Programul național multianual pentru Comerț și Servicii – 2020

Fonduri nerambursabile pentru activități de Comercializare și Servicii în valoare de maxim 250.000 RON

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi, IMM-uri cu cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a proiectului şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a proiectulu
 • Au profit din exploatare în anul 2019
 • Societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani -2019, 2018 și 2017
 • Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot beneficia de finanțare în cadrul prezentului program decât cu o singură societate, pentru care se verifică statutul de întreprindere unică
 • Nu au datorii la bugetul de stat
 • Nu sunt în dificultate, dizolvare, etc.

Finanţarea se acordă ulterior realizării investiţiilor într-o singură tranșă!

Perioada de implemnatare: 30 de zile cu posibilitatea de prelungire în cazul în care se justifică.

Angajamentele Beneficiarului:

 • Menținerea investiției: 3 ani

Ajutor financiar nerambursabil:

 • Finantare nerambursabila de maxim 250.000 RON/beneficiar.
 • Intensitatea finanțării nerambursabile este maxim 90%.
Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

Punctajul minim pentru acceptare este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile!

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

La punctaje egale va prevala:

 • Valoarea procentului aferent aportului propriu
 • Valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019
 • Punctajul aferent ponderii investiţiilor în mijloace fixe și obiecte de inventar
 • Numărul de locuri de muncă nou create
 • Numărul mediu de salariaţi la 31.12.2019
 • Data şi ora înscrierii în program

Cheltuieli eligibile

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format

 • Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, etc

 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G

 • Achiziționarea de electro și motostivuitoare

 • Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale

 • Achiziţionarea de spaţii comerciale sau pentru prestări servicii

 • Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale

 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru

 • Certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor

 • …și multe alte cheltuieli

Clienții ne recomandă

Sunteti o firmă serioasă, deschisă la dialog și cred că aceste calități au venit în contextul ,,cu cât faci un lucru de mai multe ori cu atât îl faci mai bine
Igant Gheorghita Relu, SC REMT 2002 SRL
După elaborarea proiectului câştigător, am trecut cu bine şi vizita la faţa locului, faza de dinaintea contractării, datorită bunei colaborări cu firma DVS.Cu mulţumiri,
Neculai Latcan, SC CENTRUL MEDICAL PRAIN SRL

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare, deoarece
experiența noastră de aproape 10 ani arată că fondurile alocate pe acest program se pot
epuiza repede, interesul fiind foarte mare!

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro