POR 2.2: S-a lansat programul cel mai popular de finanțare pentru IMM-uri în aproape toată țara!

Doar investiții mari!

Finanțare nerambursabilă între 1.500.000 – 6.000.000 de euro pentru diferite investiții.

Perioada de implementare 31.12.2023.

Depunerea proiectelor se va putea face în perioada 30 octombrie – 30 noiembrie 2020.

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Solicitanți eligibili:

 • Întreprinderi mici și mijlocii non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural

  • A înregistrat profit din exploatare în anul 2019

Locația de implementare a proiectului : în toate regiunile cu excepția: București-Ilfov și Teritoriul ITI Delta Dunării

Angajamentele Beneficiarului:

 • Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii
 • Extinderea capacității unei unități existente
 • Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 150 mil. euro

Vor fi selectate cererile de finanțare conforme și eligibile care obțin cele mai mari punctaje, în funcție de bugetul disponibil pentru acest apel.

Ajutor financiar nerambursabil:

 • Finanțare nerambursabilă de minim 1.500.000 Euro – maxim 6.000.000 Euro/beneficiar.
 • Intensitatea finanțării nerambursabile este între 45-70%* (în funție de regiune și mărime IMM și regiune)

*unele activități/cheltuieli pot fi finanțate în proporție de 90%, de exemplu: certificare produse, sisteme de management, internaționalizare

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Cheltuieli eligibile

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii. Achiziţionare mijloace fixe: echipamente tehnologice, utilaje; instalaţii de măsurare

 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale

 • Instalaţii / echipamente specifice pentru eficienţă energetică

 • Active necorporale: sisteme informatice, licenţe, brevete, programe informatice, etc.

 • Echipament IT

 • Proiectare, Consultanță, etc.

Peste 200 activități eligibile. CLICK AICI pentru lista completă a codurilor CAEN eligibile

Nu sunt eligibile cheltuieli de renovare a unor structuri existente, ci doar investiții inițiale!

Criterii de eligibilitate

 • Număr mediu de salariați de 10-249

 • Profit din exploatare în anul 2019

 • Capitalurile proprii ale firmei în 2019 au fost pozitive

 • Societatea a fost înfiinţată înainte de 1 ianuarie 2019

 • Societatea nu este în dificultate și nu are datorii la bugetul de stat

Clienții ne recomandă

Sunteti o firmă serioasă, deschisă la dialog și cred că aceste calități au venit în contextul ,,cu cât faci un lucru de mai multe ori cu atât îl faci mai bine
Igant Gheorghita Relu, SC REMT 2002 SRL
După elaborarea proiectului câştigător, am trecut cu bine şi vizita la faţa locului, faza de dinaintea contractării, datorită bunei colaborări cu firma DVS.Cu mulţumiri,
Neculai Latcan, SC CENTRUL MEDICAL PRAIN SRL

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare, deoarece
experiența noastră de aproape 10 ani arată că fondurile alocate pe acest program se pot
epuiza repede, interesul fiind foarte mare!

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro