POR 1.2. – Proof of Concept

Finanțare nerambursabilă de maxim 200.000 de euro!
Maximum 90% finanțare nerambursabilă

Mai mult…

Fonduri Norvegiene pentru START-UP-uri

Creșterea START-UP-urilor în domeniile inovării din industria verde, TIC și creșterea albastră
Finanțare nerambursabilă între 10.000 – 200.000 euro pentru finanțarea investițiilor inovatoare
Apelul dispune de un buget de: 3,584,738 euro
Proiectele se depun până la data de: 14 iulie 2022
Finanțare nerambursabilă: maxim 85%

Mai mult…

Granturi pentru capital de lucru – 2022

Doar pentru domeniul agriculturii, pisciculturii și industriei alimentare.
În toate regiunile din România
Finanțare nerambursabilă între 5.000 – 120.000 Euro
Alocare financiară: 250.000.000 Euro

Mai mult…

Programul naţional multianual pentru COMERȚ și SERVICII –2022

Fonduri nerambursabile valoare de maxim 250.000 RON

Mai mult…

Mai mult…

Programul START-UP NATION

Programul pentru stimularea înființării
întreprinderilor mici și mijlocii

Mai mult…

PNDR 4.1a – Investiții în exploatații pomicole

Finanțare nerambursabilă: între 50-90% (în funcție de solicitant și investiția propusă).

Valoarea finanțării: maxim 1.500.000 euro.

Mai mult…

Apel pentru Energie Regenerabilă în cadrul Programului de Energie finanțat de către Innovation Norway

Apelul 1.1 – „Energie hidroenergetică, geotermală și alte surse de energie regenerabilă” – SGS

Fonduri diponibile: 1.900.100 Euro

Mai mult…

grant investitii

GRANTURILE PENTRU INVESTIȚII DESTINATE IMM-URILOR
(POC – 4.1.1) – GHID CONSULTATIV!

Finanțare nerambursabilă: maxim 95%.

Valoarea finanțării: maxim 1.000.000 euro.

Mai mult…

Finanțare nerambursabilă pentru energie regenerabilă geotermală din fondurile norvegiene!

Finanțare nerambursabilă: 10%-90%.

Valoarea finanțării: minim 200.000 euro – maxim 2 milioane euro.

Mai mult…

Finanțare nerambursabilă între 30.000 – 100.000 de euro pentru digitalizarea IMM-urilor

ÎN TOATE REGIUNILE DIN ROMÂNIA. Finantare nerambursabila de minim 30.000 Euro – maxim 100.000 Euro/beneficiar

Mai mult…

Mai mult…

Mai mult…

PNDR – 4.2. Finanțare nerambursabilă de până la 1,5 milioane de Euro, pentru PROCESAREA, COMERCIALIZAREA și DEZVOLATREA produselor agricole

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru alte întreprinderi

.

Mai mult…

PNDR 6.4 -Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole – 2021

Finanțare nerambursabilă: 70-90%

Valoarea finanțării: maxim 200.000 euro

.

Mai mult…

PNDR 6.2 – Sprijin pentru înființare de activități non-agricole în zone rurale – 2021

Finanțare nerambursabilă: 100%

Valoarea finanțării: maxim 70.000 euro

.

Mai mult…

panouri fotovoltaice

Fonduri Norvegiene – Apel Pentru Energie Regenerabilă

Finanțare nerambursabilă: 10%-90%

Valoarea finanțării: minim 200.000 euro – maxim 2 milioane euro

Proiectele se depun până la data de 8 septembrie 2021.

Mai mult…

cuplu servit in restaurant

Finanțare nerambursabilă de maxim 800.000 de euro pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Mai mult…

Programul Energie Regenerabilă în România

Finanțare nerambursabilă: 10%-90%

Buget total de 7,2 milioane euro

Valoarea finanțării: minim 200.000 euro – maxim 2 milioane euro

Mai mult…

Finanțare nerambursabilă de minim 1.000.000 de euro pentru investiții cu impact major în economie. Finanțare nerambursabilă: maxim 50% (în funcție de regiune).

Mai mult…

aurora borealis

Finanțare nerambursabilă: maxim 70%

Buget total de 7.355.329 euro

Valoarea finanțării: minim 200.000 euro – maxim 2 milioane euro

Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban și în mediul rural.

Mai mult…