Programul național multianual de microindustrializare – 2020

Fonduri nerambursabile în valoare de maxim 450.000 RON

Bugetul alocat al schemei de minimis pentru anul 2020 este 65.000.000 lei

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Beneficiari eligibili:

 • Întreprinderi mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru
 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov

Finanţarea se acordă ulterior realizării investiţiilor !

Perioada de implemnatare: 60 de zile cu posibilitatea de prelungire în cazul în care se justifică.

Angajamentele Beneficiarului:

 • Menținerea investiției: 3 ani

Ajutor financiar nerambursabil:

 • Finantare nerambursabila de maxim 450.000 RON/beneficiar.
 • Intensitatea finanțării nerambursabile este maxim 90%.
Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

Punctajul minim pentru acceptare este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile!

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

La punctaje egale va prevala:

 • Valoarea procentului aferent aportului propriu
 • Valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019
 • Punctajul aferent ponderii investiţiilor în echipamente thnologice
 • Punctajul criteriilor aferente cursurilor de competențe digitale
 • Punctajul aferent criteriului de finanțare anterioară
 • Numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri
 • Numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul persoanelor care fac dovada întoarcerii din diaspora
 • Data şi ora înscrierii în program

Cheltuieli eligibile

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format

 • Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, etc

 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G

 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie., inclusiv din elemente

 • Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale

 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru

 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale

 • …și multe alte cheltuieli

Criterii de eligibilitate

 • Au cel puţin 2 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a proiectului și au obținut profit din exploatare în anul 2019

 • Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate

 • Beneficiarul finanțării are obligaţia să angajeze până la plata decontului minim 2 salariaţi pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi şi să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online, aferente salariaţilor angajaţi pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă

Clienții ne recomandă

Sunteti o firmă serioasă, deschisă la dialog și cred că aceste calități au venit în contextul ,,cu cât faci un lucru de mai multe ori cu atât îl faci mai bine
Igant Gheorghita Relu, SC REMT 2002 SRL
După elaborarea proiectului câştigător, am trecut cu bine şi vizita la faţa locului, faza de dinaintea contractării, datorită bunei colaborări cu firma DVS.Cu mulţumiri,
Neculai Latcan, SC CENTRUL MEDICAL PRAIN SRL

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare, deoarece
experiența noastră de aproape 10 ani arată că fondurile alocate pe acest program se pot
epuiza repede, interesul fiind foarte mare!

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro