Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri.

Proiectele finanţate prin POR urmăresc, printre altele:

  • Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a infăţişării oraşelor, precum şi creşterea rolului lor în regiune;
  • Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor prin dezvoltarea reţelelor de infrastructură − drumuri judeţene şi şosele de centură;
  • Modernizarea serviciilor sociale: şcoli, clinici, servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă etc.;
  • Creşterea investiţiilor în afaceri, prin acordarea de sprijin microintreprinderilor, îmbunătăţirea reţelei de utilităţi şi a infrastructurii de afaceri;
  • Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii turistice existente.

Finanţator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

AXE PRIORITARE

1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană.

Poli de dezvoltare urbană.
Poli de creştere.

2.1. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.

3.1. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

3.2. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

3.3. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire afacerilor de importanţă regională şi locală.

4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi nutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi.

4.3. Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor

5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe.

5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice Domeniul major de intervenţie.

5.3. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică.

Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Operaţiunea – Promovarea brandului turistic naţional

6.1. Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional.

6.2. Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR.