Apel pentru Energie Regenerabilă în cadrul Programului de Energie finanțat de către Innovation Norway

Apelul 1.1 – „Energie hidroenergetică, geotermală și alte surse de energie regenerabilă” – SGS

Fonduri diponibile:

1.900.100 Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Beneficiari eligibili:

 • Sunt eligibile IMM-urile și ONG-urile, inclusiv întreprinderile sociale cu activități economice, stabilite ca persoană juridică în România.
 • Solicitantul trebuie să fi fost înființat de cel puțin 3 ani înainte de termenul limită a prezentului apel, să nu fie în dificultate, fără datorii la stat.

Obiectivul programului:

 • creșterea producției de energie regenerabilă din surse de energie regenerabilă în unul sau mai multe dintre domeniile:
  Hidroenergie
  Energie geotermală
  Energie regenerabilă din alte surse
 • Rezultatele așteptate sunt creșterea capacității instalate (MWh/an) pentru producerea de energie / electricitate din surse de energie regenerabile și creșterea numărului de instalații noi pentru producerea de energie regenerabilă din surse regenerabile.
 • reducerea emisiilor de CO2 și la creșterea securității aprovizionării
 • Opțional, proiectele pot contribui la numărul de locuri de muncă create.

Parteneri eligibili:

Orice entitate publică sau privată, comercială sau non-comercială, stabilită ca persoană juridică în Norvegia sau în România. Partenerul trebuie să fi fost stabilit de cel puțin 1 an la termneul limită a prezentului apel .

Este RECOMANDAT alegerea un Partener (public sau privat) din Norvegia, pentru maximalizarea șanselor de câștig, dar se poate alege și un partener (public sau privat) de proiect din România.

Activitățile eligibile sunt:

Hidroenergie

 • renovarea sau reînnoirea centralelor hidroelectrice existente, mici sau mari, pentru a crește capacitatea de producere a energiei și eficiența producției;
 • construirea de noi centrale hidroelectrice la scară mică (SSHPP) (<10 MW capacitate instalată);
 • activități de creștere a capacității rezervorului pentru generarea hidroenergetică, ca activitate secundară într-un proiect;
 • instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, furnizate de furnizorul echipamentului, ca parte integrantă a unui proiect de investiții.

Energie geotermală

 • dezvoltarea și investițiile în energia geotermală care furnizează clădiri publice, clădiri de birouri, centre comerciale, situri industriale și clădiri și case private ca beneficiari finali;
 • activități de creștere a capacității de producție a energiei geotermale;
 • instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, asigurată de furnizorul echipamente, ca parte integrantă a unui proiect de investiții;
 • reînnoirea / renovarea sistemului de distribuție geotermală (activitate secundară).

Energie regenerabilă din alte surse

 • proiecte care utilizează substraturi bio-bazate (gunoi de grajd, deșeuri din alimente/vegetale nămol, deșeuri sacrificate, energetice culturi, deșeuri lemnoase etc.) pentru producerea de energie electrică și încălzire/răcire în comunitățile locale;
 • dezvoltarea și investițiile în instalații industriale private pentru proiecte de deșeuri în energie;
 • energie solară sau eoliană: noi proiecte la scară mică (până la 1.000 kW capacitate instalată) și producția de electricitate pentru consumul propriu al solicitantului;
 • instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, oferite de furnizorul de echipamente, ca parte integrantă a unui proiect de investiții.

Rata de co-finanțare:

Rata subvenției poate varia de la 30% la maxim 90%, în funcție de tipul de ajutor de stat acordat, de mărimea solicitantului și de alte elemente incluse în dispozițiile regulamentului care sunt relevante pentru proiectul respectiv.

Valoarea finanțării:

 • minim 50.000 – maxim 200.000 Euro

Rata subvenției pentru societățile private:

 • Maxim 50% pentru firme mari
 • Maxim 60 % pentru firme medii
 • Maxim 70 % pentru firme micro și mici

Rata subvenției pentru operatorii neeconomici:

 • Pentru ONG-urile care propun proiecte care nu intră sub incidența prevederilor privind ajutoarele de stat (adică Regulamentul 651/2014), rata grantului va fi de maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect,  fără a depăși suma maximă care poate fi acordată unui proiect.

Termenul limită pentru depunerile de proiecte este 3 decembrie 2021.

Implementarea proiectelor se poate realiza până la data de 30 Aprilie 2024

Ghidul în versiunea actualizată pentru această sesiune se poate descărca AICI

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la programele de finanțare cu fonduri nerambursabile! Experiența noastră din ultimii 14 ani arată că interesul este mare pentru fondurile destinate antreprenorilor, fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre programele de finanțare cu fonduri nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 14 ani vechime. Numai în ultimii 9 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 82.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2009-2020. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro