Două  linii de finanțare din fonduri europene pentru mici afaceri nu vor mai fi disponibile anul acesta, antreprenorii români având totuși mai multe alternative.

Submăsurile 6.2 și 6.4 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin care se finanțau afaceri non-agricole în mediul rural, și-au epuizat fondurile disponibile, motiv pentru care în anul 2018 nu vor fi lansate noi apeluri de proiecte, a confirmat, miercuri ( 28.02.2018) ministrul Agriculturii, Petre Daea.

„S-au stins. Nu mai sunt bani pentru ele. Atât a fost cerința, asta e, gata, s-au consumat” – a spus Daea, chestionat în legătură cu ambele submăsuri PNDR.

În anii trecuți, prin aceste submăsuri din cadrul PNDR s-au acordat fonduri europene de 50.000-70.000 de euro (submăsura 6.2) și, respectiv, de maximum 200.000 de euro (submăsura 6.4). Prin prima linie de finanțare s-au putut acorda fonduri și fără să fie nevoie ca beneficiarul să aibă aport propriu la cheltuielile eligibile, în timp ce pentru cea de-a doua oportunitate era nevoie de o cofinanțare proprie de cel puțin 10%.

Cele două submăsuri din cadrul PNDR au fost foarte atractive pentru antreprenori, putând fi realizate pensiuni, service-uri auto, spălătorii, diferite fabrici, cabinete medicale/veterinare și multe alte tipuri de afaceri non-agricole la sate.

În timp ce unele domenii de activitate vor rămâne fără surse de finanțare în acest an, alți antreprenori se vor putea reorienta, pentru finanțarea ideilor proprii de afaceri, către alte programe ce vor fi lansate în curând.

Ce alternative există?

În anul 2018, românii care vor să-și deschidă o mică afacere non-agricolă în mediul rural au  la dispoziție cel puțin o alternativă: Programul Start-Up Nation 2018. Acesta are alocate credite de angajament de 700 de milioane de lei, prin bugetul de stat, și ar urma să acorde granturi nerambursabile de maximum 200.000 de lei fiecare unor firme înființate după data de 30 ianuarie 2017. Se vor putea finanța afaceri neagricole, atât în mediul urban, cât și rural.

O altă alternativă ar fi proiectele pe G.A.L (Grup de Actiune Locala)  care reprezinta un parteneriat public-privat, cu rolul de a contribui la dezvoltarea zonei unde este infiintat respectivul organism.

Pentru perioada 2014-2020 fondurile destinate GAL-urilor, aproape că au fost dublate, astfel că, dacă pe vechiul program, GAL-urile au primit o finanțare de aproape 400 milioane de euro, pentru PNDR 2014-2020 alocarea ajunge la aproximativ 700 milione de euro care va fi distribuită prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală pe diverse tipuri de proiecte.

În anul 2017 erau înființate cca. 240 de GAL-uri la nivel național, datele de contact ale acestora fiind disponibile în cadrul listei publicate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Prin GAL pot fi accesate toate măsurile din PNDR 2014-2020

Pentru a accesa banii prin intermediul GAL-urilor, fermierii depun proiecte respectând întocmai condițiile înscrise în Ghidul Solicitantului aferent măsurii pe care vrea să o acceseze din PNDR 2014-2020.

“Obiectivul principal al GAL-ului este dezvoltarea zonei respective. Asta înseamnă că, prin consultarea actorilor locali importanți, se stabilesc prioritățile de finanțare ale teritoriului. Fiecare Grup își propune un număr de 6-7 linii de finanțare prioritare pentru zonă, fie că vorbim de dezvoltarea fermelor, investiții în turism, servicii non-agricole, instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea de asociații și de cooperative. Stabilirea acestor linii de finanțare prioritare depinde foarte mult de ceea ce stabilește, prin consultare publică, Comitetul de Coordonare al GAL-ului. Fiecare GAL își adaptează propria strategie la condițiile locale specifice. Teoretic, dacă luăm în calul toată țară, absolut toate măsurile care sunt cuprinse în PNDR 2014-2020 pot fi incluse în GAL-uri, dacă există decizia locală”, spunet Alexandru Potor președintele Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală (FNGAL), despre măsurile pe care le pot accesa fermierii prin intermediul GAL-urilor.

Acesta  a mai subliniat faptul că, Grupurile de Acțiune Locală pot creea măsuri atipice. În cazul în care la nivel local se identifică o nevoie specială care trebuie să fie acoperită printr-o finanțare, dar pentru care nu există o măsură inclusă în PNDR, GAL-ul poate pune bazele unei măsuri inovative, atipice, pe care o poate cuprinde în Strategia de Dezvoltare Locală și poate finanța, prin această măsură, un anumit tip de investiții care nu poate fi finanțat direct prin PNDR.

Decizia de finanțare se ia la nivel local

Antreprenorii pot solicita finanțare nerambursabilă prin intermediul GAL-ului pe raza teritorială a căruia este propusă implementarea proiectului. Finanțările oferite prin intermediul acestor structuri prezintă mai multe avantaje:

  • solicitanții vor depune proiectele la nivel local, la sediul GAL-urilor și nu la nivelul AFIR. Prin urmare, doar proiectele selectate pentru finanțare vor fi verificate suplimentar la nivelul structurilor teritoriale ale AFIR;
  • obiectivele următite vor fi stabilite de către fiecare GAL, în funcție de nevoile de dezvoltare locală, fondurile fiind direcționate către acele domenii de interes în rândul comunităților locale;
  • dacă GAL-ul cuprinde zone turistice, fondurile pot fi direcționate către dezvoltarea agropensiunilor turistice, iar dacă cuprinde zone agricole, GAL-ul poate decide lansarea unor apeluri pentru finanțarea proiectelor agricole;
  • concurența va fi scăzută și se va limita doar la solicitanți care propun implementarea unor proiecte la nivelul GAL-ului respectiv.

GAL-urile nu oferă consultanță

Aceste organisme înființate la nivel local se ocupă doar de elaborarea și implementarea unei strategii de dezvoltare locală.

“GAL-urile nu oferă consultanță fermierilor, pentru că asta ar presupune un conflict de interese. Grpurile de Acțiune Locală deschid linia de finanțare și invită toți potențiali beneficiari din teritoriu să depună proiecte. Se pot depune mai multe proiecte decât este volumul liniei de finanțare și atunci, GAL-ul face analiza tehnică și propune Comitetului de Selecție să fie selectate și finanțate proiectele care se află în vârful ierarhiei și care se încadrează în anvelopa financiară”, a adus lămuriri Alexandru Potor.

Antreprenorii pot depune cereri de finanțare pentru proiectele non-agricole

Iată, mai jos, câteva afaceri ce ar putea fi sprijinite prin intermediul sesiunilor ce vor fi lansate prin intermediul GAL-urilor:

  • pensiuni agro-turistice;
  • centre de agrement, centre recreative;
  • cabinete medicale umane și cabinete veterinare;
  • centre de service auto, splălătorii auto sau centre pentru inspecții tehnice periodice.
  • farmacii;
  • fabrici care necesită, pe lângă achiziția de utilaje, și realizarea unor construcții.

200.000 euro, valoarea maximă a finanțării nerambursabile

În funcție de punctajul care se acordă proiectului, procentul valorii nerabursabile poate să fie mai mic sau mai mare. Astfel plafonul maxim acordat pe un proiect este de 200.000 euro nerambursabili. Dacă luăm în calcul un proiect care are o finanțare de 50-50, valoarea maximă a proiectului poate fi de maxim 400.000 euro.