POGRAMUL DE FINANȚARE ELECTRIC-UP

ÎN TOATE REGIUNILE DIN ROMÂNIA!

Finanțare nerambursabilă de maxim 100.000 de euro pentru IMM-uri și domeniul HoReCa.

Depunerea proiectelor se va putea face în perioada Decembrie 2020.

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Solicitanți eligibili:

 • IMM-uri, microîntreprinderi din aproape orice domeniu de activitate și toți operatorii economici din domeniul HoReCa, care:

  • nu au datorii la bugetul de stat
  • sunt înființate înainte de 01.01.2020
  • dețin un contract de furnizare a energiei electrice pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive
  • vor încheia anul 2020 cu capitaluri proprii pozitive
  • au drept real de proprietate asupra imobilului unde se realizează investiția

Locația de implementare a proiectului ÎN TOATE REGIUNILE DIN ROMÂNIA!

Angajamentele Beneficiarului:

 • asigură sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă de minim 5 ani după finalizarea impelmentării proiectului
 • să se angajeze că va întocmi și instala, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Ajutor financiar nerambursabil:

 • Maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.
Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp

 • Cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare

 • Cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare

 • Cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului

 • Cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare

 • Cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare

Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică NU sunt eligibile pentru finanţarea din Program.Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

Clienții ne recomandă

Sunteti o firmă serioasă, deschisă la dialog și cred că aceste calități au venit în contextul ,,cu cât faci un lucru de mai multe ori cu atât îl faci mai bine
Igant Gheorghita Relu, SC REMT 2002 SRL
După elaborarea proiectului câştigător, am trecut cu bine şi vizita la faţa locului, faza de dinaintea contractării, datorită bunei colaborări cu firma DVS.Cu mulţumiri,
Neculai Latcan, SC CENTRUL MEDICAL PRAIN SRL

Solicită o consultanță GRATUITĂ

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare, deoarece
experiența noastră de aproape 10 ani arată că fondurile alocate pe acest program se pot
epuiza repede, interesul fiind foarte mare!

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro