Románia 2007-től, vagyis az Európai Uniós csatlakozás óta hívhat le EU-s vissza nem térítendő támogatásokat, addig az előcsatlakozási alapokból gazdálkodott.

Egyik ilyen alap volt az ISPA-program, amely az infrastruktúrafejlesztést és a kereskedelmet segítette elő, de valószínűleg a PHARE és a SAPARD is sokaknak ismerős.

Előbbi többek között az emberierőforrás-fejlesztést, utóbbi pedig a mezőgazdasági és vidékfejlesztést támogatta. 2007-től az IPA nevű előcsatlakozási eszköz váltotta fel ezeket a programokat.

 

Az európai uniós támogatások célcsoportjai

A kis- és középvállalkozások, a nem kormányzati szervezetek, alapítványok, a fiatalok, a kutatók és a gazdálkodók egyaránt jogosultak az uniós vissza nem térítendő támogatásokra.

A rendelkezésre álló források más-más programok által érhetők el, a cél pedig az Európai Unión belüli munkavállalás, valamint a beruházások fellendítése.

Jelenleg a 8-as számú, 2014 és 2020 közötti időszakra eső, Horizon 2020 nevű keretprogram zajlik, Románia számára ez a második.

A legelső ilyen programot 1983-ban indították el, négy évre. Az eddigiek közül a mostani a legnagyobb közel 80 milliárd eurós költségvetéssel.

A rendelkezésre álló pénzösszegeket a kutatás, a foglalkoztatás, a regionális fejlesztés és együttműködés, az oktatás, a kultúra, a környezetvédelem, a humanitárius segítségnyújtás és az energetika terén lehet lehívni.

 

Előfordul 100%-os támogatás?

Az Európai Unió csak nagyon ritkán finanszírozza teljes egészében a megpályázott projekteket, az esetek 99 százalékában kiegészítő támogatásokról van szó, ami azt jelenti, hogy a pályázó önerőből vagy bankhitelből kell fedezze a ráeső részt.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy nem lehet visszamenőlegesen, már befejezett tevékenységekhez igazítani a pályázatot, vagyis szóba sem jöhet az, hogy előbb felépítünk egy gyárat, majd a pályázati összegből visszaszerezzük a pénzt.

 

Mégis hogyan zajlik a folyamat?

Egy létező projekthez kell megfelelő pályázati felhívást találni, figyelembe véve, hogy az esetek többségében több százan vagy akár több ezren szállnak versenybe a rendelkezésre álló összegekért.

Épp ezért fontos, hogy a jelentkező a felhíváshoz tartozó útmutató, kritériumok és követelmények alapján töltse ki a pályázatot, ezek közül egyet sem szabad kihagynia.

A támogatásról szóló döntést szakszerű értékelés és elemzés előzi meg, és pozitív elbírálás esetén finanszírozási megállapodást írnak alá a felek.

A történet itt korántsem ér véget, mivel a projekt végéig minden egyes ígéretet teljesíteni kell, figyelembe véve a határidőket és az elszámolási útmutatókat.

 

Az uniós finanszírozás irányítási módszerei

A támogatás történhet közvetlen, közvetett és megosztott irányítással.

A legelső eljárásnál az Európai Bizottság közvetlenül irányítja az uniós költségvetési források felhasználását, ami egyebek mellett a támogatások odaítélését, a források folyósítását és a tevékenységek nyomon követését foglalja magában.

Közvetett irányítással bonyolítják le a nem uniós országok, a nemzetközi szervezetek, a fejlesztési ügynökségek és az egyéb szervek által végrehajtott támogatási programokat.

A harmadik módszer a megosztott irányítás, vagyis az Európai Bizottság az uniós tagállamokra bízza az egyes programok koordinálását, amelyekkel megosztott irányítási megállapodást köt.

A felek már a legelején leszögezik, hogy milyen formában használhatók fel a források a finanszírozási időszakban, amely gyakran nem más, mint a már említett többéves pénzügyi keret időtartama. Az uniós források csaknem 80%-át megosztott irányítással kezelik.

 

A közvetlen és közvetett uniós finanszírozási programok

Előbbi programnál az uniós intézmények hoznak döntést a rendelkezésre álló pénzforrásokról, amelyeket pályázati úton, támogatásokkal, illetve az EU intézményeinek működéséhez szükséges áruk és szolgáltatások beszerzésére kötött szerződésekkel ítélnek oda.

A közvetett finanszírozási programok esetében a pénzforrások felhasználásáról a tagállami és a regionális hatóságok döntenek.

Az ilyen típusú támogatási eszközök az uniós költségvetésnek körülbelül 80%-át jelentik.

 

euro penz

 

Hogyan érhetők el a közvetett finanszírozási pénzforrások?

Az európai strukturális és beruházási alapok révén öt nagy alap segítségével érhetők el.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap a regionális és városfejlesztést, az Európai Szociális Alap a társadalmi befogadást és a jó kormányzást, a Kohéziós Alap a kevésbé fejlett régiók gazdasági felzárkóztatását ösztönzi.

És nem feledkezhetünk meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, amelyek szintén fontos pillérei a közvetett finanszírozásnak.

 

Sokat nyerhetnek a kis- és középvállalkozások

A 2014–2020-as időszakra meghirdetett keretprogramban eredetileg közel 43 milliárd eurót ígértek Romániának, majd ez az összeg 39,887 milliárd euróra csökkent.

Ebből csaknem 3 milliárd euró a kis- és középvállalkozásoknak volt szánva.

A szemfülesebbek éltek a lehetőséggel és a pályázatoknak köszönhetően 51.000 új munkahelyet hoztak létre, amellyel az európai uniós vissza nem térítendő támogatások egyik célja, a foglalkoztatás növelése is teljesült.

A kis- és középvállalkozások egyébként ajánlatot is benyújthatnak a különféle közbeszerzési szerződésekre.

 

A gazdálkodókra is gondoltak

Népszerű Romániában a Nemzeti Vidékfejlesztési Program 2014–2020 (Programul Național de Dezvoltare Rurală/PNDR), amelynek célja többek között az élelmiszeripar átszervezése és versenyképességének javítása, a gazdaságok korszerűsítése, a fiatal gazdák támogatása, a nem mezőgazdasággal foglalkozó kis- és középvállalkozások fejlesztése.

A pályázatokat több tengely mentén írják ki, amelyek közül az egyik legnépszerűbb a gazdaságok és a vállalkozások korszerűsítésére fókuszáló 6-os számú tengely, de a tárgyi eszközökkel való beruházásokat ösztönző 4-es számú tengely kiírásai iránt is sokan érdeklődnek.

Példaként ki lehetne ragadni a mezőgazdasági létesítményekbe és állattenyésztési farmokba való beruházásokat (PNDR 4.1-es és 6.1-es altengely), amelyekre cégek, PFA-val, vagyis egyéni vállalkozással rendelkező gazdálkodók, mezőgazdasági termelők is jelentkezhetnek.

 

500 euro

 

Milyen formában lehet uniós finanszírozást igényelni?

Uniós finanszírozás az illetékes regionális vagy tagállami hatóságoknál igényelhető, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból odaítélhető összegekért pedig a Mezőgazdasági Minisztérium felel.

Annyit már a legelején tudni kell, hogy az előre lefektetett szabályoknak és alapelveknek köszönhetően a jelentkezők azonos feltételekkel pályázhassanak az uniós forrásokra.

A kezdeményezők a pályázatok kiírása és lebonyolítása során az átláthatóságot és az egyenlő bánásmód elvét tartják szem előtt, és minden érdeklődő hozzáférhet az információkhoz.

A kedvezményezettek neve és az általuk elnyert összeg a közvetlen és a közvetett finanszírozású projektek esetében is nyilvános.

 

Megbízható információforrások

Ajánlott felkeresni a Nemzeti Vidékfejlesztési Program 2014–2020 (www.pndr.ro), illetve az Európai Alapok Minisztériumának (www.fonduri-ue.ro) internetes oldalát, de egy pályázati tanácsadó is eligazíthatja az érdeklődőt.

 

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!