Programul START-UP NATION – 2022

Programul pentru stimularea înființării
întreprinderilor mici și mijlocii

Editia III – 2022

Aplicați ACUM pe acest program

Beneficiari eligibili:

Microîntreprinderi și IMM-uri înființate de persoane fizice după 1 ianuarie 2020 care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii proiectului de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

 • Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice
 • Au capital social integral privat
 • Au codul CAEN pentru care solicita finantare eligibil in cadrul Programului si este autorizat pana la momentul platii ultimei cereri de rambursare/plata
 • Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei
 • Creaza cel putin un loc de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare si mentine locul de munca ocupat cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului
 • Nu au datorii la bugetul de stat; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili
 • Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii
 • Persoanele care detin calitatea de asociati / actionari sau administrator in mai multe societati, NU POT aplica decat cu o singura societate
 • Nu sunt eligibile în cadrul programului societățile ai căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la sesiunile anterioare ale programului Start –Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale sau acțiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu AFN

Activități finanțate: Vezi AICI

Tipurile de ajutor financiar:

 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului:  maxim 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului
 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului: maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului

Au șanse mai mari de câștig următoarele categorii:

 • Firmele care  asigură 15%, contribuție proprie
 • Domenii de activitate precum producția și industriile creative sunt favorizați la punctaj
 • Se punctează ponderea tehnologiilor introduse în planul de afaceri
 • Se punctează investițiile de protecție a mediului
 • Sunt favorizate firmele care au măcar un asociat ce a urmat cursuri de calificare în antreprenriat și în competențe digitale
 • Sunt favorizați antreprenorii care exploatează brevete de invenții sau diverse cercetări științifice

Grila de punctaj: AICI

Idei de business cu șanse mari de câștig: AICI

Finanţarea se acordă într-una din următoarele 3 moduri:

 • Ulterior realizării investiţiilor
 • Credit de la bancă pe baza proiectului aprobat
 • Decontare la Furnizor (furnizorul este de acord să livreze echipamentul/utilajul și după punerea acestuia în funcțiune să-și primească banii de la stat)

Cheltuieli eligibile:

 • Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, precum si autoturismele 100% electrice. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu exceptia autoturismelor 100% electrice
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / prestari servicii / comert.
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor. Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri
 • Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert;
 • Pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea unui singur loc de munca prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) reprezinta o suma forfetara de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate.
 • Pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea a doua locuri de munca prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) reprezinta o suma forfetara de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate
 • Pachet digital (voucher de digitalizare) care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul programului si este in valoare eligibila de maxim  25000 lei.
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologica
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in România sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul / angajatii societatii aplicante, in valoare eligibila de maxim 1000 lei/persoana
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si/sau pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maxim 8000 lei, decontabila in ultima cerere de rambursare/plata
 • Doua placute informative obligatorii in valoare de maxim 500 de lei
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului

Alte prevederi importante:

 • Toți furnizorii de bunuri și/sau servicii eligibile în cadrul programului trebuie sa aibă autorizată activitatea de prestare/comercializare a acestora
 • Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand
 • Toate echipamentele achizitioante prin proiect vor trebui asigurate împotriva tuturor riscurilor

Ghidul final se poate descărca AICI

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la programele de finanțare cu fonduri nerambursabile! Experiența noastră din ultimii 15 ani arată că interesul este mare, fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Vizualizează ce spun unii clienți care au lucrat cu noi în trecut

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre programele de finanțare cu fonduri nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

Societatea CEPU SRL a câștigat pentru clienții săi peste 90 de proiecte în edițiile anterioare ale programul START-UP NATION.
Puteți fi și Dvs. unul dintre beneficiarii acestor fonduri și să porniți afacerea dorită cu ajutorul acestor fonduri.
Mult succes și nu uitați: Dacă nu încercați, nu veți câștiga niciodată!

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro