Solicită o consultanță GRATUITĂ pentru accesarea Fondurilor Norvegiene în cadrul programului „Capacitate sporită de furnizare energie regenerabilă” – Hidroenergie!

  • Finanțare nerambursabilă: 10%-90%
  • Buget total de 7,2 milioane euro
  • Valoarea finanțării: minim 200.000 euro – maxim 2 milioane euro

Proiectele se depun până la data de 31 mai 2021

Proiectul trebuie să fie implementat de la semnarea contractului, până 30.09.2023

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Solicitanți eligibili:

 • Întreprinderi cu minim 3 ani de vechime, profit din exploatare pe anul precedent, fără datorii la stat
 • NGO-uri, cu vechime de min. 3 ani
 • Firme publice cu vechime de min. 3 ani

Intensitatea grantului poate varia de la 10% la 90%, în funcție de tipul de ajutor de stat acordat, de dimensiunea Solicitantului și de alte elemente incluse în prevederile Regulamentului, relevante pentru proiectul respectiv.

 • Pentru Microintreprinderi si Intreprinderi Mici: max. 70%

 • Pentru Intreprinderi Mijlocii: max.60%

 • Pentru Intreprinderi MARI: max. 50%

 • Pentru protecția mediului, în mod excepțional, sprijinul financiar acordat operatorilor economici ar putea fi acordat ca sprijin de minimis în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1407/2013 al Comisiei (maximum 200.000 EUR pe trei ani fiscali). Rata maximă de finanțare aplicată va fi de 90%.

 • Pentru entitățile publice, care propun proiecte care nu intră sub incidența prevederilor privind ajutoarele de stat (adică Regulamentul 651/2014), rata grantului va fi de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect, fără a depăși suma maximă care poate fi acordată unei proiect, respectiv 2 Milioane de EUR.

 • Pentru ONG-urile care propun proiecte care nu intră sub incidența prevederilor privind ajutorul de stat (adică Regulamentul 651/2014), rata grantului va fi de maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect, fără a depăși suma maximă care poate fi acordată unui proiect, respectiv 2 Milioane de EUR.

Grupul țintă pentru Program sunt întreprinderile din  sectorul  privat,  în  principal  IMM-uri.  Parteneriatele  nu  sunt  obligatorii, dar Proiectele de Parteneriat cu Donatorul sunt încurajate.

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Cheltuielile eligibile vizează

 • costul personalului alocat proiectului, care include salariile efective plus taxele de securitate socială și alte costuri statutare incluse în remunerație
 • indemnizații de călătorie și de ședere pentru personalul și voluntarii care participă la proiect
 • costul echipamentelor noi sau second-hand, cu condiția ca acestea să fie amortizate în conformitate cu principiile contabile general acceptate aplicabile Promotorului de Proiect și acceptate în general pentru articolele de același tip
 • costurile consumabilelor, cu condiția ca acestea să fie identificabile și alocate proiectului
 • costurile legate de alte contracte atribuite de un promotor de proiect în scopul realizării proiectului, cu condiția ca atribuirea să fie conformă cu normele aplicabile privind achizițiile publice
 • costurile care decurg direct din cerințele impuse de contractul de proiect pentru fiecare proiect

Decontarea cheltuielilor:

 • Asistența pentru subvenționare se acordă ca rambursări ale costurilor documentate deja realizate în conformitate cu un plan de debursare convenit.
  Promotorul de proiect are posibilitatea de a solicita o plată în avans în conformitate cu cerințele programului. Plata în avans se va face după semnarea contractului de finantare, în termen de o lună de la depunerea unei cereri de către promotorul proiectului. Plățile vor fi efectuate în EUR.
  Proiecte de modernizare/construcție au obligația de a depune la momentul de depunere cererea de finanțare:
  • Avicul de Amplasament
  • Avizul Technic de Racordar

   Achiziționarea de bunuri imobile și / sau terenuri nu poate reprezenta mai mult de 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu excepția cazului în care se stabilește în mod explicit un procent mai mare în decizia de acordare a grantului proiectului.

Perioada de implementare proiectului după semnarea contractului de finanțare nu va depăși data de 30 noiembrie 2022.

fonduri norvegiene
Solicită o consultanță GRATUITĂ

Proiectele trebuie să contribuie la acești indicatori

Opțional, proiectele pot contribui la acest indicator de rezultat: – Numărul de locuri de muncă create.

Indicatorul ”d” poate fi selectat numai în conjunctie cu unul din ceilalți indicatori.

Indicatori de afaceri – se preconizează că proiectele vor produce o schimbare pozitivă pentru Solicitant în ceea ce privește cifra de afaceri anuală și profitul operațional net. Solicitantul trebuie să includă acești doi indicatori în indicatorii proiectului.

„Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” – Hidroenergie

Notă: proiecte care vizează modernizarea sau reînnoirea instalațiilor hidroenergetice pentru a satisface sisteme de energia electrică de echilibrare a nevoilor în sprijinul generării de energie electrică regenerabilă variabilă (Solar și Energie Eoliană) va primi scoruri mai mari în evaluare.

Notă: ca procesul pentru pregătirea unor astfel de proiecte (adică o micro-hidrocentrală nouă) până la faza de construcție (adică proiectarea și obținerea tuturor permiselor necesare) poate dura câțiva ani, este obligatoriu ca toate permisele să fie pregătite și atașate la depunerea cererii de proiect către Innovation Norway.

Clienții ne recomandă

Dorim sa va adresam multumiri din suflet pentru profesionalismul ,rabdarea ,promptitudinea arata in relatia cu firma noastra.Un partenerieat in care firma noastra a invatat foarte multe lucruri ,incununat cu succes. Recomandam cu toata increderea FIRMA SC CENTRU DE ELABORARI PROIECTE UNIONALE SRL.
Multumim
Bejenaru Cătălin, SC OVISAN INCOMEX SRL
După elaborarea proiectului câştigător, am trecut cu bine şi vizita la faţa locului, faza de dinaintea contractării, datorită bunei colaborări cu firma DVS. Mulțumim!
Neculai Latcan, S.C. CENTRUL MEDICAL PRAIN S.R.L.

Am apărut pe

Solicitați o consultanță gratuită

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la programele de finanțare cu fonduri nerambursabile! Experiența noastră din ultimii 9-10 ani arată că interesul este mare, fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 13 ani vechime. Numai în ultimii 10 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 82.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2009-2019. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Deasemenea firma noastră vă poate ajuta atât pe partea de consultanță cât și partea de proiectare/execuție (în cazul investițiilor de construcții). Totodată prin noi puteți obține de la evaluatori experți (membrii titulari ANEVAR) evaluarea proprietății  imobiliare, evaluarea bunurilor mobile, evaluarea terenurilor, etc. care pot fi achiziționate prin unele programe de finanțare și care sunt obligatoriu de evaluat în vedera obținerii finanțării.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro