A Versenyképességi Operatív Program 2014-2020 (POC) alapvető célja a kutatásra és innovációra alapuló versenyképesség növelésének fenntartása és a gazdaság fejlesztése, 2 fő elemre épűlő beruházáson keresztűl:

  • A tudományos kutatás, technológiai fejlesztés és innováció megerősítése.
  • Az infokommunikációs technológia használatának, minőségének és hozzáférhetőségének növelése.

Támogatást kapnak az innovatív klaszterek, új innovatív cégek és a start-up-ok. Finanszírozott területek: biogazdaság, infokommunikációs technológia, a fenntartható energiarendszerek, környezetvédelem és klimaváltozás, öko-nano-technológia és korszerű anyagok.

Ugyanakkor a Program megcélozza az elektrónikus közszolgálatás használatát és ennek mínőségi fejlesztését.Támogatásban fognak részesülni az infokommunikációs technológia használata az oktatásban, kultúrában és az egészségügyben. Ennek megfelelően a Program támogatja a szélessávú internet (broadband) infrastruktúrájának  fejlesztését az egész országban, fontos kapcsolatot teremtve a vidéki és városi környezet között.

A Programnak 2 főtengelye lesz: 

  • 1-es főtengely-Kutatásfejlesztés, technológiai fejlesztés és innováció (CDI) a gazdasági versenyképesség támogatására és vállalkozások fejlesztésére
  • 2-es főtengely-Infokommunikációs technológia (TIC) támogatása egy versenyképes digitális gazdaság rászére 

A két program összkerete kb. 1,33 milliárd euró, a következő képpen elosztva: 

  • Az 1-es főtengelynek     797.872.340 euró
  • A 2-es főtengelynek       531.914.894 euró 

Új elemek 2014-2020-as időszakban a korábbi 2007-2013-as időszakhoz viszonyítva: 

  • A kutatásfejlesztés, technológiai fejlesztés és innováció (CDI) beruházásai csak a nemzeti kutatásfejlesztési stratégia által megjelölt területein lehetségesek, mint,,intelligens szakképzés”(smart specialization)
  • Támogatják a cégek és a kutatóintézetek közti partnerkapcsolatokat a tudástranszfer, illetve a kutatásfejlesztési kompetenciával rendelkező személyek és technológiák fejlesztése céljábol a kutatásfejlesztés, technológiai fejlesztés és innováció (CDI) termékeinek és folyamatainak korszerűsítésére és a piackeresletre alapozva.
  • Az infokommunikációs technológia (TIC) befektetései kizárólag a digitális szféra javítására és a lakosságot, illetve az üzleti szférát célzó közszolgáltatás javítására vonatkoznak (életesemények).

Célkitűzések:

1.1. A kutatásfejlesztési és innovációs (C&I) befektetések ösztönzése, a cégek, kutatóközpontok és felsőoktatási intézetek közti kapcsolatok fejlesztése.

1.2. A kutatás és innováció (C&I) infrastruktúráinak javítása, a kutatási és innovációs (C&I) kapacitások bővítése és a kompetencia központok támogatása.

Kiemelt célok: 

Támogatja a kutatásfejlesztés és innováció (C&I) beruházások növekedését magán  finanszírozás által:

– Fenntartja a piacorientált kutatást.

– Kiváltképpen 4 intelligens szakképzés területet céloz meg:

1. biogazdaság

2. infokommunikációs technológia, lefedettség és biztonság

3. energia, környezetvédelem és klimaválltozás

4. öko-nano-technológia és korszerű anyagok

– Támogatja az egészségügyi kutatásokat, mint elsőrendű fontosságú nemzeti terület.

– Pénzügyi eszközöket (hitelek és garanciák) használ.

– Bevezeti a kockázati tőke támogatását a seed és pre-seed féle innovativ ötletek fenntartására.

– Kiemelten támogatja a klaszter rendszerű kutatásfejlesztési és innovációs (CDI) infrastruktúra megalakitását/korszerűsitését.

Finanszírozott kategóriák:

– Cégek innovációra vonatkozó kéréseinek támogatása kutatásfejlesztési és innovovációs (CDI) projekteken keresztül, melyeket egyéni vállalkozások egyedül vagy kutatóintézetekkel (CD), felőoktatási intézményekkel társulva bonyolítanak le, a gazdasági ágazat azon termékeinek és folyamatainak innovációja céljából, melyek növekedési potenciállal rendelkeznek

– Az innovatív KKV-nak szóló kockázati tőke létrehozása.

– Hitelek és garanciák innovatív KKV-nak és olyan kutatási szervezeteknek, melyek megfelelnek a piac igényeinek.

– Az innovatív Spin-off-ok és Start-up-ok támogatása.

– Tudástranszfer partnerségek (Knowledge Transfer Partnerships) támogatása

– Nagy kutatásfejlesztési infrastruktúrák támogatása (beleértve 2 kiemelt projektet: ELI-NP és Danubius).

– Kutatásfejlesztési központok hálózatainak kiépítése, melyek nemzeti szinten vannak koordonálva, rá vannak csatlakozva a hasonló profilú európai és nemzetközi hálózatokra és biztosítják a kutatók hozzáférhetőségét  a tudományos kiadványokhoz és az európai, illetve nemzetközi adatbázishokhoz.

– A kutatásfejlesztési és innovációs (CDI) közösségek, csoportok létsítése az európai úniós Orizont 2020-as program- és más nemzetközi kutatásfejlesztési és innovációs programok részére.

– Fejlett kompetenciával rendelkező külföldi személyek megnyerése a kutatásfejlesztési és innovációs (CDI) képességek megerősítésére.

Az 1-es főtengelynek egy Egységes Pályázati Felhívása (Ghid Unic) lesz , támogatási szakaszokra osztva:

A szakasz – Befektetések a cégek kutatásfejlesztési részlegeinek.

B szakasz – Innovációs klaszterek.

C szakasz – Start-up és spin-off innovaciós cégek támogatása

D szakasz – Új innovációs cégek támogatása

E szakasz – Fejlett kompetenciával rendelkező külföldi személyek vonzása.

F szakasz – Tudástranszfer partnerségek támogatása

A következő linken megtekinthető az 1-es főtengely nyitási kalendáriuma 2015-2016-ra.

Versenyképességi Operativ Program (POC) 1-es főtengely-Kutatásfejlesztés és innováció nyitási kalendáriuma

Célkitűzések:

2.1. Az infokommunikációs technológiai (TIC) alkalmazások megerősitése elektrónikus kormányzás, e-learning, digitális befogadás, on-line –kultúra és e-egészségügy céljából;

2.2. Az infokommunikációs technológia (TIC) termékeinek, szolgáltatásainak és az elektrónikus kereskedelem korszerűsitése,valamint az infokommunikációc technológia keresletének növelése.

2.3. A szélessávú internetkapcsolat(broadband) bővítése és a nagysebességű hálózatok megosztása,valamint az előrehaladott technológiák és a digitális gazdasági hálózatok használatának támogatása.

Kiemelt célok:

1. Az infokommunikációs technológia (TIC) 4 főágának fejlesztése:

a) e-kormányzás, működőképesség, informatikai biztonság, cloud computing és szociális média.

b) infokommunikációs technológia az oktatásban, szociális befogadásban, egészségügyben és kultúrában.

c) e-kereskedelem, innováció az infokommunikációs technológiában (TIC).

d) szélessávú internet (broadband) infrastruktúra és digitális szolgáltatások támogatása.

2. A 2.0 tipusú e-kormányzás elvei fele irányuló orientáció, on-line közösségi szolgáltatás, előrelátott vagy életesemények formájában.

Finanszírozott kategóriák: 

– A 2.0 tipusú e-kormányzás szolgáltatásait biztosító informatikai rendszerek fejlesztés és korszerűsítése, ezek működőképességének biztosítása, melyek a cégek és a lakosság életeseményeire összpontosítanak.

– Az infokommunikációs technológia (TIC) és az informatikai hálózatok kibernetikai biztonságának fenntartása.

– A cloud computing technológiák és a szociális média technológiák használatának biztosítása.

– A nyílt hozzáférésű adatok (Open Data) és a nagyméretű adatbázisok (Big Data) használata és promoválása az adatok országszintű ellenőrzése céljából.

– A digitális képességek korszerűsitése és a digitális tartalom növelése az e-oktatásban, e-egészségügyben és e-kultúrában, a TIC technológia infrastruktúrája segítségével.

– Az infokommunikációs technológia (TIC) által generált áruforgalom hozzáadott értékének  növelése, a klaszterek versenyképességének fejlesztése révén.

– Az infokommunikációs technológia használatának támogatása a vállalkozások fejlesztése céljából, kiváltképpen az e-kereskedelem terén.

– A szélessávú internet infrastruktúrájának és  hozzáférhetőségének javítása.

A következő linken megtekinthető a 2-es főtengely nyitási kalendáriuma 2015-2016-ra.

Versenyképességi Operativ Program (POC) 2-es főtengely-Infokommunikációs technológia (TIC) nyitási kalendáriuma