POR: S-a prelungit programul de finanțare pentru microîntreprinderi!

Alocare financiară:

234.120.000 Euro

În 26.05.2016, MADR a lansat probabil cel mai important și cel mai așteptat program de finanțare pentru microîntreprinderile din mediul urban care au maxim 9 angajați, peste un an de activitate și  profit din exploatare înregistrat în anul 2015. Este vorba de Programul Operațional Regional  – (POR) 2.1A, cu o finanțare  maximă de 200.000 euro, nerambursabilitate 90% – contribuție proprie 10% .

Solicitanti eligibili:

 • Microîntreprinderi cu până la 9 angajați, care doresc să realizeze o investiție in mediul urban Atenție: nu se finanțează investiții în Bucuresti și Judetul Ilfov, dar firmele cu sediul în această regiune pot fi eligibile doar dacă realizează investiții în alte regiuni

Criterii de eligibilitate:

 • investiția trebuie să fie realizată obligatoriu în mediul urban
 • societatea a desfăşurat activitate pe o perioadă a cel puţin unui an fiscal integral
 • societatea a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii proiectului

 • societatea a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii proiectului  sau are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data depunerii proiectului

 • Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur cod CAEN

 • Investițiile pentru codul CAEN 8690”Alte activităţi referitoare la sănătatea umană” sunt eligibile doar dacă investiția este realizată într-o stațiune balneoclimaterică

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finantare nerambursabila de maxim 200.000 Euro/beneficiar

 • intensitatea finanțării nerambursabile este de maxim 90%
 • contribuția proprie: 10%, dar pentru a crește șansele de câștig, este recomandat 20%

Valoarea minimă eligibiă a unui proiect este 25.000 de euro. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate este de 200.000 de euro, echivalent în lei.

Cheltuieli eligibile:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/prestare servicii
 • Dotarea cu utilaje si echipamente, active necorporale și instrumente de comercializare on-line

 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar

 • Mijloace de transport tehnologice: poduri rulante, electrostivuitoare, macarale, transportoare cu bandă

 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale

 • Echipamente informatice + software
 • Servicii de consultanță/ asistență

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 27.07.2016

Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 27.04.2017, ora 12:00

Perioada de de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme!

Aplicați ACUM pe acest program

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare, deoarece
experiența noastră de aproape 10 ani arată că fondurile alocate pe acest program se pot
epuiza repede, interesul fiind foarte mare!

Pentru mai multe detalii, informații, gratuite despre acest program de finanțare sau alte fonduri nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție!

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu aproape 10 ani vechime. Numai în ultimii 6 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 58.000.000 euro, realizând peste 440 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2007-2013. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Deasemenea firma noastră vă poate ajuta atât pe partea de consultanță cât și partea de proiectare/execuție (în cazul investițiilor de construcții). Totodată prin noi puteți obține de la evaluatori experți (membrii titulari ANEVAR) evaluarea proprietății imobiliare, evaluarea bunurilor mobile, evaluarea terenurilor, etc. care pot fi achiziționate prin unele programe de finanțare și care sunt obligatoriu de evaluat în vedera obținerii finanțării.

SOLICITAȚI CONSULTANȚĂ GRAUITĂ AICI