POP-AM – Măsura II.2: Fonduri Nerambursabile Pentru Investiții în Acvacultură !

Finanțare nerambursabilă între 5.000 – 4.000.000 de euro pentru diferite investiții în acvacultură.

Finanțare nerambursabilă: 50%-70% (în funcție  de încadrare IMM)

Perioada de implementare: 24 de luni

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Solicitanți eligibili:

 • IMM, Start-Up, PFA, ONG, II, IF, Asociații și Cooperativele cu activitate din domeniul acvaculturii (cod CAEN 0321 sau 0322), atât cele cu vechime cât și cele noi înființate

Angajamentele Beneficiarului:

 • Respectarea indicatorului „Volumul producției de acvacultură” (tone) asumat prin proiect

Ajutor financiar nerambursabil:

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil:

 • 50% pentru IMM, Microîntreprinderi și ONG (Aport propriu 50%)

 • 30% pentru Întrepinderi Mari (Aport propriu 70%)

În ambele cazuri se acceptă și APORTUL ÎN NATURĂ

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Activități finanțate:

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

– contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului

– finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Cheltuieli eligibile

 • Creșterea sau menținerea volumului producției de acvacultură

 • Modernizarea unităților de acvacultură/refacerea iazurilor, lagunelor existente

 • Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului (max.15%)

 • Construcții pentru producție/ procesare/ depozitare/ comercializare/ activități complementare

 • Cheltuieli cu utilități necesare: apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie, telecomunicații, drumuri de acces, etc.

 • Dotări restaurant și pensiune

 • Utilaje, echipamente pentru unitatea piscicolă

 • Utilaje, echipamente pentru procesare primară, depozitare, etc

 • Mijloace de transport pentru transport pește

 • Contribuție în natură (construcții, teren, imobile)

 • Consultanță/ Proiectare/Asistență tehnică

 • Cheltuieli cu active necorporale: brevete, licențe, know-how

 • Multe alte cheltuieli

Clienții ne recomandă

Sunteti o firmă serioasă, deschisă la dialog și cred că aceste calități au venit în contextul ,,cu cât faci un lucru de mai multe ori cu atât îl faci mai bine
Igant Gheorghita Relu, SC REMT 2002 SRL
După elaborarea proiectului câştigător, am trecut cu bine şi vizita la faţa locului, faza de dinaintea contractării, datorită bunei colaborări cu firma DVS.Cu mulţumiri,
Neculai Latcan, SC CENTRUL MEDICAL PRAIN SRL

Am apărut pe:

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare, deoarece
experiența noastră de aproape 12 ani arată că fondurile alocate pe acest program se pot
epuiza repede, interesul fiind foarte mare!

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro