A 2014-2020-as Regionális Operatív Program (ROP) a 2007-2013-as Regionális Operatív Program utódja és egyike azon programoknak melyen keresztül Románia lehívhat úgy strukturális, mint befektetési alapokat a 2014-2020-as Regionális Fejlesztési Uniós Alapokból (FEDR). A Programot a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium irányítja Hatósági mínősítésben, amit az Európai Bizottság 2015 junius 23-án hagyott jóvá.

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program a Regionális Fejlesztési Tervek (PDR) által javasolt közös fejlesztési priorításokra alapszik, összhangban lévén más, ugynerre az időszakra vonatkozó programokkal vagy szektoriális/nemzeti stratégiákkal, valamint más európai színvonalú  stratégiákkal.

A 2014-2020-as ROP általános célja a gazdasági versenyképesség növelése és a helyi és regionális közösségek életszínvonalának javítása, az üzleti környezet, az infrastuktúrális feltételek és szolgáltatások fejlesztése által, amely a régiók hosszutávú, fenntartható fejlesztését biztosítja, képes hatékonyan kezelni a forrásokat, értékesíteni az innovációs képességet és képes elsajátítani a tehnológiai fejődést. A program képes kiküszöbölni  a fejlett és kevésbé fejlett  régiók közöti eltéréseket gazdasági és szociális téren egyaránt.

A 2014-2020-as ROP összkerete 8,25 milliárd euró, ami 76,8%-os (kb.3,54 milliárd euró) növekedést jelent a 2007-2013-as összkerethez viszonyítva és kétszer annyi támogatási programot, 12-t a korábbi 6 helyett.

Az új program, 12 főtengelyre felosztva, támogatni fog új befektetéseket is, mint pl: a tulajdonok telekönyvi bejegyzési rendszerének földrajzi kiterjesztése 793 vidéki településnek és olyan befektetéseket is amely tehnologiai transzferek központjait támogatja, amely a KKV-nak a kutatás és innováció terén nyújt segítséget.

Ugyanakkor a ROP a Duna – Delta integrált területi beruházásának 411,7 millió eurót biztosít és 500 millió eurót a 12 Duna parti megyének, melyek a SUERD stratégiában szerepelnek.

A Program Általános Útmutatója (Ghidul General) több egyszerűsítési eljárását közöl:

 • a kiválasztási és elbírálási időszak lerövidítése, több szakasz összevonásával (pl.a helyszíni látogatás a tehnikai és pénügyi elbírálás ideje alatt fog megtörténni)
 • a finanszírozási szerződés aláírása előtti eljárási időszak lerövidítése
 • a pályázathoz szükséges dokumentumok számának a lecsökkentése
 • plusz pontozás az előrehaladott kivitelezési szintű pályázatoknak
 • támogatás jóváhagyása a megvalósíthatósági tanulmány
 • standard szerződésmodel használata a program minden elsődleges fontosságú befektetéseinek
 • Visszaigénylési  /elszámolási  dokumentáció  leegyszerűsitése, amit már alkalmaztak a 2007- 2013-as időszakban is, és ez megnövelte az lehívási szintet
 • a kiválasztási és elbírálási időszak csökkentése néhány szakasz összevonásával vagy kiiktatásával

A 2014-2020-as ROP célkitüzései 12 főtengelybe vannak foglalva, a Program összkerete 8,25 milliárd euró, amelyből 6,7 milliárd euró uniós támogatás a Regionális Fejlesztési Uniós Alapokból (FEDR) és 1,5 milliárd euro hazai hozzájárulás.

1-es főtengely: Tehnológia transzfer promoválása

Pályázok köre: Jogi egységek melyek a tehnológia transzfer infrastrukturáival foglalkoznak.

2-es főtengely: Mikró, Kis- és Középvállalkozások versenyképességének javítása.

Célok/Priorítások és altengelyek:

A vállalkozói szellem népszerűsítése, különösen az új ötletek gazdasági kiaknázásának könnyítése és új cégek létrehozása által, beleértve a gazdasági inkubátorokat is.

Támogatást kapnak:

1 év régiséggel rendelkező városi mikrócégek és inkubátorok.

Támogatást adnak:

 • Termelő/szolgáltató egységek helységeinek felépítésére/korszerűsítésére, beleértve a tárgyi eszközökkel való beruházást (a tevékenységhez szükséges új helységek felépítése, munkaeszközökkel való felszerelés, stb.) és nem tárgyi javak beszerzésére. (szabadalmak, engedélyek és más jogok)
 • Inkubátorok létrehozása/fejlesztése/korszerűsítése, beleértve az ezeknek megfelelő szolgáltatások fejlesztését is.

A befektetés megvalósítása:

Városi környezet.

A termelési kapacitás létesitése és bővitése és különböző szolgáltatások fejlesztése

Támogatást kapnak:

Városi KKV-k és vidéki, nem mezőgazdasági középvállalkozások, melyeknek legalább 1 év régisége van

Támogatást adnak:

 • Termelő/szolgáltató egységek helységeinek felépítése/korszerűsítése, beleértve a tárgyi eszközökkel és nem tárgyi eszközökkel való beruházást.
 • Termékek és szolgáltatások hitelesítésével járó tevékenységek.
 • Termékek és szolgáltatások népszerűsítése, honlap létrehozása a tevékenységek, szolgáltatások, termékek bemutatására és on-line értékesítésre.
 • Nemzetközivé vállás sajátos tevékenységei (részvétel nemzetközi vásárokon és kiállításokon, befektetések a termelési tehnológiai folyamatokba ,stb)
 • Energiatakarékosságra és megújuló enrgiára használt berendezések és eszközök.
 • Mínőségbiztosítási tevékenységek (ISO).
 • Új termék vagy folyamat tevékenységei.

A befektetés megvalósítása:

Városi és vidéki környezet.

2-es tengely összkerete: 824,49 millió euro. 

3-as főtengely: Csökkentett szénioxid kibocsájtásra való átállás támogatása

Pályázók köre: Központi és helyi hatóságok.

4-es főtengelyVárosi környezet tartós fejlesztése.

Pályázók köre: Helyi városi hatóságok. 

5-s főtengelyA városi környezet javítása és a kulturális örökség mégvédése és megtartása.

Pályázók köre: Helyi és központi közigazgatási egységek, egyházi egységek, a 489/2006-os törvény szerint meghatározva, ami a vallásszabadságra és a felekezetek jogi szabályozására vonatkozik, nem kormányzati szervezetek (ONG-k).

6-os főtengely: Regionális közlekedési infrastruktúra javítása.

Pályázók köre: Helyi közigazgatási hatóságok, területi közigazgatási egységek és ezek közötti partnerségek.

7-es főtengely: A helyi gazdaság diverszifikálása a turizmus fellendítése által.

Pályázók köre: Területi közigazgatási egységek és ezek közötti partnerségek.

8-as főtengely: A szociális és egészségügyi infrastruktúra javítása

Pályázók köre: Helyi közigazgatási egységek, törvény szerint meghatározott állami és magán szociális szolgáltatók, partnerségek.

9-es főtengely: A városi hátrányos helyzetű közösségek gazdasági és szociális fellendítése.

Pályázók köre: Partnerségek (Helyi Akciócsoport-GAL-on belül ):helyi közigazgatósági hatóság képviselői, intézetek, helyi üzleti szféra kéviselői, helyi civil szervezetek képviselői között.

10-es főtengely: Az oktatási infrastruktúra javítása.

Pályázók köre: Területi közigazgatási egységek (közigazgatási intézmények és hatóságok), felsőoktatási intézmények.

11-es főtengely: A tulajdonok telekönyvbe való bejegyzésének földrajzi kiterjesztése.

Pályázók köre: Nemzeti földhivatali ügynökség

12-es főtengely: Tehnikai segítségnyújtás.

Pályázók köre: A POR-t irányító hatóság, a közreműködő szervezetek

 

Hasznos dokumentumok:

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Sinteza POR 2014 – 2020