POP-AM – Măsura II.2: Fonduri Nerambursabile Pentru Investiții în Acvacultură – Măsura II.2 – 2021

Finanțare nerambursabilă de maxim 3,3 milioane EURO pentru diferite investiții în acvacultură.

Perioada de implementare: 24 de luni.

DEPUNERE PROIECTE: 19.04.2021 – 18.06.2021

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Solicitanți eligibili:

 • IMM, Întreprinderi Mari, Start-Up, PFA, ONG, II, IF, Asociații și Cooperativele cu activitate din domeniul acvaculturii (cod CAEN 0321 sau 0322), atât cele cu vechime cât și cele noi înființate
 • Bilanț pozitiv pe  anul precedent la societățile cu vechime
 • SRL, Societate în nume colectiv – SNC, societate în comandită simplă – SCS, societate pe acţiuni – SA, societate în comandit
 • Societăţi cooperative pescăreşti, care desfășoară activități economice, în domeniul acvaculturii
 • Unități de cercetare cu activitate de producție în domeniul acvaculturii care desfășoară activitate economică
 • Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritimă” sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci” – autoriza

Angajamentele Beneficiarului:

 • Respectarea indicatorului „Volumul producției de acvacultură” (tone) asumat prin proiect

Ajutor financiar nerambursabil:

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil:

 • 50% pentru IMM, PFA, II,  Microîntreprinderi și ONG (Aport propriu 50%)

 • 30% pentru Întrepinderi Mari (Aport propriu 70%)

 • 75% pentru Societăți cooperative pescărești/Asociații pescărești (Aport propriu 25%)

 • 100% pentru organism de drept public

Valoarea sprijinului nerambursabil:

 • pentru IMM-uri și PFA, II și IFmax. 2.000.000 EURO

 • pentru Întreprinderi Mari max.3.300.000 EURO

 • pentru Unități de cercetare cu activitate de producție în acvacultura max. 1.000.000 EURO

 • pentru Asociații în domeniul acvaculturii max. 1.300.000 EURO

 • pentru Societăţi cooperative pescăreşti, max.  1.300.000 EURO

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 5.000 EURO.

În toate cazurile se acceptă și APORTUL ÎN NATURĂ! Valoarea contribuției prin aport în natură se stabilește printr-un raport de evaluare și se anexează cererii de finanțare.

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Activități finanțate:

Activități care NU sunt finanțate

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

– contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului

– finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Cheltuieli eligibile

 • Modernizarea unităților de acvacultură/refacerea iazurilor, lagunelor existente

 • Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului (max.15%)

 • Construcții pentru producție/ procesare/ depozitare/ comercializare/ activități complementare

 • Cheltuieli cu utilități necesare: apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie, telecomunicații, drumuri de acces, etc.

 • Utilaje, echipamente pentru unitatea piscicolă

 • Mijloace de transport pentru transport pește

 • Contribuție în natură (construcții, teren, imobile)

 • Consultanță/ Proiectare/Asistență tehnică

 • Cheltuieli cu active necorporale: brevete, licențe, know-how

 • Multe alte cheltuieli

Clienții ne recomandă

Sunteti o firmă serioasă, deschisă la dialog și cred că aceste calități au venit în contextul ,,cu cât faci un lucru de mai multe ori cu atât îl faci mai bine
Igant Gheorghita Relu, SC REMT 2002 SRL
După elaborarea proiectului câştigător, am trecut cu bine şi vizita la faţa locului, faza de dinaintea contractării, datorită bunei colaborări cu firma DVS.Cu mulţumiri,
Neculai Latcan, SC CENTRUL MEDICAL PRAIN SRL

Am apărut pe:

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare, deoarece
experiența noastră de aproape 12 ani arată că fondurile alocate pe acest program se pot
epuiza repede, interesul fiind foarte mare!

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro