GRANTURILE PENTRU INVESTIȚII DESTINATE IMM-URILOR
ÎN TOATE REGIUNILE DIN ROMÂNIA!

Finanțare nerambursabilă între 50.000 – 200.000 de euro pentru diferite investiții productive.

LANSARE APLICAȚIE DEPUNERE PROIECTE: PRIMA PARTE A LUNII NOIEMBRIE 2020

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Solicitanți eligibili:

  • IMM-uri care au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare
  • au înregistrat profit operațional în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare
  • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat (pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% )

Angajamentele Beneficiarului:

 • Asigură sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă de minim 3 ani după finalizarea impelmentării proiectului
 • Realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea)
 • Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate

Ajutor financiar nerambursabil:

 • Finantare nerambursabila de minim 50.000 Euro – maxim 200.000 Euro/beneficiar.
 • Intensitatea finanțării nerambursabile :

  • 70% Finanțare nerambursabilă – min 30% co-finanțare pentru Regiunea Bucuresti – Ilfov
  • 85% Finantare nerambursabilă – min 15% co-finantare pentru restul regiunilor din România

LANSARE APLICAȚIE DEPUNERE PROIECTE: PRIMA PARTE A LUNII NOIEMBRIE 2020

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Cheltuieli eligibile

 • Achiziție terenuri: max 10% din valoarea eligibilă a proiectului

 • Achiziție de clădiri / Realizarea de construcții noi / Reabilitarea de clădiri existente

 • Achiziție echipamente IT, active corporale, necorporale, alte mijloace fixe

 • Mobilier, obiecte de inventar, echipamente, utilaje necesare

 • Consultanta, proiectare, managementul proiectului

 • Mijloace de transport mărfuri şi persoane – pentru firme specializate în transport, dotarea mijloacelor de transport existente

 • Cheltuieli de promovare

 • Alte cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare

 CLICK AICI pentru lista completă a codurilor CAEN eligibile

Clienții ne recomandă

Sunteti o firmă serioasă, deschisă la dialog și cred că aceste calități au venit în contextul ,,cu cât faci un lucru de mai multe ori cu atât îl faci mai bine
Igant Gheorghita Relu, SC REMT 2002 SRL
După elaborarea proiectului câştigător, am trecut cu bine şi vizita la faţa locului, faza de dinaintea contractării, datorită bunei colaborări cu firma DVS.Cu mulţumiri,
Neculai Latcan, SC CENTRUL MEDICAL PRAIN SRL

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare, deoarece
experiența noastră de aproape 10 ani arată că fondurile alocate pe acest program se pot
epuiza repede, interesul fiind foarte mare!

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro