Mai mult

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de finanţare creat de uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune.
Politica Agricola Comuna este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o mare atenţie dezvoltării rurale.
Mai mult
Mai mult

POR – Programul Operațional Regional

Programul Operațional Regional 2014 – 2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2013 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020. Programul este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.
Mai mult
Mai mult

POC - Programul Operațional Competitivitate

Obiectivul general al POC 2014-2020 este de a susține creșterea competitivității, promovarea  economiei bazate pe cunoaștere și inovare, prin investiții în:

  • Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării
  • Sporirea utilizării, calității și accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor
Mai mult
Mai mult

Programe naţionale

România, pe lângă fondurile nerambursabile europene oferite prin diferite Programe Structurale, de Coeziune și Operaționale pune la dispoziţia întreprinzătorilor şi alte tipuri de finanţări nerambursabile din fondurile naționale.
Mai mult