POR 2.1 : Finanțare pentru microîntreprinderi – ÎN CURÂND!

Re-alocare financiară:

117.644.000 Euro

O nouă oportunitate excelentă de a accesa fonduri europene nerambursabile de până la 200.000 euro și cu nerambursabilitatela 90% pentru microîntreprinderi

Peste 60 de proiecte depuse pe POR 2.1 în perioada 2016-2017! Rata de succes peste 90%.

Așteptăm solicitările Dvs.

Solicitanti eligibili:

 • Microîntreprinderi cu până la 9 angajați din mediul urban

Atenție: nu se finanțează investiții în Bucuresti și Judetul Ilfov, dar firmele cu sediul în această regiune pot fi eligibile doar dacă realizează investiții în alte regiuni

Criterii de eligibilitate:

 • societatea a desfăşurat activitate pe o perioadă a cel puţin unui an fiscal integral
 • societatea a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii proiectului
 • societatea a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii proiectului  sau are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data depunerii proiectului
 • Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur cod CAEN
 • la momentul depunerii proiectului, activitatea eligibilă trebuie să fie deja autorizată la locul de implementare al proiectului (sediul social sau punctul de lucru)
 • locul de implementare al proiectului trebuie să fie în mediul urban

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finantare nerambursabila de maxim 200.000 Euro/beneficiar
 • intensitatea finanțării nerambursabile este de maxim 90%
 • Contribuția proprie: 10%, dar pentru a crește șansele de câștig, este recomandat 20%

Valoarea minimă eligibiă a unui proiect este 25.000 de euro. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate este de 200.000 de euro, echivalent în lei.

Cheltuieli eligibile:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
 • Dotarea cu utilaje si echipamente, active necorporale și instrumente de comercializare on-line
 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar
 • Mijloace de transport tehnologice: poduri rulante, electrostivuitoare, macarale, transportoare cu bandă
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale
 • Echipamente informatice + software
 • Servicii de consultanță/ asistență, etc.

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare, deoarece
experiența noastră de aproape 10 ani arată că fondurile alocate pe acest program se pot
epuiza repede, interesul fiind foarte mare!

Pentru mai multe detalii, informații, gratuite despre acest program de finanțare sau alte fonduri nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție!

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu aproape 10 ani vechime. Numai în ultimii 6 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 58.000.000 euro, realizând peste 440 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2007-2013. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Deasemenea firma noastră vă poate ajuta atât pe partea de consultanță cât și partea de proiectare/execuție (în cazul investițiilor de construcții). Totodată prin noi puteți obține de la evaluatori experți (membrii titulari ANEVAR) evaluarea proprietății imobiliare, evaluarea bunurilor mobile, evaluarea terenurilor, etc. care pot fi achiziționate prin unele programe de finanțare și care sunt obligatoriu de evaluat în vedera obținerii finanțării.

SOLICITAȚI CONSULTANȚĂ GRAUITĂ AICI

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro