Fonduri Norvegiene pentru START-UP-uri
Creșterea START-UP-urilor în domeniile inovării din industria verde, TIC și creșterea albastră

 • Finanțare nerambursabilă: maxim 85%
 • Valoarea finanțării: 10.000 – 200.000 euro

Proiectele se depun până la data de 18 noiembrie 2021.

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Solicitanți eligibili:

 • START-UP – uri cu cel puțin 6 luni și maximum 4 ani de funcționare 
 • orice întreprindere mică nelistată (nu a fost modificat statusul de micro sau intr.mica) în primii 4 ani de la înființare, care îndeplinește următoarele condiții:

                        1. nu a preluat activitatea altei întreprinderi;

                        2. nu a distribuit încă profituri (dividende); 

                        3. nu a fost format printr-o fuziune.

 • Aplicantul trebuie să funcționeze în cadrul unuia dintre cele trei domenii prioritare ale programului (Green Industry Innovation, Blue development sau ICT).
 • Să nu fie în dificulatate și în stare de faliment/dizolvare/suspendare
 • Dacă o companie este înregistrată cu mai mult de un an în urmă, ar trebui să fi desfășurat activitate economică în perioada financiară anuală anterioară anului de aplicare.
 • În cazul în care o persoană fizică este acționară în mai multe companii tip start-up, numai cu una dintre ele poate aplica în cadrul acestui apel

Domenii eligibile:

 • Inovare verde în industrie – dezvoltarea de tehnologii/procese/produse inovatoare, verzi, prietenoase cu mediul
 • Dezvoltare albastră pentru sectorul maritim/acvacultură/turism de coastă
 • Dezvoltare IT&C – dezvoltare produse/procese/soluții IT@C

Parteneri eligibili:

 • Orice entitate privată sau publică, comercială / non-comercială sau  organizații guvernamentale înregistrate în România sau într-unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia)

Cheltuieli eligibile:

• Achiziția de echipamente noi și second-hand

• Costuri cu consumabile și furnituri

• Achiziția de teren / clădiri (max.10% din cheltuielile eligibile)

• Dezvoltarea de produse / procese / soluţii

• Costuri cu personalul alocat proiectului

• Cheltuieli de deplasare/training-uri

• Costuri legate de alte contracte acordate (studiu de piață, consultanță pt implementare, participare la târguri, internaționalizare, etc.)

• Multe alte cheltuieli

Angajamente:

Menținerea investiției: minim 5 ani

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Activități eligibile

Inovare în industria verde:

Blue growth:

În plus, proiectele privind creșterea albastră trebuie să contribuie direct la unul sau mai mulți dintre acești indicatori de producție:

a) Tehnologii / procese / soluții albastre dezvoltate

b) Tehnologii / procese / soluții albastre aplicate (noi pentru întreprindere)

c) Produse sau servicii albastre comercializate (noi pe piață)

TIC:

În plus, proiectele privind TIC trebuie să contribuie direct la unul sau mai mulți dintre acești indicatori de producție:

a) Tehnologii / procese / soluții TIC dezvoltate

b) Tehnologii / procese / soluții TIC aplicate (noi pentru întreprindere)

c) Produse sau servicii TIC comercializate (noi pe piață)

d) Locuri de muncă create

 

Cel puțin unul dintre acești indicatori trebuie îndeplinit.

a) Tehnologii / procese / soluții albastre dezvoltate

b) Tehnologii / procese / soluții albastre aplicate (noi pentru întreprindere)

c) Produse sau servicii albastre comercializate (noi pe piață)

NOTĂ IMPORTANTĂ: În cadrul apelului curent vor fi sprijinite activitățile de dezvoltare corespunzătoare a cel puțin TRL 5. În plus, activitățile de dezvoltare vor fi prevăzute pentru a ajunge la TRL 8 la sfârșitul implementării proiectului.

Este RECOMANDAT alegerea un Partener (public sau privat) din Norvegia, pentru maximalizarea șanselor de câștig, dar se poate alege și un partener (public sau privat) de proiect din România.

Activitățile propuse prin proiect vor contribui la:

 • Competitivitate sporită pentru START-UP-uri din una dintre domeniile menționate mai sus (creștere cifră de afaceri/profit operațional net)
 • Locuri de muncă create
 • Dezvoltarea și implementarea tehnologiilor, proceselor și soluțiilor inovatoare ecologice 
 • Reducerea emisiilor de carbon (CO2 tona/an) și a altor emisii
 • Reducerea consumului de energie anuală
 • Procese de producție mai eficiente din punct de vedere energetic.
Solicită o consultanță GRATUITĂ

Valoarea finanțării

 • Minim 10.000 – maxim 200.000 Euro
 • Valoarea nerambursabilă: până la 85% din cheltuielile eligibile*
 • Pentru activități de cercetare/dezvolate/inovare valoarea nerambursabilă va fi de 60%

*Contribuția financiară din acest program se determină de la caz la caz, luând în considerare toți factorii relevanți, inclusiv rentabilitatea proiectului și situația financiară generală a companiei. Intensitatea grantului va fi maxim 85%: Rata de finanțare a proiectului va fi determinată pe baza dispozițiilor aplicabile din Regulamentul Comisiei 651/20144 care declară anumite categorii de ajutoare ca fiind compatibile cu Piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea UE, modificat prin Regulamentul Comisiei 2017/1084.

Ghidul în versiunea actualizată pentru această sesiune se poate descărca AICI.

Clienții ne recomandă

Dorim sa va adresam multumiri din suflet pentru profesionalismul ,rabdarea ,promptitudinea arata in relatia cu firma noastra.Un partenerieat in care firma noastra a invatat foarte multe lucruri ,incununat cu succes. Recomandam cu toata increderea FIRMA SC CENTRU DE ELABORARI PROIECTE UNIONALE SRL.
Multumim
Bejenaru Cătălin, SC OVISAN INCOMEX SRL
După elaborarea proiectului câştigător, am trecut cu bine şi vizita la faţa locului, faza de dinaintea contractării, datorită bunei colaborări cu firma DVS. Mulțumim!
Neculai Latcan, S.C. CENTRUL MEDICAL PRAIN S.R.L.

Am apărut pe

Solicitați o consultanță gratuită

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la programele de finanțare cu fonduri nerambursabile! Experiența noastră din ultimii 9-10 ani arată că interesul este mare, fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 13 ani vechime. Numai în ultimii 10 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 82.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2009-2019. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Deasemenea firma noastră vă poate ajuta atât pe partea de consultanță cât și partea de proiectare/execuție (în cazul investițiilor de construcții). Totodată prin noi puteți obține de la evaluatori experți (membrii titulari ANEVAR) evaluarea proprietății  imobiliare, evaluarea bunurilor mobile, evaluarea terenurilor, etc. care pot fi achiziționate prin unele programe de finanțare și care sunt obligatoriu de evaluat în vedera obținerii finanțării.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro