Fonduri europene în 2021– a sosit și vremea întreprinzătorilor din România

Este trist, că în România întotdeauna au fost mai puține șanse de obținere a fondurilor decât în țările vestice.

Am ajuns la pragul schimbărilor: în curând întreprinzătorii din România vor avea la dispoziție surse mari de fonduri nerambursabile, o oportunitate fără precedent.

În ultima vreme, au fost multe discuții, dezbateri despre finanțările din fondurile europene în perioada 2021-2027, și nu din întâmplare.

După lungi confruntări între țările membre și între regiuni, s-au stabilit domeniile și teritoriile pentru care se vor aloca sume importante.

În plus – regretabil – a intervenit pandemia generată de Covid-19, astfel s-a introdus sistemul de amortizare a efectelor negative asupra economiei țării prin alocarea pentru România unei sume cadru mai mare decât cea stabilită inițial.

Putem declara că, țara noastră va beneficia de suma cea mai mare dintre toate țările UE, și anume cca. 80 miliarde Euro.

 

bancnote euro

 

Este un lucru binevenit pentru ameliorarea situației economice de criză create de pandemie și pentru ajutorarea întreprinzătorilor care suferă din cauza acestei crize.

 

UPDATE 3 (10.06.2021)

Recent am atras atenția celor interesați că a venit și vremea întreprinzătorilor din România: țara noastră primește pentru prima data fonduri europene de aproximativ 80 miliarde de Euro. 

Din această sumă, ponderea mai mare îl are bugetul alocat sesiunii 2021-2027, iar 33 miliarde Euro sunt destinate relansării economice a țării, suma care trebuie utilizată în timp relativ scurt. 

Așadar, se deschid oportunități majore celor care au idei bune, au planuri de afaceri viabile – ei sunt cei care au șanse mari să acceseze aceste fonduri nerambursabile.

În mometul de față, avem mai multe informații concrete, s-a comunicat deschiderea mai multor programe și urmează lansarea altor programe noi de finanțare. 

Să vedem, cele actuale:

 • PNDR 6.2

Mult așteptatul program PNDR (Program Național de Dezvoltare Rurală) 6.2 oferă solicitanților maxim 70.000 Euro pentru investiții rurale, non-agricole. 

Solicitanții pot fi firme micro, mici și mijlocii, dar și firme nou înființate, finanțarea fiind 100 % nerambursabilă. 

Fermierii respectiv firmele cu activitate agricolă pot aplica la această finanțare, în cazul în care doresc să demareze o activitate non-agricolă, aceasta fiind de fapt o completare a activității curente agricole. 

Activitățile finanțate pot fi de producție (de la producția de îmbrăcăminte până la produse farmaceutice), prestări servicii și diferite meșteșuguri.

 • PNDR 6.4

Alt program foarte popular este PNDR 6.4.  

Acest program oferă pentru solicitanți maxim 200.000 Euro, cu condiții similare celor de la submăsura 6.2., dar aportul propriu fiind de 10 % sau de 30 %. 

Printre activitățile scorate întră și producția de băuturi nealcoolice.

 • Digitalizarea IMM-urilor

Firmele micro, mici și mijlocii prin intermediul programului de finanțare Digitalizarea IMM-urilor, pot solicita fonduri între 30.000-100.000 Euro. 

Cheltuieli eligibile vor fi achizițiile de softuri, echipamente IT, site-uri, semnături digitale, cursuri de formare în informatică, host-uri, etc., cu 10 % aport propriu. 

(ATENȚIE! Având în vedere că, acest program de finanțare exclude de la finanțare numeroase coduri CAEN, este recomandat atenție mai mare sau  contactarea unui consultant cu experiență !)

 • HORECA 2021

Unul dintre programele de finanțare care oferă o finanțare nerambursabilă mai consistentă, este  HoReCa 2021. 

Așa cum rezultă și din denumire, programul oferă finanțare pentru domeniile hotel-restaurant-catering în sumă maximă de 800.000 Euro/aplicant. 

Pot solicita finanțare și agențiile de turism, organizatorii de evenimente și ghizii turistici. 

Acest program, de asemenea, are condiții speciale de participare cu multiple criterii de eligibilitate, astfel se recomandă contactarea unui consultant cu experiență pentru îndrumare și ajutor.

 • POR 1.2

În cadrul Programului Operațional Regional – POR 1.2, se oferă fonduri nerambursabile IMM-urilor, în sumă maximă de 200.000 Euro pentru achiziționarea de servicii-suport pentru desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare și investiționale. Aportul propriu este de minim 10 %.

 • HG 807/2014

HG.807/2014 oferă finanțare nerambursabilă în proporție de 50% pentru dezvoltare regională. 

Pot solicita fonduri nerambursabile atât IMM-urile și firmele mari, cât și START-UP-urile, care prin această finanțare pot contribui semnificativ la dezvoltarea regiunii pentru care se solicită finanțarea, prin realizarea de investiții inițiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare. 

Bugetul total al acestei axe este de 37.5 milioane Euro, repartizat diferențiat pe regiuni.

 • HORIZON Europe

Prin programul de finanțare HORIZON Europe, Consiliul European acordă fonduri între 200.000-2.5 milioane Euro pentru proiecte inovative și de cercetare. 

Pot participa firme cu proiecte inovative proprii sau consorții formate din întreprinderi inovatoare. 

Prin acest program angajații firmelor participante pot beneficia de salarii până la 5.000 Euro, de asemenea, finanțarea acoperă achiziții de softwere și echipamente IT.

 • Granturi SSE și Norvegiene

Granturile SEE si Norvegiene sunt utile pentru întreprinderi mici/mijlocii/mari cu vechime, care solicită finanțări pentru activități cu caracter inovativ și ecologic, în domeniile IT, industrie verde și industrie albastră, în valori între 200.000-2.000.000 Euro.

Doriți să vă dezvoltați afacerea cu ajutorul fondurilor nerambursabile? Vă ajutăm cu drag! Solicitați o consultanță GRATUITĂ aici!

Succesiv programelor de finanțare prezentate mai sus, urmează și alte programe de finanțare foarte utile și așteptate de către antreprenorii români. 

Câteva dintre ele:

 • PNDR 4.2a pentru procesarea și comercializarea produselor obținite din fructe;  
 • PNDR 4.2 pentru procesarea/prelucrare/comercializarea produselor agricole (vegetal și zootehnic);
 • PNDR 6.1 unde tinerii fermieri pot solicita maxim 70.000 Euro cu 100% nerambursabilitate; 
 • PNDR 4.1 pentru Investiții în exploatații agricole existente; 
 • Granturi Norvegiene care acordă fonduri de 200.000-2.000.000 Euro pentru energie regenerabilă; 
 • POPAM II.2 fiind utilă pentru dezvoltarea în piscicultură.

 • Incubatoare de afaceri

De asemenea, recent s-au comunicat detalii despre programul POR 2.1B-Incubatoare de afaceri, special pentru înființarea incubatoarelor de afaceri. 

Valoarea minimă a unui proiect poate fi de 200.000 euro și cea maximă de 7 milioane euro.Finanțarea neranbursabilă variează între 50 și 90%.

 • RO-CULTURA

Programul de finanțare RO-CULTURA finanțeaza activitățile culturale cu o valoare minimă a finanțării nerambursabile de 50.000 euro – maxim  200.000 euro. 

Apelul vizează creșterea gradului de acces al indivizilor la cultură, promovarea diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural.

 • Innotech Student

Innotech Student acordă fonduri nerambursabile tinerilor studenți, de la masterat și doctorat, prin intermediul căruia ei pot demara diferite afaceri de specialitate. 

Granturile acordate se vor situa între 40.000-100.000 de euro fiecare, în funcție de numărul de locuri de  muncă pe care le vor crea. 

Bugetul cadru al acestui program, în acest an s-a mărit de la 20 milioane Euro la 65.2 milioane Euro.

 • EU Prize for Women Innovators

Programul de finanțare EU Prize for Woman Innovators acordă premii între 50.000-100.000 Euro pentru femei cu idei inovative utile (sesiunea se închide în 30.06.2021).

Așa cum am amintit de nenumărate ori, anul 2021 oferă multe oportunități de obținere a fondurilor nerambursabile. 

Bineințeles, vor fi lansate și alte programe noi în cursul anului, aceste programe fiind utile pentru ameliorarea dificultăților intervenite în activitatea firmelor din cauza pandemiei de Covid-19.

Deci este de recomandat culegerea tuturor informațiilor, deoarece acordându-le atenție acestor informații utile, apropape fiecare întreprinzător poate găsi programul de finanțare potrivit pentru ideea lui de afacere.

Doriți să vă dezvoltați afacerea cu ajutorul fondurilor nerambursabile? Vă ajutăm cu drag! Solicitați o consultanță GRATUITĂ aici!

 

Update 2 (14.02.2021): Surse de finanțare însemnate pentru mediul rural!

Fermierii români vor avea la dispoziție 6,3 miliarde de euro în următorii doi ani, în perioada de tranziție, bani dedicați plăților directe și măsurilor finanțate prin fonduri europene, anunță ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Firmele din zonele rurale – atât formele de SRL, cât și cele de PFA, II, IF, etc., în următorii doi ani vor beneficia de finanțări semnificative, în domeniile de zootehnie, pomicultura, apicultura, diferite culture vegetale (PNDR 6.1, 6.3, 4.1, 4.1a, 4.2a).

De asemenea, întreprinzătorii cu profil turistic pot apela la finanțări nerambursabile în cadrul agropensiunilor și nu în ultimul rând și activitățile rurale non-agricole vor primi fonduri nerambursabile (PNDR 6.2, 6.4).

 • Fonduri pentru a reveni în țară!

La începutul lunii ianuarie-2021- s-a redeschis programul de finanțare pentru persoanele sub 40 de ani care trăiesc și lucrează în străinătate.

AFIR oferă oportunitate persoanelor din diaspora care nu au împlinit încă 41 de ani, această finanțare fiind un sprijin important pentru reintoarcerea lor în țară și la demararea activităților agricole dorite.

Se pot solicita maxim 40-50.000 Euro în funcție de valoarea dimensiunii economice (SO).

 • Fonduri pentru modernizarea exploatațiilor in domeniul vegetal și zootehnie!

AFIR ne va pune la dispoziție și submăsura PNDR 4.1, în cadrul căreia fermierii din domeniile vegetal și  zootehnie pot solicita finanțare pentru sisteme de irigație, modernizare/marketing fermă (cu condiții speciale pentru zonele montane), iar tinerii fermieri pot achiziționa utilaje agricole.

Pentru domeniile de legumicultură și culturile de cartofi vor fi accesibile programe de finanțare specializate.

 • Doi ani de tranziție : ultima șansă pentru 90% nerambursabilitate!

In urma opiniilor specialiștilor din domeniu, se recomanda ca intreprinzătorii care doresc să obțină fonduri nerambursabile cu maxim 90% nerambursabilitate, să-și înainteze solicitările pentru aceste fonduri în cel mai scurt timp,  deoarece din anul 2023, conform noului Politici Agricole Comune, se va scade  cota de nerambursabilitate conform noilor reglementări.

Deasemnea Ministrul agriculturii declar[ că “…singura soluție realistă pentru fermierii mici de a rezista pe piață este această asociere. Chiar dacă există o reticență, noi în continuare favorizăm atunci când punctăm proiectele, cele care vin din cooperative. Vom continua investițiile și pe procesarea și marketingul produselor agricole; de asemenea, vom aloca o sumă consistentă și pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL)” .

 • Dacă sunteți din zona rurală – puteți opta și pentru afaceri non-agricole!

AFIR pune la dispoziția firmelor micro,-mici și altor forme juridice, măsurile PNDR 6.2 și 6.4. Solicitanții acestor fonduri pot fi firme noi sau firme care nu au desfășurat activități non-agricole rurale.

Aceste fonduri nerambursabile se acordă și pentru fermierii care doresc să demareze o activitate nouă non-agricolă în cadrul firmei existente, cu alte cuvinte îsi diversifică serviciile/produsele oferite.

 • Sprijin financiar și pentru investiții în viticultură

Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol se derulează și în acest an.

Își propune creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor, precum și perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare.

Depunere continuă până la acoperirea bugetului disponibil.

Doriți să vă dezvoltați afacerea cu ajutorul fondurilor nerambursabile? Vă ajutăm cu drag! Solicitați o consultanță GRATUITĂ aici!

Update 1 : 4 programe de finanțare disponibile

 1. Fonduri nerambursabile pentru tinerii fermieri din diaspora – Pot solicita fonduri nerambursabile de 100% tinerii fermieri din diaspora care în ultimele 60 luni, -înaintea depunerii cererii de finanțare-, au absolvit un curs de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: preuniversitar, universitar sau postuniversitar.

  Solicitările se pot depune până în data de 04.05.2021, dar având în vedere că sunt și praguri intermediare de calitate, nu recomandăm depunerea dosarului în ultima zi.

 2. Prelungire până la data de 31.06.2021 a programului de creditare avantajoasă IMM Invest pentru întreprinderile mici și mijlocii cu un buget majorat de la 4,5 miliarde lei la 7,2 miliarde și extinderea acestuia cu subprogramul Agro IMM Invest care este destinat firmelor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar. Poate fi accesat pentru garanții de stat în vederea finanțării nevoilor curente de lucru sau pentru investiții. Prin acest grant se acordă și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 100.000 euro pentru întreprinderile din producția primară de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea in sectorul alimentar.

Înscrierile se fac online pe portalul https://www.imminvest.ro până la epuizarea plafonului de 20  miliarde lei.În cadrul programului, IMM-urile pot solicita credite de 500 mii-10 milioane lei, cu garanții de stat de până la 90% și dobânzi subvenționate.

 1. Fonduri pentru firme HoReCa – cel mai probabil, prin februarie-martie, schema de finanțare va fi operațională.

  Valoarea maximă a ajutorului de stat va fi de 800.000 euro/întreprindere, bugetul schemei este estimat la 500 milioane euro pentru aproximativ 73.211 de beneficiari.

Doriți să vă dezvoltați afacerea cu ajutorul fondurilor nerambursabile? Vă ajutăm cu drag! Solicitați o consultanță GRATUITĂ aici!

 

Șansă unică pentru generația de azi

 

Așa cum s-a arătat mai sus, perioada următoare are la dispoziție 80 miliarde Euro alocate din care 33 miliarde Euro sunt special alocate pentru reabilitarea economică a țării, fond care trebuie utilizat cu prioritate.

Astfel, este o oportunitate extraordinar de mare pentru cei care au idei și planuri de afaceri viabile în timp.

Dacă ne uităm puțin pe sumele alocate, vedem clar că o astfel de șansă de dezvoltare prin fonduri europene se pune doar odată la dispoziția unei generații!

Scopul principal al reabilitării economice a țării, este – în afară de modernizarea țării și dezvoltarea orașelor/comunităților locale, respectiv modernizarea sistenmelor de servicii publice – fortificarea mediului de afaceri.

Uniunea Europeană, focalizând o mare parte din fonduri către mediul de afaceri, asigură României atât o dezvoltare economică mai accentuată cât și crearea de noi locuri de muncă.

În cadrul acestui plan de dezvoltare, sunt alocate cca. 4 miliarde Euro.

 

diagrama cu economia afectata de covid 19

 

La ce fonduri ne putem aștepta în 2021?

 

În curând, putem solicita finanțări nerambursabile pentru multe domenii de activitate, de exemplu:

 • dezvoltare rurală, turism rural,
 • dezoltare servicii,
 • finanțări pentru start-up-uri.,etc.

De o atenție sporită vor beneficia:

 • investițiile ”verzi” și de digitalizare
 • sectoarele de producție și IT
 • diferite servicii
 • inovațiile

 

Ministerul Fondurilor Europene are în vizor opt programe de finanțare pentru perioada de 2021-2027

 

1.-Programul Operațional de Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) – 2,143 miliarde Euro.

2.-Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  – 4,615 miliarde Euro.

3.-Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) – 7,722 miliarde Euro.

4.-Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) – 2,594 miliarde Euro.

5.-Programul Operațional Sănătate (POS) – 4,73 miliarde Euro.

6.-Programul Operațional Asistență Tehnică – 5967 milioane Euro.

7.-Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) – 1,76 miliarde Euro.

8.-Programul Operațional Transport (POT) – 8,3 miliarde Euro (fonduri administrate de către Ministerul Transporturilor)

Intreprinderile mici si mijlocii vor putea solicita finanțări în cadrul programelor de la punctele 1, 3. si 7.

Doriți să vă dezvoltați afacerea cu ajutorul fondurilor nerambursabile? Vă ajutăm cu drag! Solicitați o consultanță GRATUITĂ aici!

Se va pune accent pe mediul antreprenorial!

 

Așa cum am mai amintit, redreserea economică a țării este doar un pilon din dezvoltarea preconizată pentru următorii ani.

În afară de cei 30 miliarde Euro alocate României pentru rederesare, mai stau la dispoziția țării noastre încă cca. 46 miliarde Euro din bugetul sesiunii 2021-2027 al UE.

Planul are trei obiective principale:

 • relansarea economiei românești în contextul crizei provocate de pandemie,
 • consolidarea capacității de redresare
 • asigurarea dezvoltării economice pe termen lung.

Toate acestea sunt grupate în următoarele trei teme majore:

PILONUL I – transport și schimbările climatice (21,4 miliarde Euro)

-transport sustenabil

-schimbări climatice

-protecția mediului

-tranziție în energie verde

-eficiență energetică

PILONUL II – servicii publice, dezvoltare urbană, valorificarea patrimoniilor (6,5 miliarde Euro)

-mobilitate urbană, valorificarea patrimoniilor

-sănătate

-educație

PILONUL III – competitivitate economică, digitalizare și reziliență (5,08 miliarde Euro)

-mediul de afaceri, ecosisteme antreprenoriale

-cercetare și inovație

-digitalizare și siguranță cibernetică

-creșterea capacității de reziliență

tineri antreprenori zambesc

Mai multe surse de finanțare în 2021!

 

Veștile bune continuă: atât întreprinzătorii cât și autoritățile locale și asociațiile pot apela pentru atragerea de fonduri norvegiene în cadrul programului Innovation Norway.

De asemenea, programul de finanțare Erasmus+ va fi foarte utilă, unde  pot participa de trei ori mai mulți solicitanți față de sesiunea anterioară, în număr total de 12 milioane.

Programul cuprinde atât învățământul superior, cât și educația de la toate nivelele și formele, punând la dispoziția aplicanților suma de 25 miliarde Euro, din care : 83% pentru educație și învățământ, 10,3% pentru sfera de tineret și 1,9% pentru activități sportive.

Scopul general pentru cele trei axe este creșterea mobilității individuale și de grup.

Se va deschide din nou și programul de microgranturi: începând din februarie, pot solicita subvenții de câte douămii de Euro întreprinzătorii, întreprinderile individuale și asociațiile a căror activitate a fost afectată de pandemie. Denumirea programului relansat va fi : Microgranturi din surse externe nerambursabile.

Doriți să vă dezvoltați afacerea cu ajutorul fondurilor nerambursabile? Vă ajutăm cu drag! Solicitați o consultanță GRATUITĂ aici!

Aplicați cu încredere și curaj

Odată cu intrarea României în UE, surse nenumărate de finanțare s-au oferit pentru întreprinzătorii români și foarte multe firme au și profitat de aceste oportunități și  pentru aceste firme, o dezvoltare semnificativă, sigură  și continuă era foarte greu de realizat fără aceste fonduri nerambursabile.

Perioada nouă de finanțare 2021-2027 va oferi și mai multe oportunități pentru a obține asemenea finanțări.

O colaborare atentă, cu devotament și de durată între un întreprinzător și un consultant cu experiență, în final va da rodul unei afaceri de succes. 

Este foarte important ca, fiecare apelant la fondurile nerambursabile, să-și aleagă un program care se asortează cu competențele și preferințele proprii și nu invers. 

Rolul unui consultant este sincronizarea criteriilor de eligibilitate cu șansele maxime de câstig!

Oportunitățile sunt date, doar trebuie să profităm de ele. Suntem convinși că, cei care dețin în prezent o afacere, au idei viabile și planuri pe termen lung, nu vor sta pe gânduri, ci vor acționa. 

Doar acele firme nu pot obține fonduri nerambursabile – care nu doresc, constatăm după analiza nenumăratelor programe de finanțare apărute în ultima perioadă.

Apelați cu încredere la o firmă de consultanță cu experiență și expertiza necesară pentru a vă ajuta în elaborarea și implementarea unui proiect de finanțare de succes!

(Prezentul articol se va complete cu informații noi, în cazul în care vom deține alte detalii concrete)