POR 2.1: Finanțare pentru microîntreprinderi în zona Deltei Dunării!

Alocare financiară:

24.560.000 Euro

Apel deschis până la data de 10.11.2017

O oportunitate excelentă de a accesa fonduri europene nerambursabile de până la 200.000 euro și cu nerambursabilitatela 90% pentru microîntreprinderile din zona ITI-Delta Dunării!

În 10.05.2017, MADR a lansat probabil cel mai important și cel mai așteptat program de finanțare pentru microîntreprinderile din zona Delteti Dunării care au maxim 9 angajați, peste un an de activitate și profit din exploatare înregistrat în anul 2016. Este vorba de Programul Operațional Regional – (POR) 2.1A, cu o finanțare maximă de 200.000 euro, nerambursabilitate 90% – contribuție proprie 10%.

Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări:

 1. „centrul Deltei”, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale al căror teritoriu se află integral în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina. Teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale se află integral sau preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între braţele Dunării;
 2. unităţi administrativ-teritoriale aflate parţial pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Babadag şi comunele Murighiol, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța);
 3. unităţi administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și coerenţa unor intervenţii strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză” – extras din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, cap. I. Contextul elaborării Strategiei, subcapitolul I.1 Contextul

Solicitanti eligibili:

 • Microîntreprinderi cu până la 9 angajați din mediul urban din teritoriul acoperit de instrumentul Investiţiei Teritoriale Integrate ITI Delta Dunării, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Criterii de eligibilitate:

 • investiția trebuie să fie realizată obligatoriu în zona ITI DELTA DUNĂRII
 • societatea a desfăşurat activitate pe o perioadă a cel puţin unui an fiscal integral
 • societatea a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii proiectului
 • societatea a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii proiectului  sau are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data depunerii proiectului
 • Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur cod CAEN

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finantare nerambursabila de maxim 200.000 Euro/beneficiar
 • intensitatea finanțării nerambursabile este de maxim 90%
 • Contribuția proprie: 10%, dar pentru a crește șansele de câștig, este recomandat 20%

Valoarea minimă eligibiă a unui proiect este 25.000 de euro. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate este de 200.000 de euro, echivalent în lei.

Cheltuieli eligibile:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
 • Dotarea cu utilaje si echipamente, active necorporale și instrumente de comercializare on-line
 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar
 • Mijloace de transport tehnologice: poduri rulante, electrostivuitoare, macarale, transportoare cu bandă
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale
 • Echipamente informatice + software
 • Servicii de consultanță/asistență, etc.

Data până la care pot fi depuse cererile de finanțare: 10.11.2017, ora 12:00

Perioada de de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul
în care bugetul apelului este consumat mai devreme!

Aplicați ACUM pe acest program

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare, deoarece
experiența noastră de aproape 10 ani arată că fondurile alocate pe acest program se pot
epuiza repede, interesul fiind foarte mare!

Pentru mai multe detalii, informații, gratuite despre acest program de finanțare sau alte fonduri nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție!

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu aproape 10 ani vechime. Numai în ultimii 6 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 58.000.000 euro, realizând peste 440 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2007-2013. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Deasemenea firma noastră vă poate ajuta atât pe partea de consultanță cât și partea de proiectare/execuție (în cazul investițiilor de construcții). Totodată prin noi puteți obține de la evaluatori experți (membrii titulari ANEVAR) evaluarea proprietății imobiliare, evaluarea bunurilor mobile, evaluarea terenurilor, etc. care pot fi achiziționate prin unele programe de finanțare și care sunt obligatoriu de evaluat în vedera obținerii finanțării.

SOLICITAȚI CONSULTANȚĂ GRAUITĂ AICI

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro