Obiectivul general al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.

Obiective specifice:

  • Obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului de politici publice.
  • Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

Finanţator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

AXE PRIORITARE

1.1. Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor

1.2. Creşterea responsabilizării administraţiei publice

1.3. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

2.1. Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor

2.2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor

3.1. Sprijin pentru implementarea, managementul general, evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea viitorului exerciţiu de programare

3.2. Sprijin pentru comunicarea şi promovarea PO DCA