Schema de ajutor de stat HG 959/2022

Finanțare pentru investiții mari

Finanțare nerambursabilă de minim 3.000.000 de euro pentru investiții cu impact major în economie din industria prelucrătoare

Bugetul maxim al schemei este aproximativ 300 milioane euro

Depunere cereri de finanțare: 1 Noiembrie 2022 – 16 Decembrie 2022

Aplicați ACUM pe acest program

Beneficiarii eligibili:

IMM-uri și întreprinderi mari care:

 • Nu sunt „întreprinderi în dificultate” (NOTĂ: cu toate acestea, această schemă se aplică, prin excepție, întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2021)
 • Nu au datorii la bugetul de stat
 • Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară
 • Profit în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate
 • Au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul dintre ultimele 3 exerciții financiare încheiate
 • Au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat
 • au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 de lei
 • investițiile realizate au o valoare reprezentând echivalentul în lei al sumei de minimum 3 milioane de euro
 • în doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul

Grila de Evaluare (punctajul) se poate vizualiza AICI

Activități și cheltuieli eligibile:

 • Active corporale (utilaje, mașini, echipamente, instalații tehnice, construcții aferente investiției) și necorporale (active care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how, mărci comerciale,  sau alte drepturi de proprietate intelectuală) legate de investiția propusă; Activele achiziționate trebuie să fie noi, cu excepția celor pentru IMM-uri și pentru achiziționarea unei unități. Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50 % din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale
 • Diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate
 • Crearea de noi locuri de muncă
 • Costuri salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiții inițiale, calculate pe o perioadă de 2 ani

Angajamentele Beneficiarului:

 • crearea unei unități noi sau achiziţie de active legate direct de o unitate, cu condiţia ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziţionată
 • realizarea unei investiții inițiale
 • extinderea/diversificarea capacității unei unități existente
 • schimbarea prin inovare/modernizare a procesului general de producție
 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

Vezi toate codurile CAEN eligibile AICI

Valoarea finanțării:

 • Regiunea Nord-Vest, Centru: max. 37.500.000 Euro
 • Regiunea Vest: max. 30.000.000 Euro
 • București-Ilfov: max. 33.750.000 Euro
 • Celelalte regiuni: max. 45.000.000 Euro

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil:

Maxim 75% – diferă în funcție de regiune/județ și categoria de întreprindere.

Vedeți AICI pentru fiecare județ în parte intensitatea ajutorului financiar.

Menținerea investiției: minim 3 ani (pentru IMM) – maxim 5 ani (pentru Întreprinderi Mari)

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 15 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 90.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2021. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe