Finanțare nerambursabilă pentru procesarea/comercializarea produselor din fructe prin PNDR 4.2a

În cadrul acestei submăsuri sprijinul se acordă întreprinderilor pentru investiții corporale și necorporale pentru procesarea fructelor şi marketingul produselor din fructe pentru:

 • modernizarea și crearea de unități de procesare și comercializare;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
 • creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
 • îmbunătăţirea controlului intern al calităţii

Alocarea financiară:

20.471.752 Euro

Depunerea proiectelor:

14 octombrie 2021 – 14 ianuarie 2022

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Solicitanti eligibili:

 • Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, precum și întreprinderi mari)
 • PFA, II, IF, SA, SNC, SCS, SCA
 • Cooperativele, grupurile si organizațiile de producători

Angajamentele beneficiarului:

 • Menținerea investiției pentru minim 5 ani de la finalizarea implementării

Locație:

 • Mediul rural/urban

Valoarea finanțării:

Valoarea și intensitatea sprijinului public nerambursabil este  în funcție de tipul întreprinderii și nu poate depăși:

 • 800.000 euro – pentru întreprinderile micro şi mici, pentru proiectele care NU presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat (50% nerambursabilitate)

 • 1.100.000 euro pentru întreprinderi mijlocii (50% nerambursabilitate)
 • 1.500.000 euro pentru întreprinderi mari (40% nerambursabilitate)

Atentie! În toate cazurilede  mai sus, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale în cazul investițiilor colective.

Solicitantul ideal cu șanse mari de reușită:

 • Investiţia este destinată produselor ecologice și cu înaltă valoare adaugată (ex.  produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european, etc.)
 • Investiţia este realizată de un grup de producători sau de o cooperativă

Cheltuieli și activități eligibile:

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură
 • Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă a proiectului
 • Echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES
 • Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor, precum și investiții pentru comercializarea produselor
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute

Perioada de implementare a proiectului: 36 luni

Ghidul consultativ pentru PNDR – sM. 4.2a- 2021 se poate descărca AICI 

Nu lăsa pe ultimul moment decizia de a participa la programele de finanțare cu fonduri nerambursabile! Experiența noastră din ultimii 14 ani arată că interesul este mare pentru fondurile destinate antreprenorilor, fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Solicită o consultană GRATUITĂ

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro