Schema de ajutor de stat HG 807/2014 – Finanțare pentru investiții mari

Finanțare nerambursabilă de minim 1.000.000 de euro pentru investiții cu impact major în economie

Finanțare nerambursabilă: maxim 60% (în funcție de regiune)

Alocare finaciară totală: 1.45 miliarde Euro cu posibilitatea suplimentării

Depunerea proiectelor se poate realiza până în 26 iulie 2022

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Solicitanți eligibili:

 • Startup-uri, întreprinderi cu vechime
 • Microîntreprinderi, IMM-uri, întreprinderi mari
 • Nu sunt ”întreprinderi în dificultate”
 • Nu au datorii la bugetul de stat
 • Startupurile au capital social subscris vărsat de minim 100.000 lei
 • Profit în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate

Angajamentele Beneficiarului:

 • crearea unei unități noi
 • realizarea unei investiții inițiale
 • extinderea/diversificarea capacității unei unități existente
 • schimbarea prin inovare/modernizare a procesului general de producție
 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

Una dintre condițiile care trebuie respectate de toate companiile ce primesc acordul de finanțare este ca echivalentul sumei primite ca grant să fie plătit către stat sub formă de taxe și impozite (contribuții salariale, impozit profit ori la bugetul local) in termen de 5 ani!

Valoarea finanțării:

 • Regiunea N-E, S-E, S-Muntenia, S-V Oltenia, NV, CENTRU: max. 37.500.000 Euro
 • Regiunea Vest și Ilfov: max. 26.250.000 Euro
 • București: max. 7.500.000 Euro

ATENŢIE!

Ajutorul de stat solicitat nu poate depăşi valoarea totală a contribuţiilor la dezvoltarea regională aferente investiţiei pentru care se solicită finanţarea.

Depunerea proiectelor se poate realiza până în decembrie 2023, conform Ghidului Solicitantului.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 – 2028, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.

Menținerea investiției: minim 5 ani!

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil:

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Activități și cheltuieli eligibile

 • Active corporale şi necorporale precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor, aferente realizării investiţiei iniţiale

 • Construcţii de orice tip (valoarea maximă eligibilă nu poate depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată)

 • Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi

 • Chiria cu construcţii/clădiri (valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună)

 • Active necorporale: brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Valoarea activelor necorporale nu pot depăşi 50% din totalul costurilor eligibile aferente investiţiei.

!Nu sunt eligibile achiziţia, modernizarea şi reabilitarea de construcţii!

Clienții ne recomandă

Sunteti o firmă serioasă, deschisă la dialog și cred că aceste calități au venit în contextul ,,cu cât faci un lucru de mai multe ori cu atât îl faci mai bine
Igant Gheorghita Relu, SC REMT 2002 SRL
După elaborarea proiectului câştigător, am trecut cu bine şi vizita la faţa locului, faza de dinaintea contractării, datorită bunei colaborări cu firma DVS.Cu mulţumiri,
Neculai Latcan, SC CENTRUL MEDICAL PRAIN SRL

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare, deoarece
experiența noastră de aproape 10 ani arată că fondurile alocate pe acest program se pot
epuiza repede, interesul fiind foarte mare!

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro