GRANTURILE PENTRU INVESTIȚII DESTINATE IMM-URILOR
(POC – 4.1.1)GHID CONSULTATIV-DECEMBRIE 2021 ÎN TOATE REGIUNILE DIN ROMÂNIA!

Finanțare nerambursabilă între de maximum 1.000.000 de euro pentru diferite investiții productive.

Alocare financiară: 358.384.803,64 euro.

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Solicitanți eligibili:

  • IMM-uri active afectate de pandemia COVID-19 care demonstrează o pierdere din cifra de afaceri în 2020 față de 2019 
  • Au obținut o cifra de afaceri în 2019 de cel puțin 10.000 euro
  • Au avut o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 5% în anul 2020 față de anul 2019
  • Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă în anul 2019
  • Este înființată până la dată de 31.12.2018 inclusiv (vechime minim 3 ani fiscali)
  • Nu a avut activitatea suspendată în anul 2020
  • Nu sunt întreprinderi în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014
  • Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități
  • Nu se află în stare de faliment sau lichidare

Sectoare eligibile:

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției)
 • Clasa F – Construcții
 • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor
 • Clasa H – Transport și depozitare
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante
 • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice
 • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport
 • Clasa P– Învățământ
 • Clasa Q – Sănătate și asistență socială
 • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative
 • Clasa S – Alte activități de servicii

Ajutor financiar nerambursabil:

 • Valorea minimă a ajutorului nerambursabil este de 50.000 €, iar valoarea maximă a ajutorului este  de 1.000.000 €,  dar nu mai mult decât maxim 5 x Cifra de afaceri aferentă 2019.
 • Intensitatea finanțării nerambursabile :

  • 95% pentru micro întreprinderi;
  • 90% pentru întreprinderi mici;
  • 85% pentru înreptinderi mijlocii.

Valoarea totală a proiectului poate depăși suma de 1.000.000 € printr-o cofinanțare mai mare sau prin cheltuielile neeligibile (TVA, etc).

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Cheltuieli eligibile

 • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice)

 • Echipamente/sistem IT

 • Mijloace de transport auto – (electrice sau hibride)

 • Instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului, protecţia mediulu

 • Cheltuielile de consultanță

 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare

 • Activele necorporale, etc.

Grila de Evaluare (punctajul) se poate vizualiza AICI.

La punctaje egale, proiectele vor fi departajate în funcție de:

 • Ponderea echipamentelor tehnologice în bugetul proiectului;
 • Numărul de locuri de muncă create;
 • Ora și data depunerii aplicației.

Ce inseamnă punctul b din grila de evaluare se poate vizualiza AICI. 

Clienții ne recomandă

Sunteti o firmă serioasă, deschisă la dialog și cred că aceste calități au venit în contextul ,,cu cât faci un lucru de mai multe ori cu atât îl faci mai bine
Igant Gheorghita Relu, SC REMT 2002 SRL
După elaborarea proiectului câştigător, am trecut cu bine şi vizita la faţa locului, faza de dinaintea contractării, datorită bunei colaborări cu firma DVS.Cu mulţumiri,
Neculai Latcan, SC CENTRUL MEDICAL PRAIN SRL

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare, deoarece
experiența noastră de aproape 10 ani arată că fondurile alocate pe acest program se pot
epuiza repede, interesul fiind foarte mare!

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro