A  2014-2020-as támogatási időszakra a PNDR-nek 8 milliárd euró körüli összeget utaltak ki.

A 2014-2020-as PNDR stratégiai prioritásai:

  1. az élelmiszeripar strukturális megválltoztatása és versenyképessége
  2. a természetes erőforrások menedzselése
  3. a vidéki területek kiegyensúlyozott fejlesztése, a Partnerségi Megállapodásnak megfelelően
  4. a gazdaságok életképességének növekedése és korszerűsítése, nyitottság az uj piacok felé és a mezőgazdasúgi termékek feldolgozása
  5. a mezőgazdász generációk fiatalítása a fiatal gazdák támogatásán keresztül
  6. az alapvető vidéki infrastruktura javítása, a befektetések vonzására vidéken,  munkahely teremtés és területi vidékfejlesztés
  7. a vidéki gazdaságok válltozatosságának támogatása a nem mezőgazdasággal foglalkozó KKV-k fejlesztése alapján
  8. a gyümölcstermesztési szektor fellendítése, mint különös igényekkel rendelkező szektor, sajátos pályázati alprogramok alapján
  9. olyan területi fejlesztés, amely a vidéki közösség feladatkörébe hárul, a LEADER program megközelítésén keresztül. A LEADER transzverzális képessége javítja a versenyképességet, az éltszínvonal mínőségét,a vidéki gazdaságok válltozatosságát, valamint a szegénység elleni küzdelmet és a társadalmi kirekesztést.

A Vidéki Befektetéseket Kifizető Ügynökség (AFIR) az az intézmény, amely a technikai és pénzügyi végrehajtást biztosítja a PNDR 2014-2020 esetében.

A PNDR 2014-2020 KIEMELT TENGELYEI TERMELŐK, MEZŐGAZDÁSZOK, VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE:

4.1-es altengely – Befektetések mezőgazdasági létesitményekbe és állattenyésztési farmokba

Pályázók köre:

– gazdálkodók, mezőgazdasági termelők akik rendelkeznek PFA(egyéni vállalkozás) engedéllyel-magánszemélyek kizárva

– mezőgazdasági szövetkezetek

– termelői csoportok

A  támogatás mértéke:

Azon gazdaságok esetében, melyeknek gazdasági értéke 500.000 SO (standard termelési érték) a vissza nem térítendő támogatás mértéke 50%-os az elszámolandó költségekből, de nem lehet több mint:

– egyszerű beruházás esetében:

– maximum 500.000 euró, illetve 100.00 euró kisgazdaságok esetében;

– építkezések, beszerelések esetében:

– maximum 1.000.000 euró a növénytermesztési ágazatban, illetve 200.000 euró a növénytermesztéssel foglalkozó kisgazdaságok esetében;

– maximum 1.500.000 euró a védett zöldségtermesztés (üvegházak) esetében és az  állattenyésztésnek, illetve 300.000 euró az állattenyésztéssel foglalkozó kisfarmok esetében;

– integrált élelmiszerlánc pályázatok esetén:

– maximum 2.000.000 euró, illetve 400.000 euró kisgazdaságoknak;

Azon gazdaságok esetében, melyeknek gazdasági értéke meghaladja az 5000.000 SO-t (standard termelési érték) a vissza nem térítendő támogatás 30%-a az elszámolandó összköltségnek, de nem lehet több mint:

– egyszerű beruházás esetében:

– maximum 500.000 euró

– építkezések, beszerelések esetében:

– maximum 1.000.000 euró a növénytermesztési ágazatban, illetve 1.500.000 euró a védett zöldségtermesztés (üvegházak) esetében és az állattenyésztési ágazatában;

– integrált élelmiszerlánc pályázatok esetében:

– maximum 2.000.000 euró;

A szövetkezetek és termelői csoportok esetében a vissza nem térítendő támogatás 50%-os , de nem haladhatja meg a 2.000.000 eurót, függetlenül a befektetés tipusától.

4.1a altengely – Befektetések a gyümölcstermesztés területén

Pályázók köre:

– gazdálkodók, mezőgazdasági termelők akik rendelkeznek PFA engedéllyel-magánszemélyek kizárva

– mezőgazdasági szövetkezetek

– termelői csoportok

A támogatás mértéke:

Kisgazdaságok, termelő szövetkezetek és termelői csoportok estében a vissza nem térítendő támogatás mértéke 50%-os, de nem haladhatja meg:

– kisgazdaságok esetében:

– a 100.000 eurót egyszerű beruházás esetében;

– a 300.000 eurót termelési tevékenység esetében (gép-eszköz vásárlás, gyümölcsös létesítése és átültetés)

– a 450.000 eurót élelmiszerlánc esetében (termesztés, feldolgozás, forgal-mazás)

– szövetkezetek és termelői csoportok esetében:

– a 350.000 eurót egyszerű beruházás esetében;

– a 750.000 eurót termelési tevékenység esetében(gép-eszköz vásárlás,     gyümölcsös létesítése és átültetés)

– az 1.050 000 eurót élelmiszerlánc esetében(termesztés, feldolgozás, forgalmazás)

Közepes gazdaságok esetében a vissza nem térítendő támogatás 50%-os, ami nem lehet több mint:

– 200.000 euró egyszerű beruházás esetében

– 600.00 euró termelési tevékenység esetében(gép-eszköz vásárlás, gyümölcsös létesítése és átültetés)

– 900.000 euró élelmiszerlánc esetében(termesztés, feldolgozás, forgalmazás)

Nagygazdaságok esetében a vissza nem térítendő támogatás 50%-os, de nem lehet több mint:

– 250.000 euró egyszerű beruházás esetében

– 750.000 euró termelési tevékenység esetében (gép-eszköz vásárlás, gyümölcsös létesítés és átültetés)

– 1.050.000 euró élelmiszerlánc estében (termesztés, feldolgozás, forgalmazás)

4.2-es altengely-Támogatás mezőgazdasági termékek feldolgozására és értékesítésére.

Pályázók köre:

– Cégek (KKV-k)

– Szövetkezetek

– Termelői csoportok

A támogatás mértéke:

– 50% KKV-nak, termelői csoportoknak és szövetkezeteknek

– 40% más cégeknek

és nem lehet több mint:

– 1.000.000 euró/pályázat KKV-nak

– 1.500.000 euró/pályázat más cégeknek

– 2.500.000 euró/pályázat teljeskörű élelmiszerléncoknak, szövetkezeteknek és termelői csoportoknak

4.2a-s altengely-Támogatás a gyümölcsfélék feldolgozásának és értékesítésének

Pályázók köre:

– Mikro-, kis-, közép és nagy vállakozások

– Termelői csoportok és szövetkezetek

A támogatás mértéke:

– Mikro-és kis vállakozásoknak 50% a vissza nem térítendő támogatás, de nem lehet több mint:

– 600.000 euró/pályázat olyan befektetések esetén amelyek nem fedik teljes egészében az élelmiszerláncokat

– 900.000 euró/pályázat a telyes élelmiszerlánc befektetéseknek (begyűjtés, szortirozás, tárolás, csomagolás, feldolgozás)

– Középvállalatoknak 50% a vissza nem térítendő támogatás, de nem lehet több mint:

– 800.000 euró olyan befektetések esetén amelyek nem fedik telyes egésszében az élelmiszerláncokat

– 1.100.000 euró olyan befektetések esetében amelyek fedik teljes egészében az élelmiszerláncok (begyűjtés,szortirozás, tárolás, csomagolás, feldolgozás)

Nagyvállakozások esetében 50% a vissza nem térítendő támogatás, de nem lehet több mint:

– 1.000.000 euró olyan befektetések esetén amelyek nem fedik teljes egésszében az élelmiszerláncokat

– 1.500.000 euró olyan befektetések esetén melyek fedik teljes egésszében az élelmiszerláncokat (begyűjtés, szortirozás, tárolás, csomagolás, feldolgozás)

4.3-as altengely-Befektetések a mezőgazdasági és erdészeti infrastruktura fejlesztésére és korszerűsítésére

Pályázók köre:

– Közigazgatási területi egységek és/vagy ezek egyesületei, amelyek a hatályos nemzeti jogszabályok alapján alakultak

– Magánjogi jogi személyek vagy az erdő tulajdonosok más szervezési formája és /vagy ezek egyesületei, amelyek a hatályos nemzeti jogszabályok alapján alakultak;

– Közigazgatási területi egységek és/vagy ezek egyesületei,erdő tulajdonosok;

– Erdei rendészgazda,mint állami köztulajdon a hatályos nemzeti jogszabályok alapján;

– Víz felhasználók egyesületei/szervezetei amik a mezőgazdasági területek tulajdonosaiból/felhasználóiból alakultak a hatályos nemzeti jogszabályok alapján;

A támogatás mértéke:

– 100%-os az elszámolandó költségekből, de nem lehet több mint:

– 1.000.000 euró/pályázat öntözőrendszereknek és mezőgazdasági  bekötőutaknak

– 1.500.000 euró/pályázat öntözőrendszerekhez kapcsolodó szivattyútelepeknek és erdei utaknak;

6.1-os altengely – Fiatal gazdák támogatása

Pályázók köre:

– Fiatal gazdák, akik nem töltötték be a 40-ik életévüket;

– Jogi személyek, melyeknek a keretén belül a fiatal gazdák más fiatal gazdákkal együtt, teljes döntési jognak örvendenek, ami a gazdaság vezetését, jövedelmezőségét és pénzügyi kockázatait illeti;

A vissza nem téritendő támogatás mértéke maximum 50.000 euró amelyet két részletben kap meg a gazda:

– 75% a támogatás jóváhagyásakor;

– 25% maximum 3 éven belül a támogatás jóváhagyásától;

6.2-es altengely – Vidéken történő nem mezőgazdasági jellegű tevékenységek támogatása

Pályázók köre:

– Mezőgazdászok és vidéki  gazdaságok tagjai, akik először bővitik tevékenységüket nem mezőgazdasági tevékenység elindításával;

– Vidéki mikro-és kisvállalkozások, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységgel szeretnének foglalkozni;

A támogatás mértéke:

– 70.000 euró termelés, orvosi/állatorvosi szolgáltatás, turizmus, agro-turizmus, turisztikai szabadidős tevékenység, kőzellátás esetében;

– 50.000 euró/pályázat más tevékenységek esetében;

A támogatás két részletben kapható meg:

– 70% a támogatás jóváhagyásakor;

– 30% maximum 3 éven belül a támogatás jóváhagyásától;

6.3-as tengely – Kisméretű és családi gazdaságok támogatása

Pályázók köre:

– Mezőgazdászok, akiknek a tulajdonában van legalább 10 éven át egy kisgazdaság*
*a kisgazdaság gazdasági értéke 8.000-11999 SO (standard termelési érték) között van.

A támogatás mértéke:

– maximum 15.000 euró gazdaságonként és két részletben adják:

– 75% a támogatás jóváhagyásakor

– 25% maximum 3 éven belül a támogatás jóváhagyásától;

A támogatás 5 évre szól.

6.4-es altengely – Nem mezőgazdasági tevékenységek létesítése, fejlesztése és korszerűsítése.

Pályázók köre:

– Vidéken már működő mikró-és kisvállalkozások;

– Újonnan alakult mikró és kisvállakozások, melyek igazolni tudják az önrésszel való hozzájárulást;

– Gazdaságok, melyek bővitik a mezőgazdasági tevékenységüket nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésével és besorolhatóak a mikró és kivállalkozások körébe;

A támogatás mértéke:

– 90%-ban vissza nem téritendő támogatás, ami nem haladhatja meg a 200.000 eurót

7.6-os altengely – A kulturális örökség megörzésével kapcsolatos támogatás

Pályázók köre:

– gazdálkodók, mezőgazdasági termelők akik rendelkeznek PFA-val;

– ONG-k;

– vallási szervezetek;

– engedélyezett magánszemélyek(PFA), cégek, akiknek tulajdonában van egy B kategoriába sorolt, közérdekeltségű kulturális örökségnek minősített egység;

A támogatás mértéke:

– 100% vissza nem térítendő támogatás, közhasznu pályázatok esetén, ha  nem profitszerző a tevékenység – nem lehet több mint 500.000 euró;

– 85% vissza nem térítendő támogatás, ha profitszerző tevékenységről van szó – nem lehet több mint 200.000 euró;

8.1-es altengely-Erdősítés és erdősitett területek létesítése.

Pályázók köre:

– mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területek állami tulajdonosai;

– mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területek magán tulajdonosai;

– mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területek szövetkezeti tulajdonosai;

A támogatás mértéke több lépcsős, éspedig:

– első kifizetés, amelyik az erdősitési ültetvény létesítésére vonatkozik és amely fedezi az erdősités tervrajzának a költségeit is;

– évi kifizetés, ami 12 évre szól és fedezi az erdősitési ültetvény fenntartási és gondozási költségeit, és kárpótolja az erdősítes miatti mezőgazdásgból származó jövedelem csökkenését;

Pályázók köre:

– olyan termelői csoportok, melyek KKV-ba sorolhatóak és a következő ágazatokban tevékenykednek:

– szántóföldi kulturnövények termesztése;

– kertészet (kivéve azokat a termelői csoportokat, amelyek támogatást kapnak a gyümölcstermesztési altengelyben);

– állat-és szárnyas-tenyésztés;

A támogatás mértéke 100%-os és nem haladhatja meg:

– az első 5 évben megtermelt és forgalmazott érték 10%-t évente

– 100.000 eurót évente

A vissza nem térítendő támogatás százalékonként változik a termelői csoport által értékesített termékmennyiség függvényében:

– 1.év-10%

– 2.év-8%

– 3.év-6%

– 4.év-5%

– 5.év-4%

A vissza nem térítendő támogatást évi részletekben fizetik ki, de nem haladhatja meg az 5 évet a termelői csoport létesítésétől étesülésétől számítva.

9.a altengely – Termelői csoportok létesítése a gyümölcstermesztési ágazatban.

Pályázók köre:

– olyan termelői csoportok a gyümölcstermesztés ágazatából, amelyek KKV-ba sorolhatóak , el voltak ismerve hivatalosan az illetékes hatóságok által 2014 január 1-el kezdődően és mielőtt a támogatást igényelték volna;

A támogatás mértéke 100%-os és nem haladhatja meg:

– az első 5 évben megtermelt és forgalmazott érték 10%-át évente és több, mint 100.000 euró évente;

A vissza nem térítendő támogatást évi részletekben fizetik ki, de nem haladhatja meg az 5 évet a termelői csoport létesítésétől számítva.

A vissza nem térítendő támogatás kiszámításánál alapul veszik a csoport által megtermelt és értékesített termékmennyiséget évente; az első évben kifizetett támogatás kiszámítási alapja a csoporttaggá válás előtti utolsó 3 év átlagtermelése és értékesítése.

A vissza nem térítendő támogatás százalékonként válltozik a termelői csoport által értékesített termékmennyiség függvényében:

– 1.év-10%

– 2.év-8%

– 3.év-6%

– 4.év-5%

– 5.év-4%