PNDR 4.1: Fondurile pentru dezvoltarea fermelor vegetale s-au epuizat

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat ca fondurile nerambursabile alocate prin submasura (sM) 4.1 „Investitii in exploatatii agricole”, componenta sector vegetal, aferenta celei de-a doua sesiuni din anul 2016, au fostepuizate ca urmare a solicitarilor de finantare primite online pe pagina oficiala de internet de Agentie.

De la deschiderea sesiunii in data de 15 decembrie 2016, au fost depuse pentru finantare 549 proiecte de investitii in sectorul vegetal aferent submasurii 4.1, pentru care s-au solicitat fonduri nerambursabile in valoare de peste 186,5 milioane de euro.

Conform comunicatului oficial, AFIR a primit solicitari de finantare peste limita plafonului de depunere a proiectelor, respectiv 200% (ceea ce reprezinta 150.000.000 de euro) fata de suma alocata pentru aceasta sesiune.

Dupa incheierea evaluarii de catre expertii AFIR, proiectele vor fi selectate in functie de punctajul obtinut la criteriile de selectie de catre fiecare proiect in parte, in ordine descrescatoare. Selectia proiectelor se va realiza in limita alocarii disponibile aferente acestei sesiuni pentru sM 4.1, componenta sector vegetal, care este de 75.000.000 euro.

Conform Regulamentului de selectie a proiectelor, pentru acesata sesiune se aplica principiul conform caruia vor fi declarate neconforme proiectele al caror punctaj estimat va scadea in urma evaluarii AFIR sub pragul de calitate corespunzator lunii in care au fost depuse. De asemenea, vor fi declarate neconforme proiectele incadrate gresit din punct de vedere al alocarii financiare (alocare distincta).

Sursa: AFIR

Pe 19 decembrie se deschid 4 apeluri de proiecte pe POPAM!

Autoritatea de Management pentru POPAM a anunțat lansarea apelului nr.2 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsurile:

 • Măsura I.6Diversificarea veniturilor și noi forme de venit (Descarcă Ghidul)
 • Măsura I.23  – Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi – Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine (Descarcă Ghidul)
 • Măsura II.2 Investiții productive în acvacultură (Descarcă Ghidul)
 • Măsura IV.4 – Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură (Descarcă Ghidul)

Perioada de depunere pentru cele 4 apeluri de proiecte este 19 decembrie 2016-16 februarie 2017.

Potențialii beneficiari interesați pot completa chestionarul pus la dispoziție de AM și transmite pe adresa de email popam.comunicare@madr.ro, pentru a comunica informații importante despre modul cum AM-ul poate veni în sprijinul potențialilor beneficiari și cum poate îmbunătăți acordarea fondurilor nerambursabile prin POPAM.

Sursa: AM POPAM

PNDR: Trei ghiduri ale solicitantului publicate!

indexAM PNDR a publicat Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”. Scopul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Descarcă Ghidul Solicitantului 4.1

De asemenea, AM PNDR a publicat Ghidul Solicitantului pentur Submăsura 6.5 „Schema pentru micii fermieri”. Scopul acestei submăsuri este sprijinirea micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare.

Descarcă Ghidul Solicitantului 6.5

Totodată s-a publicat și versiunea finală a Ghidului solicitantului aplicabil submăsurii 16.4 și 16.4a (Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol).

UPDATE: Submăsurile vor fi deschise începând cu 15-16 decembrie, iar termenul de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 4.1 este 28 februarie 2017, ora 16:00, pentru sM6.5 este 15 mai 2017, ora 16:00, iar pentru sM 16.4/ 16.4a16 decembrie 2016 – 28 februarie 2017.

Sursa: AM PNDR

Noi oportunități de finanțare pentru IMM-uri în curând

rqbrsva4s8doccn7

În timp ce depunerea proiectelor pentru finanțarea microîntreprinderilor continuă în cadrul Programului Operațional Regional (măsura 2.1.A) până la data de 27.01.2016, este pregătită lansarea unei noi măduri de finanțare pentru IMM-uri tot în cadrul Programului Operațional Regional (măsura 2.2), care vizează crearea și extinderea capacităților avansate de producție, precum și dezvoltarea serviciilor.

Finanțarea va fi accesibilă pentru IMM-urile non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural. Pentru a se încadra în categoria IMM, întreprinderea trebuie să aibă cel mult 250 de salariați, să înregistreze o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro sau să dețină active totale care să nu depășească echivalentul a 43 milioane de euro.

Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări:

 • Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.
 • Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

Ajutorul financiar se va acorda pentru 4 categorii principale de acțiune:

 1. Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție și/sau servicii;
 2. Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
 3. Implementarea procesului de certificare a unor produse, servicii sau a diferite procese specifice, a sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;
 4. Internaționalizare prin participarea la târguri și expoziții internaționale, misiuni comerciale.

Fiecare proiect poate fi structurat printr-o combinație a celor 4 categorii de acțiuni sprijinite prin finanțare în funcție de nevoile de dezvoltare ale IMM-ului solicitant, fiind însă obligatorie cel puțin una din primele 2 acțiuni menționate mai sus.  Din perspectiva efectului urmărit, investiția care va sta la baza proiectului poate viza: (1) crearea unei noi unități de producție sau prestare de servicii, (2) extinderea capacității unei unități existente – prin creșterea volumului a cel puțin unui produs sau serviciu aferent domeniului de activitate vizat de investiție sau (3) diversificarea producției unei unități existente prin produse sau servicii care nu au fost fabricate sau prestate anterior în unitate în domeniul vizat de investiție.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei, după cum urmează:

Categorie/Regiune Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru
Intreprinderi mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Microintreprinderi si intreprinderi mici 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%

 

Un aspect de multe ori tratat în practică cu mai puțină atenție decât ar fi necesar este aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Încadrarea eronată a solicitantului în categoria IMM poate genera provocări mari solicitantului și chiar obligativitatea rambursării finanțării primite. Astfel, se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor legale, în special în ceea ce privește identificarea și luarea în calcul a datelor aferente eventualelor întreprinderi partenere și/sau legate cu întreprinderea care beneficiază de finanțare.

De exemplu, dacă o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi, atunci cele două întreprinderi sunt legate, iar în stabilirea categoriei de întreprinderi se va lua în calcul atât numărul de angajați ale ambelor întreprinderi, cât și cifra de afaceri sau activele totale. Un calcul eronat ar putea duce la neeligibilitatea solicitantului de finanțare.

Alte criterii de eligibilitate pe care le prevede ghidul la acest moment sunt:

 • firma a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral;
 • firma să dețină profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare în domeniul vizat de investiție;
 • firma să nu fi avut activitatea suspendată temporar, înregistrând venituri din exploatare în ultimul an fiscal;
 • firma să fi înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare etc.

Momentan linia de finanțare nu este lansată, însă încadrarea corectă a unui proiect și verificarea condițiilor de eligibilitate este un prim pas esențial pentru accesarea de finanțări nerambursabile. Contactarea unui consultant specializat care să sprijine solicitantul, încă din această perioadă, va facilita procesul de accesare a fondurilor europene în special pentru proiectele ce vizează lucrări de construcții care se supun autorizării, dar și celor care prevăd activități de dotare cu active corporale, necorporale.

sursa: fonduri-structurale.ro

Pentru mai multe detalii gratuite despre programul de finanțare prezentat mai sus, sau alte programe cu fonduri nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes aici.

POR: Peste 1.000 de proiecte depuse pe măsura 2.1. Încă 20 de apeluri se vor lansa

Regio-604x270În cadrul POR 2014-2020, până la acest moment, au fost lansate 7 apeluri de proiecte, în valoare totală de 2,18 miliarde euro. Suma reprezintă aproape 31% din bugetul programului alocat la nivel regional.

În total, la nivelul tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare au fost depuse până acum în cadrul POR 2014-2020 1.282 de proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 1,08 miliarde euro. Dintre acestea, 1.088 de proiecte se află în etapa de verificare a conformității administrative, iar 39 de proiecte au depășit această etapă și au intrat în etapa de evaluare tehnică și financiară. Cele mai multe proiecte au fost depuse pentru prioritatea de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi (1.053 de proiecte). Proiectele cu cea mai mare valoare, 301,69 milioane  euro (valoare eligibilă), au fost depuse pentru prioritatea 6.1 – Drumuri județene (14 proiecte).

Informațiile au fost prezentate săptămâna trecută, la Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional (CMPOR) 2014-2020. Întâlnirea a avut loc în perioada 24-25 noiembrie.

Membrii CMPOR au aprobat criteriile de eligibilitate și evaluare pentru:

 • prioritatea de investiţie 3.1.- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice,
 • Axa Prioritară  4  – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,
 • apelurile care vor fi lansate pentru Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) – Delta Dunării: eficiență energetică în clădiri rezidențiale, drumuri județene, regenerarea terenurilor degradate.

Următoarele acțiuni avute în vedere sunt:

 • Relansarea imediată a apelurilor de proiecte pentru care se termină perioada de depunere;
 • Lansarea celorlalte apeluri de proiecte până în luna martie 2017;
 • Scurtarea perioadei de timp între momentul lansării și cel al depunerii proiectelor (de la 2 luni la 1 lună) pentru apelurile care se vor relansa;
 • Continuarea activităților de informare a beneficiarilor/ potențialilor beneficiari;
 • Training pentru potențialii beneficiari.

Calendarul estimativ pentru următoarele 3 luni include lansarea următoarelor priorități:

 • AP1 – Promovarea transferului tehnologic /OS 1.1 entități de transfer tehnologic,  lansare apel de intenție,
 • AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.1-B – Incubatoare/acceleratoare de afaceri,
 • AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice – 7 REGIUNI,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice – Bucuresti –lfov,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C – mobilitate urbană –  7 REGIUNI,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 C – mobilitate urbană – Bucuresti –lfov,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – 7 REGIUNI,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.1 – mobilitate urbană,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.3 –regenerarea comunităților marginalizate în zona urbană,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.4 – infrastructură educațională în zona urbană,
 • AP8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale –  bătrâni – 7 REGIUNI.

Tot în perioada următoare vor fi lansate și apelurile pentru ITI Delta Dunării:

 • AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii , OS – 2.1 A –microîntreprinderi,
 • AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.1B – incubatoare/acceleratoare de afaceri,
 • AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A –cladiri rezidențiale,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice,
 • AP5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 –patrimoniul cultural,
 • AP5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate,
 • AP6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 – modernizarea drumurilor județene,
 • AP7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului /OS 7.1 – dezvoltarea infrastructurii de turism,
 • AP8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale –  bătrâni,
 • AP8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale –  copii.

POR 2014-2020 – 7 apeluri de proiecte lansate până în prezent:

 • Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Obiectiv specific 2.1 A – Microintreprinderi.
 • Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectiv Specific 3.1A – cladiri rezidențiale.
 • Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Obiectiv Specific 5.1 – patrimoniul cultural.
 • Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Obiectiv Specific 5.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate.
 • Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Obiectiv Specific 6.1 – modernizarea drumurilor județene.
 • Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Obiectivul Specific 7.1 – dezvoltarea infrastructurii de turism
 • Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică.

Proiecte depuse, pe regiuni de dezvoltare:

Proiecte depuse și stadiile de evaluare:

(*) PI 2.1: Evaluarea nu a început ca urmare a nefuncționării corespunzătoare a sistemului electronic MySMIS. În consecință, va fi demarată în cel mai scurt timp evaluarea pe baza documentelor tipărite.

Sursa: MDRAP

Citește Newsletter