SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – HoReCa – 2021

PENTRU TOATE REGIUNILE DIN ROMÂNIA!

Finanțare nerambursabilă de maxim 800.000 de euro pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Lansare preconizată: IUNIE-IULIE 2021

Alocare financiară: 500 milioane EURO

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Beneficiari eligibili:

 • IMM-uri, microîntreprinderi si intreprinderi MARI cu sediul social în România, din domeniul turismului și alimentației publice, precum: 

  -agenții de turism licențiate; CAEN 7911, 7912, 7990

  -structuri de primire turistică; CAEN 5510, 5520, 5530, 5590

  -structuri de alimentație; CAEN 5610, 5621, 5629, 5630

  -organizatori de evenimente: CAEN 8230

  -ghizi de turism cu licențe/certificate/autorizații în domeniu; CAEN 7990

 • Persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF)
 • Orice persoana juridică din domeniul HoReCa trebuie să aibă licență de turism, atestat sau certificat de clasificare după caz. În cazul în care nu exista aceste documente proiectul nu va fi eligibil!  

Condiții de participare:

 • Nu erau întreprinderi în dificultate la 31 decembrie 2019; sunt eligibile întreprinderile care au intrat în dificultate ulterior anului 2019, din cauza pandemiei COVID-19 EXCEPȚIEdacă este microîntreprindere sau întreprindere mică poate fi în dificultate la 31.12.2019, cu conditia sa nu fie în insolvență și să nu fi primit ajutor pentru restructurare!
 • Să aibă un raport de expertiză contabilă asupra cifrei de afaceri/incasări în 2020 și 2019
 • Își mențin activitatea pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 12 luni de la data plăţii sumelor (pentru grant < 200.000 Euro) sau 24 de luni de la data plăţii sumelor (pentru grant > 200.000 Euro)
 • Să nu aibă datorii la bugetul de stat
Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Ajutor financiar nerambursabil:

 • Maxim 800.000 Euro/întreprindere, dar nu mai mult de 1.800.000 € cumulat cu alte ajutoare de de stat COVID-19.
 • Daca solicitantul are mai multe firme in Horeca, pot solicita finanțare pentru toate, însă valoarea maxima cumulată pentru toate firmele nu poate depasi 800.000 €.
 • Intensitatea finanțării nerambursabile : 100%
 • Sunt acordate  granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 3 alin (2) din OUG nr. 224/2020 cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 comparativ cu anul 2019. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. 

Baza de calcul al ajutorului va fi certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate

 • Datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate

 • Cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat

 • Cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte

 • Cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2

 • Cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente

 • Cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității

 • Cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale

 • Cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale

Angajamentele beneficiarului

Mentinerea activitatii pentru cel putin 6 luni de la data semnarii contractului de finantare (daca prin lege nu se instituie restrictii de natura a impune suspendarea ori intrepruperea activitatii comerciale)

Clienții ne recomandă

Sunteti o firmă serioasă, deschisă la dialog și cred că aceste calități au venit în contextul ,,cu cât faci un lucru de mai multe ori cu atât îl faci mai bine
Igant Gheorghita Relu, SC REMT 2002 SRL
După elaborarea proiectului câştigător, am trecut cu bine şi vizita la faţa locului, faza de dinaintea contractării, datorită bunei colaborări cu firma DVS.Cu mulţumiri,
Neculai Latcan, SC CENTRUL MEDICAL PRAIN SRL

Am apărut pe

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare, deoarece
experiența noastră de aproape 10 ani arată că fondurile alocate pe acest program se pot
epuiza repede, interesul fiind foarte mare!

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro