curățenie, meșteșuguri, salon de înfrumuțesare etc), achiziţionare de utilaje, instrumente, echipamente, creare, dezvoltare locuri de muncă în cadrul societăţii, dezvoltarea sistemelor informatice (IT), energie regenerabilă (energie verde), turism, restaurante, cercetare-dezvoltare, activități medicale, editură, tipografie, mass-media, energie regenerabilă, inginerie și arhitectură, agricultură, industria alimentară, panificaţie, comerţ, e-comerţ (comerţ pe internet), etc.