POIM

Eficiență Energetică – Fotovoltaice

Finanțare nerambursabilă de maxim 500.000 de euro pentru investiții în eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari

Bugetul maxim al schemei este aproximativ 200 milioane euro

Depunere proiecte: 18.10.2022, ora 10.00 – 24.11.2022, ora 17.00

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

IMM-uri și întreprinderi mari care:

 • înființate până la data de 31.12.2021 (inclusiv)
 • au avut minim un angajat la 31 decembrie 2021
 • desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice
 • nu se află în dificultate
 • nu are datorii la bugetul de stat
 • nu este în stare de faliment, lichidare, suspendare
 • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile)
 • deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, obligatoriu, sau a energiei termice după caz, în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea
 • se angajează să aplice măsurile de îmbunătățire a eficienţei energetice
 • pentru același proiect, beneficiarul nu a mai solicitat finanțare din alte surse publice, inclusiv fonduri UE.

Grila de Evaluare (punctajul) se poate vizualiza AICI

Activități și cheltuieli eligibile:

 • investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie
 • investitii în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, intelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie

Aproape toate codurile CAEN sunt eligibile, cu excepția celor interzise prin Regulamentul european 651/2014(excluse sunt de exemplu domenii ca agricultura și piscicultura, pentru că sunt finanțate din Politica Agricolă Comună, separat).

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile trebuie să corespundă obiectivelor POIM, să fie indispensabile atingerii obiectivelor proiectului, să fie incluse în Cererea de finanţare aprobată şi defalcate în bugetul cererii de finanţare.

Angajamentele Beneficiarului:

 • Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect și capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului
 • Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului si dispune de cofinanțare proprie a proiectului
 • Finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

Valoarea finanțării:

 • minim 50 000 euro – maxim 500.000 euro

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil:

Maxim 75% – diferă în funcție de regiune/județ și categoria de întreprindere.

Vedeți AICI pentru fiecare județ în parte intensitatea ajutorului financiar.

Menținerea investiției: minim 5 ani

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 15 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 90.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2021. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe