Ediția 2022

Programul Femeia Manager

Schema se aplică pe întreg teritoriul României

Buget alocat pe 2022: 157.624.000 lei

Depunere proiecte: 18.08.2022 – 28.09.2022

Aplicați ACUM pe acest program

Beneficiarii eligibili:

 • Microîntreprinderi și IMM-uri înființate de persoane fizice
 • Minim 50% din actionariatul firmei este deținut de femei care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii proiectului de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:
 • Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, sau partenere
 • Au capital social integral privat
 • Codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare
 • Au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei
 • Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante
 • Creeaza cel putin un loc de munca cu norma intreaga si mentine locul de munca ocupat cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului
 • Nu au datorii la bugetul de stat; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili
 • Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii
 • Persoanele care detin calitatea de asociati / actionari sau administrator in mai multe societati, NU POT aplica decat cu o singura societate

Grila de punctaj + Activități finanțate: AICI

Tipurile de ajutor financiar:

 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului: maxim 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului
 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului: maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului

Au șanse mai mari de câștig următoarele categorii:

 • Firmele care asigură 15%, contribuție proprie
 • Domenii de activitate precum producția și industriile creative sunt favorizațe la punctaj
 • Ponderea tehnologiilor introduse în planul de afaceri este minim 90%
 • Proiectul include investiții de protecție a mediului
 • Cursuri de calificare în antreprenoriat și în competențe digitale

Finanţarea se acordă într-una din următoarele 2 moduri:

 • ulterior realizării investiţiilor!
 • credit de la bancă pe baza proiectului aprobat

Cheltuieli eligibile:

 • Echipamente tehnologice. Prin echipamente tehnologice, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice
 • Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G. Vehiculele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a)
 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț
 • Salariile, utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț
 • Pachet digital (voucher de digitalizare), care poate să conțină unul sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete
 • Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului
 • Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei

Alte prevederi importante:

 • Toți furnizorii de bunuri și/sau servicii eligibile în cadrul programului trebuie sa aibă autorizată activitatea de prestare/comercializare a acestora
 • Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand
 • Toate echipamentele achizitioante prin proiect vor trebui asigurate împotriva tuturor riscurilor

Ghidul consultativ  se poate descărca AICI

ACUM e momentul să devii antreprenoare de succes!

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la programele de finanțare cu fonduri nerambursabile! Experiența noastră din ultimii 14 ani arată că interesul este mare pentru fondurile destinate antreprenorilor, fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre programele de finanțare cu fonduri nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 14 ani vechime. Numai în ultimii 9 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 82.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2009-2020. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro