Fonduri Norvegiene pentru START-UP-uri

Creșterea START-UP-urilor în domeniile inovării din industria verde, TIC și creșterea albastră

Finanțare nerambursabilă între 10.000 – 200.000 euro pentru finanțarea investițiilor inovatoare

Apelul dispune de un buget de: 3,584,738 euro

Proiectele se depun până la data de: 14 iulie 2022

Finanțare nerambursabilă: maxim 85%

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanti eligibili:

 • START-UP- uri cu cel puțin 6 luni și maximum 4 ani de funcționare
 • orice întreprindere mică sau micro nelistată (nu a fost modificat statusul de micro sau intr.mica) în primii 4 ani de la înființare, care îndeplinește următoarele condiții:
  – nu a preluat activitatea altei întreprinderi;
  – nu a distribuit încă profituri;
  – nu a fost format printr-o fuziune.
 • Aplicantul trebuie să funcționeze în cadrul unuia dintre cele trei domenii prioritare ale programului (Green Industry Innovation, Blue development sau TIC).
 • Să nu fie în dificulatate și în stare de faliment/dizolvare/suspendare
 • Dacă o companie este înregistrată cu mai mult de un an în urmă, ar trebui să fi desfășurat activitate economică în perioada financiară anuală anterioară anului de aplicare.
 • În cazul în care o persoană fizică este acționară în mai multe companii tip start-up, numai cu una dintre ele poate aplica în cadrul acestui apel

Parteneri eligibili:

Orice entitate privată sau publică, comercială / non-comercială sau  organizații guvernamentale înregistrate în România sau într-unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

Valoarea finanțării:

 • Minim 10.000 – maxim 200.000 Euro
 • Valoarea nerambursabilă: până la 85% din cheltuielile eligibile*
 • Pentru activități de cercetare/dezvolate/inovare valoarea nerambursabilă va fi de 60%

*Contribuția financiară din acest program se determină de la caz la caz, luând în considerare toți factorii relevanți, inclusiv rentabilitatea proiectului și situația financiară generală a companiei. Intensitatea grantului va fi maxim 85%: Rata de finanțare a proiectului va fi determinată pe baza dispozițiilor aplicabile din Regulamentul Comisiei 651/20144 care declară anumite categorii de ajutoare ca fiind compatibile cu Piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea UE, modificat prin Regulamentul Comisiei 2017/1084.

În mod excepțional, ajutorul financiar va fi acordat ca ajutor de minimis conform Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1407/2013 (max. 200.000 EURO pe trei exerciții financiare) cu o rată maximă a grantului de 85%.

Activitățile propuse prin proiect vor contribui la:

 • Competitivitate sporită pentru START-UP-uri din una dintre domeniile menționate mai sus (creștere cifră de afaceri/profit operațional net)
 • Locuri de muncă create
 • Dezvoltarea și implementarea tehnologiilor, proceselor și soluțiilor inovatoare ecologice
 • Reducerea emisiilor de carbon (CO2 tona/an) și a altor emisii
 • Reducerea consumului de energie anuală
 • Procese de producție mai eficiente din punct de vedere energetic.

Angajamente:

Menținerea investiției: minim 5 ani 

Cheltuieli eligibile:

 • Achiziția de echipamente noi și second-hand (costul pentru echipamentul second-hand va fi eligibil doar dacă este justificat corespunzător în Propunerea de Proiect)
 • Costuri cu consumabile și furnituri
 • Dezvoltarea de produse / procese / soluţii
 • Costuri cu personalul alocat Proiectului, cuprinzând salariile reale plus contribuțiile la asigurări sociale și alte costuri statutare incluse în remunerație
 • Costurile cu  imobilizările  necorporale,  legate  de  drepturi  de  autor,  brevete,  autorizații  și drepturi de design industrial
 • Cheltuieli de deplasare/training-uri
 • Cheltuieli de consultanță
 • Multe alte cheltuieli

Activități eligibile:

Inovare în industria verde – activități eligibile:

 • Dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii inovatoare ecologice
 • Dezvoltarea produselor, serviciilor și tehnologiilor ecologice
 • Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție mai ecologice”

Blue Growth – activități eligibile:

 • Dezvoltare și investiții în turismul de coastă și maritim
 • Dezvoltare și investiții în tehnologia bio albastră
 • Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de deșeurile și deșeurile marine
 • Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru alimentarea cu apă, inclusiv desalinizarea.

În plus, proiectele privind creșterea albastră trebuie să contribuie direct la unul sau mai mulți dintre acești indicatori de producție:

 • Tehnologii / procese / soluții albastre dezvoltate
 • Tehnologii / procese / soluții albastre aplicate (noi pentru întreprindere)
 • Produse sau servicii albastre comercializate (noi pe piață)

Cel puțin unul dintre acești indicatori trebuie îndepliniți

TIC – activități eligibile:

 • Dezvoltarea produselor / proceselor / soluțiilor TIC
 • Dezvoltarea produselor / proceselor / soluțiilor folosind componente TIC

În plus, proiectele privind creșterea albastră trebuie să contribuie direct la unul sau mai mulți dintre acești indicatori de producție:

 • Tehnologii / procese / soluții TIC dezvoltate
 • Tehnologii / procese / soluții TIC aplicate (noi pentru întreprindere)
 • Produse sau servicii TIC comercializate (noi pe piață)
 • Locuri de muncă create

Cel puțin unul dintre acești indicatori trebuie îndepliniți

NOTĂ IMPORTANTĂ: În cadrul apelului curent vor fi sprijinite activitățile de dezvoltare corespunzătoare a cel puțin TRL 5. În plus, activitățile de dezvoltare vor fi prevăzute pentru a ajunge la TRL 8 la sfârșitul implementării proiectului.

Perioada de implementare proiectului după semnarea contractului de finanțare nu va depăși data de 31 octombrie 2023

Este RECOMANDAT alegerea un Partener (public sau privat) din Norvegia, pentru maximalizarea șanselor de câștig, dar se poate alege și un partener (public sau privat) de proiect din România.

Ghidul final pentru această sesiune se poate descărca AICI

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la programele de finanțare cu fonduri nerambursabile! Experiența noastră din ultimii 14 ani arată că interesul este mare pentru fondurile destinate antreprenorilor, fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre programele de finanțare cu fonduri nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 14 ani vechime. Numai în ultimii 9 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 82.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2009-2020. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro