• Finanțare nerambursabilă de maxim 500.000 de Euro
 • max. 500.000 €/proiect
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice, forme asociative ale fermierilor
Detalii
 • Finanțare nerambursabilă de maxim 300.000 de Euro
 • max. 300.000 €/proiect
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice, cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermieri, grupuri  de producători
Detalii
 • max. 200.000 €/proiect
 • Finanțare nerambursabilă de maxim 200.000 de Euro
 • Tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1 din PNDR 2014-2020
Detalii
 • max. 300.000 €/proiect – pentru achiziția de utilaje și echipamente agricole
  max. 500.000 €/proiect – pentru utilaje pentru cartofi achiziționate de formele associative
  max. 2.000.000 €/proiect – pentru alte tipuri de proiecte
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice, cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermieri, grupuri  de producători
 • Finanțare nerambursabilă de maxim 2.000.000 de Euro
Detalii
 • max. 100.000 €/proiect
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice, cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermieri, grupuri  de producători
 • Finanțare nerambursabilă de maxim 100.000 de Euro
Detalii
 • max. 2.000.000 €/proiect
  max. 300.000 €/proiect – pentru achiziția de utilaje și echipamente
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice, cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermieri, grupuri  de producători
 • Finanțare nerambursabilă de maxim 2.000.000 de Euro
Detalii
 • max. 3.000.000  € – pentru investiții de modernizare
  max. 7.000.000 € – pentru toate celelalte investiții de înființare
  max. 10.000.000 € – pentru investiții de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate
 • IMM-uri, întreprinderi mari, Cooperative agricole, Societăți cooperative, Grupuri și organizații de producători
 • Finanțare nerambursabilă de maxim 10 milioane de Euro
Detalii
 • max. 200.000 €/proiect
  intensitatea finanțării: 65%
 • Microîntreprinderi din spațiul rural
 • Finanțare nerambursabilă de maxim 200.000 Euro
Detalii
 • max. 10.000.000 €/proiect – sectorul panificației
  max. 3.000.000  €/proiect – celelalte sectoare
 • IMM-uri, Întreprinderi Mari
 • Finanțare nerambursabilă de maxim 3-10 milioane de Euro
Detalii
 • max. 70.000 €/proiect
 • Fermieri cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv (PFA, II, IF, SRL) – au sub 41 de ani la momentul depunerii proiectului, Dimensiunea exploatației agricole: minim 12.000 SO (8.000 SO în zona montană) și maxim 100.000 SO;
 • Finanțare nerambursabilă: 100%
Detalii
 • max. 1.500.000 €/proiect
  max. 300.000 €/proiect – pentru achiziția de utilaje și echipamente agricole
 • Fermieri cu excepția persoanelor fizice, Cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermieri, Grupuri  de producători
 • Intensitatea sprijinului nerambursabil: maxim 65%
Detalii