A formai és tartalmi követelmények, leadási feltételek és elbírálási szempontok mélyreható ismerete nélkül szinte lehetetlen sikerre vinni egy pályázatot.

Ezt főként annak érdemes megjegyezni, aki egyébként az élete bármely területén előzetes tájékozódás, tervezés nélkül vág bele egy-egy nagyobb feladatba.

A pályázatírás pedig igazi kihívás, főként akkor, ha az érdeklődő a pozitív elbírálástól teszi függővé az üzleti sikereit.

Ezúttal többek között szó lesz arról, hogy mit kell tartalmazzon egy pályázat, milyen formában kell leadni és hogyan bírálják el.

 

1. A kihagyhatatlan első lépés

Már a pályázat megjelenésekor tüzetesen el kell olvasni a kiíró honlapján közzétett pályázati és elszámolási útmutatót, még akkor is, ha első ránézésre végeláthatatlannak és emészthetetlennek tűnik.

Ebből egyebek mellett kiderül, hogy kik pályázhatnak, melyek a támogatható és a nem támogatható tevékenységek, illetve az elszámolható és a nem elszámolható költségek, milyen mellékletekre van szükség, miként bírálják el, hogyan zajlik a szerződéskötés és miképpen kell elszámolni a befektetett pénzösszeggel.

 

2. Pályázati felület

Már az útmutatóban tájékoztatják az érdeklődőt arról, hogy hová és milyen formában tudja feltölteni a pályázatát.

Az európai uniós és hazai vissza nem térítendő támogatásokra elektronikusan, egy erre a célra készített internetes felületen kell benyújtani a pályázatot, és maga a rendszer használata regisztrációhoz kötött.

A pályázóra vonatkozó adatokat ugyanúgy kell megadni, ahogy azok a létesítő okiratban/működési igazolásban szerepelnek.

Vannak olyan kezelőfelületek, amelyeket nem lehet elérni a határidő lejárta után, ezért a kiírók azt tanácsolják, hogy az érintettek mentsék le az összes információt – például Word-dokumentumban – arra az esetre, ha később tisztázni kell valamit.

 

iroda

 

3. Kötelező elemek

A pályázatok legalapvetőbb alkotórésze a kellően kidolgozott, logikusan felépített üzleti terv, illetve a költségvetési terv.

Emellett kötelező csatolni az alapító okiratot vagy az alapszabály-másolatot, ugyanakkor kell egy nyilatkozat, amelyben a pályázó leírja, hogy az általa megosztott információk, dokumentumok (a mellékleteket is beleértve) valódiak és hitelesek.

Továbbá szükség van egy 30 napnál nem régebben kiállított hiteles működési engedélyre, banki igazolásra, az aláírási címpéldány, valamint az adószám igazolására alkalmas dokumentum másolatára; mindezeket fel kell tölteni az arra kijelölt helyre.

A sikeresen benyújtott pályázatokról a kiíró e-mailben küld visszaigazolást, ha nem érkezik értesítés, ezt föltétlenül jelezni kell az ügyfélszolgálatnál.

 

4. Hiánypótlás

Már a pályázati és elszámolási útmutatóban megjelenik, hogy milyen dokumentumok, mellékletek hiánypótolhatók, ami nem jelenti azt, hogy félvállról kell venni ezeket.

Ha egy-kettő mégis kimarad, akkor a kiírók elektronikus levélben figyelmeztetik az érintettet a mulasztásról, akinek a megadott határidőn belül pótolnia kell a hiányosságokat.

Ellenkező esetben érvénytelen lesz a pályázat.

 

5. Az elbírálás folyamata

A kiíró tartalmi, formai és pénzügyi szempontból értékeli a beérkezett pályázatokat.

Fokozottan figyel a CAEN-kódra (a vállalkozások tevékenységét jelző kód), megvizsgálja, hogy a költségvetési tervben szereplő elemek összefüggnek-e a vállalkozás tevékenységi körével; például egy mezőgazdasággal foglalkozó cégnél indokolt-e a számítógép-vásárlás, illetve az ehhez tartozó szoftverek beszerzése.

Ezenkívül azt is megnézi, hogy a pályázatban foglaltak megfelelnek-e a felhívás alapvető célkitűzéseinek, vagyis jönnek-e létre új munkahelyek, fenntartható-e hosszú távon stb.

Annak is alaposan utánanéznek, hogy a szöveges indoklás alátámasztja-e a költségtáblázatban szereplő összegeket (a költségvetési elemek utólag nem módosíthatók).

 

gep

 

6. Érvénytelen! Mégis miért?

Az egyik legkellemetlenebb dolog, ami a pályázóval történhet, ha az eredmények közzétételekor szembesül azzal, hogy érvénytelen volt a projektje.

Ennek egyik oka lehet, hogy az általa megfogalmazott cél nem egyezett meg a felhívásban kihangsúlyozott céllal, de az is előfordulhatott, hogy nem csatolta a kötelező mellékleteket, vagy nem pótolta megfelelően a hiányosságokat.

Ugyancsak semmisnek nyilvánítják a pályázatot, ha kitudódik, hogy a jelentkező valótlan adatokat közölt a pályázat kitöltésekor.

Amennyiben a pályázó úgy érzi, hogy egyedül nem képes eligazodni a formai és tartalmi követelmények, leadási feltételek és elbírálási szempontok útvesztőiben, forduljon egy pályázati tanácsadóhoz.

Neki köszönhetően lesz egy alaposan kidolgozott megvalósítási terve, reális határidőkkel, emellett a tartalmi rész megírásával és a költségvetés összeállításával sem kell bajlódnia.

Ugyanakkor az is lényeges, hogy a pályázó és a tanácsadó képes legyen együttműködni a munkafolyamat során, hisz a cél közös: megnyerni a beruházáshoz szükséges összeget.

 

Eredményes pályázást kívánunk!