GRANTURILE PENTRU INVESTIȚII DESTINATE IMM-URILOR
(POC – 4.1.1) – GHID CONSULTATIV!

 • Finanțare nerambursabilă: maxim 95%
 • Valoarea finanțării: maxim 1.000.000 euro

Alocare financiară: de 358.384.803,64 euro.

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Solicitanți eligibili:

 • IMM-uri active afectate de pandemia COVID-19 care demonstrează o pierdere din cifra de afaceri în 2020 față de 2019 – minim 30%
 • Nu este  întreprindere în dificultate în anul 2019
 • Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru același activități
Solicită o consultanță GRATUITĂ

Sectoare eligibile

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din facilitatea de Finanțare REACT-EU, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura 

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, 
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile. 
Solicită o consultanță GRATUITĂ

Cheltuieli eligibile:

• Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/serviciimax. 50% din valoarea proiectului 

 • dotarea cu active corporale, necorporale, precum:

• Cheltuieli pentru amenajarea terenului

• Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

• Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (studii de teren/obținere avize, autorizații/consultanță)

• Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații

• Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport electrice sau hibride

• Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similar

• Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie

Angajamente:

 • Durata relizării proiectului este de maximum 24 de luni fără a depăși data de 31 decembrie 2023.

În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate, concesiune sau chirie cu privire la imobilul (clădire) unde se face investiția.

Lucrările de modernizare vor fi eligibile doar în măsura ăn care sunt aferente unei investiții inițiale.

Pentru solicitanții care intenționează să achiziționeze o clădire, pentru realizarea investiției este acceptată depunerea unui antecontract de vânzare/cumpărare.

Grila de Evaluare (punctajul) se poate vizualiza AICI

Ce inseamnă punctul b din grila de evaluare se poate vizualiza  AICI 

Ajutor financiar nerambursabil

 • finanțare nerambursabila de maxim 1.000.000 Euro/beneficiar.
 • intensitatea finanțării nerambursabile :
  • 95% pentru micro întreprinderi
  • 90% pentru întreprinderi mici
  • 85% pentru înreprinderi mijlocii
Solicită o consultanță GRATUITĂ

Clienții ne recomandă

Dorim sa va adresam multumiri din suflet pentru profesionalismul ,rabdarea ,promptitudinea arata in relatia cu firma noastra.Un partenerieat in care firma noastra a invatat foarte multe lucruri ,incununat cu succes. Recomandam cu toata increderea FIRMA SC CENTRU DE ELABORARI PROIECTE UNIONALE SRL.
Multumim
Bejenaru Cătălin, SC OVISAN INCOMEX SRL
După elaborarea proiectului câştigător, am trecut cu bine şi vizita la faţa locului, faza de dinaintea contractării, datorită bunei colaborări cu firma DVS. Mulțumim!
Neculai Latcan, S.C. CENTRUL MEDICAL PRAIN S.R.L.

Am apărut pe

Solicitați o consultanță gratuită

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la programele de finanțare cu fonduri nerambursabile! Experiența noastră din ultimii 9-10 ani arată că interesul este mare, fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 13 ani vechime. Numai în ultimii 10 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 82.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2009-2019. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Deasemenea firma noastră vă poate ajuta atât pe partea de consultanță cât și partea de proiectare/execuție (în cazul investițiilor de construcții). Totodată prin noi puteți obține de la evaluatori experți (membrii titulari ANEVAR) evaluarea proprietății  imobiliare, evaluarea bunurilor mobile, evaluarea terenurilor, etc. care pot fi achiziționate prin unele programe de finanțare și care sunt obligatoriu de evaluat în vedera obținerii finanțării.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro