Februarie 2017

//Februarie 2017

Noul program de finanţare pentru mii de firme – Programul „Start-up Nation” 2017

lead_original

Executivul a aprobat în cadrul ședinţei de guvern Ordonanța de urgență pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, program care încurajează micile afaceri.

Prin “Start-up Nation – Romania” se acordă ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim estimat de 10.000 de întreprinderi mici și mijlocii.

Se estimează, astfel, crearea a minim 20.000 de noi locuri de muncă anual în cadrul celor 10.000 de întreprinderi nou înființate care vor trebui să angajeze minimum 2 salariați cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi să-i menţină în activitate cel puţin 3 ani.

“România pornește cel mai ambiţios program de susţinere a start-up-urilor, program ce se aplică cu succes şi în alte ţări precum Israel sau Marea Britanie și face, astfel, un alt pas spre atingerea dezideratului – România, ţara cu mediul de afaceri cel mai atractiv din Sud-Est-ul Europei. Start-up Nation – Romania va motiva tinerii să rămână în ţară și să desfășoare activități de antreprenoriat, va contribui la crearea de noi companii în domenii cu valoare adăugată ridicată, crescând astfel atractivitatea României în regiune. Acest program va crea companiile de succes de mâine care vor consolida baza economiei românești. De la 1 mai pornim deja acest program. Programul Romania Start-up national va functiona, cu siguranta, pe intreg mandatul acestui guvern, adica timp de 4 ani. Vrem, de altfel, sa-l cuprindem si in Codul economic al Romaniei si sunt sigur ca toate celelalte partide politice si actori ai vietii politice, economice si sociale vor sustine acest tip de program, pentru ca va crea noua patura de intreprinzatori”, a declarat ministrul pentru Antreprenoriat, Florin Jianu.

Condiţii pentru firmele care vor să ia bani de la stat:

a) sunt întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

b) au capital social integral privat;

c) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului și au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

d) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul schemei de ajutor de minimis şi autorizat la momentul depunerii cererii de finanţare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice 2 autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

e) nu au datorii la bugetul general consolidat al statului şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;

f) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

g) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţile aferente.

h) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.

Asociaţii, acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentei scheme decât cu o singură societate.

Sursa: Guvernul României

POR 2.1A: S-a prelungit termenul de depunere a proiectelor pe apelul pentru microintreprinderi

Regio-604x270

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene a prelungit, până la 27.04.2017, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul Apelului nr. POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Descarcă Ordin

IMPORTANT: Perioada de de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme!!!

Mai multe detalii despre acest program puteți vizualiza AICI

Sursa: MDRAPFE

2017 va fi anul finantarilor pentru IMM si startup-uri

bani

Anul acesta va fi al IMM-urilor, potrivit unei analize prezentate de specialistii Business Teorema, companie specializata in consultanta pentru accesarea fondurilor europene.

Analiza arata ca in acest an vor fi disponibile finantari atat pentru intreprinderile existente, cat si pentru start-up-urile cu sediul in mediul urban si rural.

Antreprenorii care vizeaza linia adresata microintreprinderilor din mediul urban, finantate de Programul Operational Regional (POR), isi pot depune proiectele pana la 27 aprilie 2017, cu posibilitatea de a accesa sume intre 25.000 si 200.000 de euro, cu o minima contributie de 10%.

Specialistii B.T. atrag atentia ca, incepand cu februarie, se va deschide o noua linie de finantare adresata IMM-urilor, valoarea proiectelor fiind intre 200.000 si un milion de euro, cu o contributie de cel putin 30%.
De asemenea, luna martie aduce deschiderea liniei de finantare destinata incubatoarelor de afaceri, respectiv a structurilor gestionate de un administrator, care permit unor start-up-uri sa isi desfasoare activitatile la comun, impartindu-si costurile administrative asemenea unui hub.

Potrivit aceleiasi analize, 2017 va aduce finantari pentru start-up-uri si in cadrul programului Romania Start-Up Plus, finantat prin Programul Operational Capital Uman (POCU). Intr-o prima faza, in cadrul acestui program vor fi selectati administratorii fondurilor, respectiv intermediarii intre autoritatile statului si antreprenori, acestia depunandu-si deja proiectele in 2016. Antreprenorii selectati vor primi finantarea in doua transe de cate 75%, respectiv 25% din valoarea planului de afaceri aprobat. Cea de-a doua transa se va acorda numai dupa ce antreprenorul va face dovada ca a obtinut venituri in valoare de cel putin 30% din valoarea proiectului. Tinta asumata de Guvernul Romaniei pentru acest program este de 1.500 de intreprinderi nou-infiintate si 2.000 de locuri de munca create.

Antreprenorii care vizeaza oportunitatile din mediul rural pot primi o subventie prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) de 50.000 de euro sau chiar 70.000 de euro in cazul investitiilor in agroturism, cu o contributie de 0%, fiind admise la finantare si start-up-uri.

„2016 a fost un an cu rezultate modeste in ceea ce priveste finantarea IMM-urilor, singurele apeluri notabile fiind cele adresate microintreprinderilor si investitiilor non-agricole. Putem remarca, insa, interesul crescut al intreprinzatorilor pentru aceste linii de finantare, numarul de proiecte depuse fiind foarte mare”, a declarat Ada Popescu, managing partner la B.T.

Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta privind Programul de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, destinat promovarii individuale a intreprinderilor mici si mijlocii.

Sursa: Mediafax

Sprijin financiar pentru producatorii de tomate

stocksnap_8wc4qq0mwc

Producatorii agricoli din Romania vor fi sustinuti printr-un program guvernamental sa cultive tomate in spatii protejate (sere, solarii), astfel incat sa asigure necesarul de consum intern din productia autohtona.

Guvernul a aprobat o schema de ajutor de minimis destinata  producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale, producatorilor agricoli persoane juridice.

Valoarea sprijinului financiar care se acorda beneficiarilor este de 13.481,4 lei/ beneficiar/an care reprezinta contravaloarea in lei a 3.000 euro/beneficiar/an, insa valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi echivalentul in lei a sumei de 15.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

Pentru a fi eligibili acordarii acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • Sa detina o suprafata cultivata cu tomate in spatii protejate de minimum 1000 mp, marcata la loc vizibil cu o placa indicator inscriptionata “Program sustinere tomate, 2017“ si sa mentioneze numarul cererii depuse pentru obtinerea finantarii;
  • Sa obtina o productie de minimim 2 kg de tomate/mp si sa valorifice o cantitate de tomate de minimum 2000 kg dovedita cu documente justificative, de pe suprafata de teren mentionata;
  • Sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu tomate in sere si solarii;
  • Sa valorifice productia in perioadele ianuarie-mai inclusiv, si noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

Resursele financiare aplicarii schemei de ajutor de minimis sunt in valoare de 179.752 mii lei, contravaloarea in lei a 40.000 mii euro si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.

Cererile si documentele justificative pentru acordarea acestui sprijin financiar se depun la directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Prin acordarea ajutorului de minimis se urmareste obtinerea unor produse de calitate, competitive cu cele de pe piata europeana, precum si o eficienta economica in realizarea si valorificarea acestora. De asemenea, ajutorul va contribui la cresterea si stabilizarea cantitativa si calitativa a productiilor de materii prime, la echilibrarea balantei veniturilor si cheltuielilor producatorilor agricoli, ajutandu-i sa se reaseze intr-o pozitie mai stabila si mai echilibrata in raport cu partenerii de afaceri.

Sursa: Guvernul Romaniei

Din februarie, antreprenorii își vor putea înființa gratuit SRL-uri sau PFA-uri

pfa-vs-srl

Din februarie începând, antreprenorii îşi vor putea înfiinţa gratuit, la Registrul Comerţului, o societate cu răspundere limitată (SRL) sau se vor putea constitui ca persoane fizice autorizate (PFA), tot fără costuri. Măsura este inclusă într-un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial care mai elimină, printre altele, şi timbrul de mediu sau taxa radio-TV. 

Eliminarea, de la 1 februarie 2017, a taxelor percepute de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) la constituirea unei entităţi, fie ea cu personalitate juridică (SRL, SRL-debutant etc) sau fără personalitate juridică (PFA, întreprindere individuală/familială) este prevăzută în Legea nr. 1/2017, publicată vineri în Monitorul Oficial.

Aşadar, de luna viitoare, antreprenorii îşi vor putea înfiinţa SRL ori PFA gratuit, taxele percepute în prezent pentru înmatricularea unei entităţi urmând să fie eliminate. În plus, documentul citat include şi eliminarea taxelor percepute pentru înscrierea de menţiuni în Registrul Comerţului, cu scopul “de a încuraja antreprenoriatul şi de a îndepărta impedimentele în dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv în România“.

Vă reamintim că, într-o societate cu răspundere limitată, numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50, existând însă şi posibilitatea ca o firmă să aibă un asociat unic, persoană fizică sau juridică. De altfel, o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată, iar dacă asociatul unic este şi administrator, acestuia îi revin şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această calitate.

Totodată, capitalul social al unei SRL nu poate fi mai mic de 200 de lei şi se divide în părţi sociale egale, care, la rândul lor, nu pot fi mai mici de 10 lei. În cazul în care, într-o societate cu răspundere limitată, părţile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile şi obligaţiile ce revin adunării generale a asociaţilor.

Pentru a înfiinţa SRL, este nevoie de întocmirea documentaţiei necesare şi depunerea acesteia la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în raza căruia solicitantul îşi stabileşte sediul profesional. În mod similar trebuie să procedeze şi titularii de PFA, care, înainte de toate, trebuie să îşi rezerve denumirea.

Paşii compleţi pe care trebuie să îi urmeze o persoană pentru a înmatricula o SRL la ONRC sunt aici, iar procedura de înfiinţare a PFA este explicată în acest articol.

sursa: avocatnet.ro

PNDR: Pentru ce activitati neagricole se pot obtine fonduri europene

ruraltourism

Persoanele care doresc sa demareze o afacere neagricola in mediul rural vor avea posibilitatea si in acest an sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul submasurii 6.2, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

Submasura are ca scop in special, crearea de noi activitati neagricole pentru fermierii detinatori ai exploatatiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru intreprinzatorii din mediul rural care se incadreaza in categoria micro‐intreprinderilor sau intreprinderilor mici, acordandu‐se prioritate sectoarelor cu potential ridicat de dezvoltare identificate in Acordul de Parteneriat, in concordanta cu Strategia Nationala de Competitivitate, conform Ghidului solicitantului.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub‐masura sunt: fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA); micro‐intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le‐au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin; micro‐intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start‐ups).

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul sub‐masurii sunt:

  • Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasa – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;
  • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non‐agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4.
  • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro‐turistica cu functiuni de cazare si servicii de alimentatie publica);
  • Servicii (ex: medicale, sanitar‐veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc).

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Deciziei de Finantare. De asemenea, sprijinul financiar va fi in valoare de: 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism si 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

Sursa: Stiri Agricole

Programul Romania Start-up National 2017: 50.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri

startup-spirits

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat va lansa in luna mai Programul „Romania Start-up national„. Antreprenorii din Romania vor putea primi un ajutor public de pana la 50.000 de euro penru deschiderea unei afaceri, printr-un nou program de finantare a micilor firme, a declarat noul ministru al Mediului de Afaceri, Comertului si Antreprenoriatului, Florin Jianu.

El a subliniat ca prioritatile ministerului nou infiintat vor fi cele ale mediului de afaceri si a atras atentia ca Romania are nevoie sa-si creasca masa intreprinderilor mici si mijlocii, dar si a firmelor medii si mari ce realizeaza activitati de internationalizare.

Ministrul pentru Mediul de Afaceri sustine ca Programul de export va fi finantat „corespunzator”, in timp ce banca pentru IMM-uri, „o necesitate pentru toti partenerii”, va fi infiintata in trimestrul al treilea al acestui an.

Jianu a mai vorbit despre atragerea investitiilor straine in economie, dar in egala masura si pe cele ale intreprinzatorilor autohtoni, precum si despre programul de sustinere a scolilor profesionale pentru dezvoltarea unor meserii „atat de necesare pe piata fortei de munca”.

In prezent, din fonduri europene sunt finantate alte doua programe destinate romanilor care vor sa-si deschida startupuri: Romania Start-up Plus si Diaspora Startup, prin Programul Operatonal Capital Uman.

De asemenea, pana acum functiona cu bani de la bugetul de stat Programul Start, prin care se ofereau pana la 26.000 de euro ajutor de la stat si Programul SRL-Debutant, cu ajutor de pana la 10.000 de euro penru deschiderea de mici afaceri.

sursa: Agerpres

7 februarie 2017|
Solicită consultanță gratuită