Aprilie 2017

//Aprilie 2017

Peste 680 de milioane de euro disponibil prin PNDR 2014 – 2020

Incepand de miercuri, 3 mai 2017 AFIR va deschide sesiunile de primire a proiectelor de investitii, finantate prin intermediul a 14 submasuri din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru teritoriul national, dar si pentru zona ITI Delta – Dunarii.

Fondurile totale nerambursabile, disponibile solicitantilor care doresc sa obtina finantare europeana, insumeaza 680,8 milioane de euro, din care 53,5 milioane de euro sunt alocate investitiilor din zona ITI Delta – Dunarii.

„Una din prioritatile Guvernului Romaniei este creşterea gradului de absorbtie a fondurilor europene. in aceasta perioada, ne-am implicat la capacitate maxima pentru a pregati toate etapele procedurale necesare deschiderii sesiunii de primire a proiectelor de investitii pentru toate submasurile de finantare din Program care se adreseaza beneficiarilor privati. Am dorit sa lansam toate aceste sesiuni, cu domenii de investitie diversificate, pentru a oferi tuturor celor interesati sansa de a dezvolta o investitie in mediul rural, cu fonduri din PNDR”, a declarat Adrian-Ionut CHESNOIU, directorul general al AFIR.

In intervalul 3 mai 2017, ora 9.00 – 31 iulie 2017, ora 17.00, AFIR lanseaza sesiuni de primire a proiectelor pentru urmatoarele submasuri (sM):

De asemenea, in perioada 3 mai 2017, ora 9.00 – 31 octombrie 2017, ora 17.00, AFIR lanseaza si sesiunea de depunere a proiectelor pentru Schema de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanta in vederea implementarii proiectelor de investitii pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole” aferenta sM 4.2.

Mentionam ca depunerea proiectelor se realizeaza on-line pe pagina oficiala de internet a Agentiei, www.afir.info, pentru toate submasurile care se vor lansa in curand. Totodata, toti cei interesati sa dezvolte investitii in domeniul agricol, pomicol si in cel non-agricol, pot consulta Ghidul solicitantului pentru submasurile amintite pe site-ul AFIR, la sectiunea „Investitii PNDR”.

Sursa: afir.info

Au aparut Ghidurile Finale pentru mai multe submasuri din cadrul PNDR-depunere proiecte din 3 mai 2017

S-au publicat versiunile oficiale ale Ghidurilor solicitantului  la accesarea liniilor de finantare 6.2 si 6.4 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, prin care persoanele fizice autorizate (PFA), SRL-urile si alte mici firme vor putea obtine pana la 70.000 de euro, respectiv 200.000 de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru afaceri neagricole in mediul rural. Potrivit Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), va mai dura minimum o saptamana pana la deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor.

Alocarea financiară propusă pentru sesiunea din acest an, aferentă submăsurii (sM) 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole” este de peste 18 milioane de euro, iar pentru sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” valoare totală nerambursabilă este de 35 milioane de euro.

Pentru zona de investitii teritoriale integrate ITI – Delta Dunării, solicitanții de finanțare vor avea la dispoziție aproximativ 10 milioane de euro, împărțite astfel: pentru sM 6.2 – ITI DD, alocarea este de peste 3 milioane de euro, iar pentru sM 6.4 – ITI DD  7 milioane de euro.

Antreprenorii interesati vor putea depune planurile de afaceri si proiectele on-line, pe site-ul afir.info.

Ce modificari s-au facut

Ca urmare a observațiilor primite în perioada de consultare publică, AFIR sustine ca a operat anumite modificari in versiunile finale ale Ghidurilor solicitantului pentru submăsurile 6.2 și 6.4, „menite să ușureze depunerea proiectelor de finanțare de către solicitanți, dar și implementarea lor”:

 • În această sesiune, față de cele anterioare, sunt eligibile proiectele de investiții care propun activități aferente mai multor coduri CAEN dacă aceste activități se completează, se dezvoltă sau se optimizează reciproc.
 • Însă, în cazul în care prin proiect sunt propuse activități complementare aferente mai multor coduri CAEN, care ar primi punctaje diferite la oricare dintre criteriile de selecție sau au valori diferite ale sprijinului public nerambursabil, proiectul va primi punctajul cel mai mic aferent acelui criteriu.
 • Domeniile de diversificare eligibile prin sM 6.2 cuprind acum și servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii de catering și servicii de ghidaj turistic. Astfel, devin cheltuieli eligibile și investiții pentru infrastructura din parcuri pentru rulote, camping și tabere, cu respectarea Ordinului Autorității Naționale pentru Turism (ANT) 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Acestea se vor limita la capacitatea de cazare specifică structurii de primire turistică de tip pensiune agroturistică – maxim 8 camere. Conform Ordinului ANT 65/ 2013, în pensiunile agroturistice, mâncarea se preparată din produse naturale, preponderent din gospodăria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local.
 • Taberele se vor organiza în structuri de primire turistică de maxim de 8 camere, în care se vor caza grupuri organizate în vederea desfășurării unor activități recreative, cum ar fi: bird-watching, schi, echitație etc). În cadrul taberelor se poate asigura masa exclusiv pentru grupurile cazate. Precizăm că taberele pentru pescuit și vânătoare nu sunt eligibile.

Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic. Totodată, el trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice investiţiilor în perimetrul ariilor naturale protejate. În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de ultima tranşă de plată, proiectul devine neeligibil.

 • Sunt eligibile, de asemenea, ambulanța veterinară și mașina de transport funerar, dacă respectă cumulativ condițiile prevăzute de Ghidul solicitantului, printre care se numără și omologarea R.A.R. În cazul ambulanțelor veterinare, omologarea R.A.R se obține în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari iar R.A.R va face mențiunea „echipare specifică intervenții medicină veterinară”.
 • Modificarea amplasamentului se poate realiza numai în cadrul aceluiași UAT, în condițiile menținerii criteriilor de eligibilitate și de selecție. De asemenea, se pot modifica procentele aferente obiectivelor specifice în limita a 10%, fără eliminarea acestora.
 • Beneficiarul poate solicita modificarea Planului de afaceri de cel mult două ori în perioada de implementare a acestuia, în baza unei justificări fundamentate, care să nu conducă la modificarea obiectivului obligatoriu, afectarea obiectivului general și a criteriilor de eligibilitate sau să modifice criteriile de selecție sub limita de punctaj care a determinat selecția proiectului.
 • Pentru ambele submăsuri, 6.2 și 6.4, a fost introdus un nou principiu de selecție, respectiv Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere în conformitate cu Strategia Națională de Competitivitate sau Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

De ce asteapta antreprenorii aceste linii de finantare, an de an

Cele doua submasuri din PNDR, 6.2 si 6.4 sunt asteptate an de an de catre antreprenori, datorita sumelor destul de mari acordate, cofinantarii proprii mici sau chiar zero, precum si multitudinii de domenii eligibile la finantare.

La ambele linii de finanțare, solicitanții eligibili vor fi microînrerinderi si întreprinderi mici (au cel mult 49 de salariați).

Cele doua linii de finantare ofera bani europeni pentru investitii in activitati non-agricole la sate, in toete regiunile de dezvolare ale tarii, inclusiv in judetul Ilfov.

Submasurile au si scopul de a diversifica activitatea de business in mediul rural, iar domeniile de diversificare acoperite sunt:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement și alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghidaj turistic);
 • Furnizarea de servicii de ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative etc., inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților;
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Ca forma juridică, vor fi eligibile o serie intreaga de firme private 100%, printre care:

 • Persoană fizică autorizată
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Societate cu răspundere limitată – SRL
 • Societate agricolă
 • Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

De asemenea, firmele trebuie sa aibă sediul social si activiatea în spațiul rural din toate regiunile de dezvoltare.

Cele două linii de finanțare se prezintă astfel:

Submăsura 6.2 – pana la 70.000 de euro

Sprijinul public nerambursabil:

 • 70.000 euro/proiect, numai pentru activitatile de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism.
 • 50.000 de euro/ proiect pentru restul activităților eligibile.

Avantajul aici este că nu este nevoie de contribuție proprie a antreprenorului la finanțarea cheltuielilor eligibile din planul de afaceri.

Atenție! Sprijinul se va acorda sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.
La această linie de finanțare, solicitanții vor fi fie start-upuri, fie firme care nu au mai desfășurat activitate pe codul CAEN pentru care cer finanțarea.

Cheltuieli eligibile la submăsura 6.2:

 • Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru  implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare activității codului CAEN din cererea de finanțare, vor fi  eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1731/ 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Achiziţionarea de teren NU poate reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri. Prin urmare, suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea terenului construit/ neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat. NU se acceptă achiziția apartamentelor/ birourilor în spații rezidențiale, respectiv, de birouri.

Dacă la verificarea celei de-a doua tranșe de plată se va constata că suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziția terenului construit/ neconstruit este mai mare de 10% din valoarea nerambursabilă aferentă obiectivelor indeplinite (calculată conform procentelor), cea de-a doua tranșă de plată va fi diminuată cu diferența până la suma acceptată.

 

Submăsura 6.4 – Până la 200.000 euro nerambursabili

In aceasta submasura sprijinul public nerambursabil este mai mare, ajungând la 200.000 de euro, însă antreprenorii trebuie sa contribuie și ei la investitiția din proiect. Firmele care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost vor putea obține maximum 100.000 euro.

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de:

 • 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism; precum si pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.
 • 70% pentru celelalte afaceri eligibile.

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă.

Spre deosebire de cealaltă linie de finanțare, la Submăsura 6.4 pot fi finanțate și planuri de afaceri pentru dezvoltarea activităților non-agricole existente.

Costuri eligibile specifice:

a) construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
b) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi
c) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor vor putea fi considerate acoperite doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

Prin excepţie, cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate. Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:

 • Ambulanță umană;
 • Autospecială pentru salubrizare;
 • Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime;
 • Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat)
 • Mașină de măturat carosabilul;
 • Auto betonieră;
 • Autovidanjă;
 • Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).

Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 • mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces in cabina;
 • să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusă prin proiect.
 • în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației în vigoare.
 • mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu exceptia celor propuse prin proiect.

 

Documente utile:

Descarca de AICI Ghidul solicitantului pentru submasura 6.2 PNDR

Descarca de AICI Lista domeniilor eligibile in submasura 6.2 PNDR

Descarca de AICI lista domeniilor eligibile numai pentru dotari in submasura 6.2 PNDR

Descarca de AICI Ghidul solicitantului pentru submasura 6.4 PNDR

Descarca de pe site-ul AFIR celelalte documente si tipizate necesare pentru accesarea fondurilor europene

sursa: startupcafe.ro, afir.ro

Noutăți privind Programul Start Up Nation – Noi conditii si restrictii

Programul Start Up Nation – România se află în ultima fază a aprobărilor, urmând ca în următoarea perioadă să fie demarat. Conform unui comunicat de la finalul săptămânii trecute al deputatului Roxana Mînzatu, „programul Start Up Nation România mai are de trecut prin votul plenului, probabil în ultima săptămână a lunii aprilie, iar apoi promulgarea. Detaliile practice privind accesarea programului se vor include în Ghidul de finanțare, care va fi aprobat prin ordin de ministru și publicat în zilele următoare”.

Noile prevederi sunt introduse prin amendamente aprobate de Comisia de industrii a Camerei Deputatilor, la care se adauga si o grila de punctaj pentru afacerile depuse in program. UPDATE: Raportul cu modificarile a fost dezbatut in plen, luni, iar marti este asteptat votul final.

Comisia de industrii a Camerei Deputatilor a adoptat raportul favorabil pentru proiectul de lege de modificare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 10/2017, privind instituirea programului Start-up Nation Romania. Raportul cuprinde o serie de amendamente depuse de parlamentari, unele la solicitarea reprezentantilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, prin care se modifica substantial programul de sprijin pentru IMM, asa cum era el prevazut in ordonanta emisa de Guvern in ianuarie 2017.

Principalele amendamente admise ar urma sa modifice astfel programul Start-up Nation:

 • In primul rand, ramane pe mai departe ca firmele admise in program sa fie cele care au fost infiinate dupa data de 30 ianuarie 2017, facandu-se acum aceasta precizare exacta a datei. Insa vor fi exclusi de la finanare antreprenorii care, in afara de firma cu care aplica in program, au mai avut sau au fost actionari intr-o firma in acelasi domeniu, in anul precedent sau in anul in care aplica, pana la deschiderea inscrierilor.

„Intreprinderile beneficiare sunt intreprinderile infiintate dupa data prevazuta la alin. (1)  de catre persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de actionar sau asociat intr-o  alta  intreprindere mica  sau mijlocie care desfasoara  sau  a  desfasurat  aceeasi activitate autorizata pentru care aplica in cadrul   programului in anul anterior inscrierii  sau  in  anul  inscrierii  pana  la deschiderea sesiunii de inscriere” – se arata in amendamentul depus de 7 deputati si senatori de la Uniunea Salvati Romania

Ei motiveaza modifiarea prin faptul ca programul trebuie sa stimuleze aparitia de noi oameni de afaceri. Parlamentarii mai atrag atentia ca in forma veche a programului un om de afaceri cu experienta si-ar fi putut muta 2 angajati de pe o firma mare, veche pe o mica firma creata special pentru a obtine banii de la stat, fara sa fie astfel create noi locuri de munca.

De remarcat ca in amendament se mentioneaza doar firmele mici si cele mijlocii, nu si microintreprinderile (care au pana in 9 salariati), ceea ce ar putea crea anumite interpretari si confuzii atat pentru antreprenori, cat si pentru functionarii care vor face evaluarile.

 • Se pastreaza si mecanismul rambursarii cheltuielilor – prin care antreprenorul face investitii cu banii sai si apoi statul i le deconteaza -, dar se introduce si decontarea cererii de plata, prin care antreprenorul ia echipamente, furnizorul ii emite o factura scadenta la 30 de zile, iar apoi statul plateste factura respectiva in contul antreprenorului.
 • Un alt amendament prevede conditia ca firma beneficiara sa angajeze minimum 1 salariat, timp de cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii planului de afaceri. Amendamentul reprezinta o inlesnire pentru antreprenori, comparativ cu ordonanta Guvernului, in care numarul minim de salariati era de 2, pe o perioada de cel putin 3 ani incepand cu anul urmator platii ajutorului de minimis.

Planul de afaceri depus on-line se va evalua in urmatoarele etape:

a) pe baza criteriilor prevazute in anexa (vezi la finalul articolului grila de punctaj – n.r.) care  face  parte  integranta  din  prezenta  ordonanta  de  urgenta aplicatia  on-line genereaza automat punctajul in urma transmiterii planului de afaceri;

b) verificarea administrativa  si  de  eligibilitate,   precum   si   verificarea veridicitatii  si  coerentei  informatiilor  inscrise in planul de afaceri se efectueaza in ordinea punctajului     generat de aplicatia  on-line, in conformitate cu prevederile  schemei  de  ajutor de  minimis prevazuta la art 5.

c) solicitantii pot beneficia de finantare nerambursabila obtinuta in cadrul Programului Start-up Nation Romania o singura data.

 • Plata se face anual in limita creditelor bugetare  evidentiate  in bugetul aprobat pentru anul   respectiv al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Pentru contractele semnate intr-un  an  in  baza creditelor de angajament, plata se poate face in limita creditelor bugetare evidentiate in bugetul aprobat pentru anul respectiv si a creditelor bugetare  aprobate pentru anii urmatori pana la ultimul contract semnat.
 • In  cazul in care se constata ca beneficiarii nu au respectat obligatia pastrarii locurilor de munca  si  a investitiei  pe  perioada  prevazuta  in schema  de  ajutor  de  minimis, au  facut declaratii incomplete sau neconforme cu realitatea  pentru  a  obtine  ajutorul de minimis sau au schimbat  destinatia acestuia ori se constata ca nu au respectat obligatiile prevazute in contractul de finantare,  se  recupereaza  total  ajutorul de minimis acordat.

Cheltuielile si domeniile elgibile vor fi mentionate intr-un ordin al Ministrului pentru Mediul de Afaceri, prin care se va institui schema de ajutor de minimis. Salariile vor fi eligibile, insa numai pentru primele 6 luni, potrivit unui raspuns facut de ministerul de resort la o interpelare a deputatei Roxana Minzatu, in martie 2017 (Decarca de AICi documentul). Ea a mai explicat ca salariul va fi platit de stat sub forma de rambursare. Salarul va fi plafonat la salariul mediu pe economie (3.100 de lei net) si va acoperi toate contributiile si impozitul, asa cum a aratat la randul sau secretarul de stat Ilan Laufer, pentru StartupCafe.ro.
In fine, legea, in forma in care arata in raportul comisiei de specialitate din Camera Deputatilor, include si grila de punctaj, care va favoriza domeniile productiei generale si al programarii IT (cod CAEN 6201), dar si pe cele care angajeaza tineri absolventi sau someri, care fac inovatie sau care creeaza mai multe locuri de munca.

Grila de evaluare on-line a planurilor de afaceri: CLICK AICI

Sursa: startupcafe.ro

POR: S-au prelungit termenele de depunere pentru apelurile 2.1.A și 2.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional  a anunțat într-un comunicat că prelungește cu o săptămână termenele de depunere a proiectelor în cadrul Apelului POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi, AP 2, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, respectiv POR/102/2/2, AP 2, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Astfel, în cazul apelului POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi proiectele se vor putea depune până la 04.05.2017, ora 12:00, iar în cazul apelului POR/102/2/2, termenul depunerii a fost prelungit, până la 30.08.2017, ora 12:00.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidurile specifice rămân neschimbate.

Totodată AM POR a menționat că apelul de proiecte POR/102/2/2, AP 2, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor nu va fi suspendat la împlinirea primelor 2 luni de depunere (respectiv în data de 23 aprilie). Eventuala suspendare a depunerii cererilor de finanțare va face obiectul unei analize la nivelul AMPOR (în ceea ce privește alocarea financiară disponibilă, evoluția procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse) și va fi comunicată, din timp, tuturor potențialilor solicitanți.

În ceea ce privește termenele specificate pentru pragul de calitate a proiectelor depuse la acest apel, acestea nu se modifică, neafectând rezultatele procesului de selecție și contractare a proiectelor. De exemplu, un proiect care trece pragul de calitate de 85 puncte va fi contractat automat indiferent dacă este depus până la sau după data de 23 aprilie, având în vedere că după această dată pragul de calitate coboară la 80 de puncte.

 Sursa: MDRAPFE

Se lanseaza apelul de proiecte in ITI Delta Dunarii, pentru microintreprinderi

Antreprenorii din Romania care au microintreprinderi vor putea obtine in anul 2017 fonduri europene de pana la 200.000 de euro, pentru afaceri diverse, de la pensiuni turistice si service-uri auto pana la croitorii si firme de software, in mediul urban din zona Deltei Dunarii. Firmele isi vor putea cumpara diverse echipamente sau isi vor putea face site-uri de prezentare ori magazine on-line, de exemplu. Ministerul Dezvoltarii Regionale a anuntat oficial perioada in care antreprenorii vor putea depune proiectele in cadrul liniei de finantare 2.1 microintreprinderi in ITI Delta Dunarii, din cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

 • Data de la care pot fi depuse cereri de finantare: 10.05.2017 ora 12.00
 • Data pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 10.09.2017, ora 12.00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Proiectele se vor putea on-line, prin sistemul MySMIS 2014.

In cadrul prezentului apel se pot depune numai proiecte pentru investitiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investitii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunarii:

 • municipiul Tulcea,
 • orasul Babadag,
 • orasul Isaccea,
 • orasul Macin
 • orasul Sulina
 • satele apartinatoare acestora.

Investitiile vor fi facute pentru afaceri in anumite domenii precizate in anexa cu codurile CAEN la ghidul solicitantului. Aici regasim domenii din cele mai diverse, insa grila de punctaj favorizeaza anumite diviziuni, cum ar fi: hoteluri si pensiuni, ateliere de mobila, editarea de software sau de jocuri pe calculator, administrare site-urilor, activitati ale portalurilor web, design si arhitectura, fotografie etc.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 24,56 milioane euro, din care 20,88 milioane  euro contributia Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si 3,68 milioane euro contributia Bugetului de Stat (Aici, ghidul oficial publicat de Ministerul Dezvoltarii regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prezinta o eroare: in loc de 24,56 milioane euro scrie 24,56 euro).

Valoarea eligibila a proiectului trebuie sa fie de minimum 25.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansarii apelului de proiecte.

Cuantumul finantarii nerambursabile solicitate este de maximum 200.000 de euro.

In plus, cuantumul finantarii nerambursabile solicitate trebuie sa reprezinte maximum 90% din valoarea eligibila a proiectului, ceea ce inseamna ca antreprenorul trebuie sa asigure restul de 10% din cheltuielile eligibile din proiect.

Conditii de participare:

 • Sa fie microintreprinderi (nu au mai mult de 9 angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane de euro, echivalent in lei).
 • Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
 • O firma care depune cererea de finantare in cursul anului 2017, trebuie sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 3 ianuarie 2016 (prima zi lucratoare din anul 2016) si sa fi inregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2016. Criteriile privind durata de activitate si profitul din exploatare se refera la intreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate.
 • Solicitantul a avut cel putin un salariat in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (ca numar mediu de salariati) sau are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare. In plus, firm trebuie sa tina cel putin un salariat pe toata peroada de la depunerea proiectului si pana ulterior platii finale inca 3 ani.

Cheltuieli eligibile:

 • lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
 • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. „Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004
 • achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.
 • Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala.
 • Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.
 • Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) in care sunt implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica.

Pentru proiecte care implica executia de lucrari de constructii, indiferent daca se supun sau nu autorizarii) proiectul propus prin cererea de finantare nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri/ aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.

In acest sens, solicitantul va completa, pe proprie raspundere, Declaratia de eligibilitate. Realizarea unor lucrari de extindere a unui spatiu de productie a carui construire a beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare se considera a respecta aceasta conditie de eligibilitate.

Resurse utile:

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție!

SOLCITATI O CONSULTANTĂ GRATUITA AICI

sursa: startupcafe.ro

Start-up Nation Romania 2017: Au aparut calendarul de implementare si noul punctaj

Inscrierea in program se va face in perioada mai-iunie 2017, iar afacerile cu programare IT si productie vor fi favorizate, se arata intr-un grafic de implementare si o propunere de punctaj pentru viitorul program Start-up Nation Romania, prin care antreprenorii cu firme foarte noi vor putea obtine sprijin de la stat de pana la 200.000 de lei. Cele mai noi informatii apar intr-o prezentare postata pe Facebook de secretarul de stat Ilan Laufer, de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antrepreoriat.

Ca elemente de noutate, in prezentarea lui Laufer se arata ca se vor acorda granturi de la stat de pana la 200.000 de lei, pentru firmele care creeaza un loc de munca. Reamintim ca eligibile vor fi microintreprinderile si firmele mici si mijlocii (IMM) infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017.

Se vor finanta cheltuieli cu achizitia de echipamente, birotica, dar si salarii pentru angajati, chirii cu spatiile de lucru, site-uri de firma, TVA nededctibila pentru aplicantii neplatitori de TVA etc. Din discutiile informale de pana acum, cheltuielile eligibile cu salariile vor fi plafonate in limita salariului mediu pe economie sau a salariului minim, dupa alte discutii, insa ramane de vazut ce vor prevedea exact normele de aplicare si procedura de implementare.

Decontarea cheltuielilor se va face pe principiul cererii de plata. Aceasta ar insemna posibilitatea ca antreprenorul sa vina cu facturi neplatite de la furnizori si sa i le achite statul.

Punctajul minim acceptat pentru a fi luata in calcul o firma este de 50 de puncte. Firmele din productie si din programare IT vor primi 45 de puncte, industriile creative (fara programare IT) vor avea 35 de puncte, serviciile – 30 de puncte, iar comertul si alte activitati – 25 de puncte. Vor fi încurajați antreprenorii care vor aloca cel puțin 50% din investiția propusă achiziției de echipamente tehnologice.
Punctaj suplimentar vor primi și cei care își asumă investiții în inovare.

Ce sunt activitățile de IT?

Activitățile de IT sprijinite prin intermediul programului Start-Up Nation se vor desfășura prin intermediul codului CAEN 6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client). În interiorul acestei clase sunt incluse activitățile de programare și modificare a produselor software. De asemenea, în aceeași clasă CAEN este inclusă și asistența oferită clienților pentru produsele software livrate.

În cadrul acestui cod CAEN Se vor putea desfășura activități de scriere a programelor pentru:

 • sisteme software;
 • aplicaţii software;
 • baze de date;
 • pagini web;
 • interconectarea diverselor soluții software.

De asemenea, se vor puncta in plus firmele care vor crea minimum 2 locuri de munca, cele care vor angaja proaspet-absolventi, cele care vor achizitiona echipament tehnologc cu  50% din cheltuieli si cele care vor face o afacere inovatoare.

Potrivit graficului de implementare, inscrierea ar urma sa se faca in perioada mai-iunie 2017, numai on-line, fara depunere fizica a dosarelor.

In mai-iulie 2017 deja ar urma sa se verifice eligibilitatea afacerilor propuse la finantare, iar in perioada iunie-august 2017 sa se semneze contractele de finantare. Depunerea documentelor de plata ar urma sa fie programata in august-noiembrie 2017, iar efectuarea platilor si depunerea dovezii de plata in august. Prin urmare, timpul pentru efectuarea procedurilor si a investitiilor ar fi destul de scurt pentru antreprenori.

sursa: startupcafe.ro/Ilan Laufer

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție!

AȘTEPTĂM SOLICITĂRILE DVS. CU INTERES AICI

PNDR: 10 Ghiduri în consultare publică!

AFIR a publicat Ghidurile Solicitantului consultative pentru sM4.1, sM4.1a, sM6.1, sM6.2, sM6.2 ITI-DD, sM6.3, sM6.4, sM6.4 ITI-DD, sM9.1 și sM9.1a.

Descarcă GS sM4.1

Descarcă GS sM4.1a

Descarcă GS sM6.1

Descarcă GS sM6.2

Descarcă GS sM6.2 ITI-DD

Descarcă GS sM6.3

Descarcă GS sM6.4

Descarcă GS sM6.4 ITI-DD

Descarcă GS sM9.1

Descarcă GS sM9.1a

Perioada de consultare publica este de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site-ul AFIR a variantei consultative a Ghidului solicitantului pentru toate cele 10 submasuri.

Sursa: AFIR

27 aprilie 2017|
Solicită consultanță gratuită