Obiectiv general: Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern şi dinamic, bazat pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultură care ia în considerare aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică.

Obiective specifice:
  • Dezvoltarea competitivităţii şi a durabilităţii sectorului piscicol primar;
  • Dezvoltarea pieţei pentru produsele sectorului piscicol;
  • Susţinerea dezvoltării durabile a zonelor pescăreşti şi îmbunătăţirea calitătii vieţii în aceste zone;
  • Susţinerea unei implementări adecvate a PO în cadrul PCP.

Finanţator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

AXE PRIORITARE

1.1. Sprijin public pentru încetarea permanentă a activităţilor de pescuit.

1.2. Sprijin public pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit.

1.3. Investiţii la bordul navelor şi selectivitate.

1.4. Pescuitul costier la scara mica.

1.5. Compensatii socio-economice.

2.1. Investiţii productive în acvacultură.

2.2. Măsuri de acva-mediu.

2.3. Măsuri de sănătate publică.

2.4. Măsuri de sănătate a animalelor.

2.5. Pescuit în apele interioare.

2.6. Investiţii în procesare şi marketing.

3.1. Acţiuni colective.

3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei sălbatice.

3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi.

3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare.

3.5. Proiecte pilot.

4.1. Selectarea Grupurilor Locale

4.1.a. Sprijin pentru realizarea parteneriatului public-privat şi elaborarea strategiilor locale integrate

4.1.b. Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate

4.2. Sprijin pentru acţiunile de cooperare între Grupurile Locale