Program Start Up Nation

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Beneficiarii eligibili:

Microîntreprinderi și IMM-uri înființate de persoane fizice, după 30 ianuarie 2017 care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii proiectului de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

 • au capital social integral privat
 • au până la 249 de angajaţi
 • nu au datorii la stat
 • nu au depășit planoful de minimis de 200.000 de euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică
 • angajează minim 1 persoană cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă precum menține locul de muncă creat pentru cel puţin 2 ani, începând cu anul următor plății ajutorului
 • angajații nu se pot transfera de pe o firmă existentă (firme având aceiași asociați/acționari) pe firma solicitantă; obligatoriu trebuie să se creeze noi locuri de muncă;
 • locația de implementare poate fi  în mediul urban SAU rural, inclusiv în Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov;

Important: persoanele care sunt asociați / acționari în prezent  în alte firme  sunt eligibili în cadrul programului doar dacă dezvoltă o activitate nouă, diferită de activitatea sau activitățile pe care le desfășoară în prezent în firmă / firmele în care sunt asociați.

Ajutor financiar nerambursabil

 • Maxim 200.000 de lei celor care angajează minium o persoană.
 • intensitatea finanțării nerambursabile este de maxim 100%

Finanţarea se acordă ulterior realizării investiţiilor!

 • intermedieri financiare și asigurări:
 • 641 — Intermediere monetară;
 • 642 — Activități ale holdingurilor;
 • 643 — Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;
 • 649 — Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
 • 651 — Activități de asigurări;
 • 652 — Activități de reasigurare;
 • 653 — Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale);
 • 661 — Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii;
 • 662 — Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
 • 663 — Activități de administrare a fondurilor;
 • tranzacții imobiliare:
 • 681 — Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 • 682 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 • 683 — Activități imobiliare pe bază de comision sau contract;
 • 920 — Activități de jocuri de noroc și pariuri;
 • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:
 • 110 — Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 — Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);
 • 1200 — Fabricarea produselor din tutun;
 • 2540 — Fabricarea armamentului și muniției;
 • 2051 — Fabricarea explozivilor;
 • 4635 — Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
 • 4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
 • 4725 — Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
 • 4726 — Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializat;
 • excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, respectiv:
 • activităţi de pescuit şi acvacultură

 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură
 • activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole
Lista completă cu codurile CAEN eligibile

Cheltuieli eligibile:

 • Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent
 • Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Autoturisme (pentru anumite coduri CAEN), microbuze de transport persoane 8+1, autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G
 • Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.).
 • Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale,
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității
 • Cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ pe o perioadă de maxim 12 luni (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă.
 • utilitățile pentru o perioadă de maxim 12 luni
 • salarii penru o perioadă de maxim 6 luni în limita salariului mediu brut pe economie
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate în limita maximă a 10000 lei
 • Achiziționarea de active necorporale referitoare la software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante în valoare de 2500-3000 lei
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 8000 lei)

Echipamentele şi utilajele achiziţionate în cadrul programului trebuie să fie noi şi pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure bunurile achiziţionate prin Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării ajutorului.

TVA eligibil doar pentru societățile care nu sunt plătitoare de TVA (cele care au TVA nedeductibil).

Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-hand.

Punctajul minim acceptat este de 50 de puncte.

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Fondurile se pot epuiza rapid!

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție!

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu aproape 10 ani vechime. Numai în ultimii 6 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 58.000.000 euro, realizând peste 440 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2009-2015. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Deasemenea firma noastră vă poate ajuta atât pe partea de consultanță cât și partea de proiectare/execuție (în cazul investițiilor de construcții). Totodată prin noi puteți obține de la evaluatori experți (membrii titulari ANEVAR) evaluarea proprietății imobiliare, evaluarea bunurilor mobile, evaluarea terenurilor, etc. care pot fi achiziționate prin unele programe de finanțare și care sunt obligatoriu de evaluat în vedera obținerii finanțării.

SOLICITAȚI CONSULTANȚĂ GRAUITĂ AICI

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro