GRANTURILE PENTRU INVESTIȚII DESTINATE IMM-URILOR
(POC – 4.1.1) – GHID CONSOLIDAT FEBRUARIE 2022! DEPUNERE PROIECTE 21 MARTIE-25 MARTIE 2022!

 • Finanțare nerambursabilă: maxim 95%
 • Valoarea finanțării: maxim 1.000.000 euro pentru diferite invetiții productive
 • LANSARE: FEBRUARIE-MARTIE 2022

Alocare financiară: de 358.384.803,64 euro  cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare în condițiile legii , în limita a 120% din sumele alocate în cadrul apelului de proiecte  până la valoarea de 430 milioane de euro.

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Solicitanți eligibili:

 • IMM-uri active afectate de pandemia COVID-19 care demonstrează o pierdere din cifra de afaceri în 2020 față de 2019 
 • Au obținut o cifra de afaceri în 2019 de cel puțin 10.000 euro
 • Au avut o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 5% în anul 2020 față de anul 2019
 • Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă în anul 2019
 • Este înființată până la dată de 31.12.2018 inclusiv (vechime minim 3 ani fiscali)
 • au avut cifră de afaceri 0 (zero) lei în anul 2020
 • Nu a avut activitatea suspendată în anul 2020
 • Nu sunt întreprinderi în dificultate în anul 2019
 • Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități
 • Nu se află în stare de faliment sau lichidare
Solicită o consultanță GRATUITĂ

Sectoare eligibile

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din facilitatea de Finanțare REACT-EU, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura 

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, 
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile. 
Solicită o consultanță GRATUITĂ

Cheltuieli eligibile/neeligibile:

Cheltuieli eligibile:

 • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice)
 • Modernizarea spațiilor de producție/servicii – max. 50% din valoarea proiectului și dotarea cu active corporale, necorporale
 • Echipamente informatice
 • Mijloace de transport auto – Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride)
 • Instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
 • Cheltuielile de consultanță
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare
 • Activele necorporale

Cheltuieli neeligibile:

 • TVA DEDUCTIBIL
 • Achiziția de sedii de birouri
 • Cheltuielile salariale
 • Achizițiile de echipamente second-hand
 • Achizițîi în regim de leasing
 • Cheltuieli cu auditul final
 • Cheltuieli cu externalizarea serviciilor GDPR
 • Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate înainte de depunerea cererii de finanțare
 • Achiziția de clădiri / spațîi de producție
 • Construcţîi şi instalaţii

Grila de Evaluare (punctajul) se poate vizualiza AICI

Punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte:

 • Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 – maxim 40 puncte
 • Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în achiziții care contribuie la obiectivele de mediu – maxim 40 puncte
 • Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale – maxim 5 puncte
 • Proiectul propune un produs/proces inovativ – maxim 5 puncte
 • Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – maxim 10 puncte

Ce inseamnă punctul b din grila de evaluare se poate vizualiza  AICI 

Criteriul verde

În cazul proiectelor care vor finanța investiții, pentru care codurile CAEN nu se regăsesc în anexa nr 1 la  Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European, se va avea în vedere faptul că solicitantul va prezenta o analiză/ studiu/ document constatator a ofertelor transmise de furnizor/importator/producător prin care se va demonstra contribuția la obiectivele de mediu.

Beneficiarul are la dispoziție 15 zile de la semnarea Contractului de finanțare pentru a prezenta dovada că a demarat solicitarea avizelor de mediu necesare în implementarea proiectului, în condițiile legilor în vigoare.

Această dovadă poate fi: Dovada depunerii solicitării avizelor, „Clasarea notificării”, când nu sunt necesare avize de mediu sau „Decizie inițială”, ceea ce atestă faptul că solicitantul a demarat procedura de obținere a avizelor și documentației necesare în vederea implementării proiectului.

Ajutor financiar nerambursabil

 • Valorea minimă a ajutorului nerambursabil este de 50.000 €, iar valoarea maximă a ajutorului este  de 1.000.000 €,  dar nu mai mult decât maxim 5 x Cifra de afaceri aferentă 2019.
 • intensitatea finanțării nerambursabile :
  • 95% pentru micro întreprinderi
  • 90% pentru întreprinderi mici
  • 85% pentru înreprinderi mijlocii

Valoarea totală a proiectului poate depăși suma de 1.000.000 € printr-o cofinanțare mai mare sau prin cheltuielile neeligibile (TVA, etc).

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, 
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile. 
Solicită o consultanță GRATUITĂ

Clienții ne recomandă

Dorim sa va adresam multumiri din suflet pentru profesionalismul ,rabdarea ,promptitudinea arata in relatia cu firma noastra.Un partenerieat in care firma noastra a invatat foarte multe lucruri ,incununat cu succes. Recomandam cu toata increderea FIRMA SC CENTRU DE ELABORARI PROIECTE UNIONALE SRL.
Multumim
Bejenaru Cătălin, SC OVISAN INCOMEX SRL
După elaborarea proiectului câştigător, am trecut cu bine şi vizita la faţa locului, faza de dinaintea contractării, datorită bunei colaborări cu firma DVS. Mulțumim!
Neculai Latcan, S.C. CENTRUL MEDICAL PRAIN S.R.L.

Am apărut pe

Solicitați o consultanță gratuită

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la programele de finanțare cu fonduri nerambursabile! Experiența noastră din ultimii 9-10 ani arată că interesul este mare, fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 13 ani vechime. Numai în ultimii 10 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 82.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2009-2019. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Deasemenea firma noastră vă poate ajuta atât pe partea de consultanță cât și partea de proiectare/execuție (în cazul investițiilor de construcții). Totodată prin noi puteți obține de la evaluatori experți (membrii titulari ANEVAR) evaluarea proprietății  imobiliare, evaluarea bunurilor mobile, evaluarea terenurilor, etc. care pot fi achiziționate prin unele programe de finanțare și care sunt obligatoriu de evaluat în vedera obținerii finanțării.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro