Elaborat în baza Ordonanței Guvernului nr.27/2022

Schema de ajutor de minimis în vederea tranziției către o Economie Circulară

Finanțare nerambursabilă de maxim 200.000 de euro pentru investiții într-o ECONOMIE CIRCULARĂ

Bugetul schemei este de 8 milioane euro

Depunere proiecte:
19 decembrie 2022 – 31 ianuarie 2023

Aplicați ACUM pe acest program

Atenție!

Solicitantul depune, direct sau prin poştă (servicii de curierat) cu confirmare de primire, la Registratura Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti, cererea de  finanțare (anexa 2 la prezentul ghid) însoţită de documentele justificative necesare pentru evaluare într-un exemplar pe suport de hârtie și în format electronic de tip memory stick. Pe plic se va menționa Direcția Politici Industriale și Competitivitate – Schema de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară.  

Solicitanti eligibili:

 • Operatori economici – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari și asociațiile și fundațiile înregistrate în România
 • nu sunt întreprinderi în dificultate
 • nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă
 • nu sunt în stare de faliment, lichidare
 • nu au datorii la bugetul de stat

Atenție!

Dacă întreprinderea își desfășoară activitatea într-un sector de activitate neeligibil în acest prrogram, dar solicită finanțare pentru un sector de activitate eligibil și care este prevăzut în Certificatul Constatator, respectiva activitate poate fi eligibilă pentru finanțare sub condiția respectării tuturor criteriilor aplicabile prevăzute în schemă.

Activități și cheltuieli eligibile:

 • costuri în active corporale şi necorporale;
 • costuri salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma investiţiei realizate, după caz;
 • înfiinţarea şi/sau dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele şi produsele rezultate din activităţi de economie circulară, precum şi acreditarea acestora;
 • înfiinţarea şi/sau dotarea şi operarea de centre de reparaţii şi recondiţionare a bunurilor în vederea reutilizării deşeurilor şi reparării bunurilor;
 • extinderea activităţilor de reciclare a deşeurilor;
 • crearea unei platforme electronice, unice la nivel naţional, care pe baza informaţilor introduse de utilizatori face automat legătura între vânzător şi cumpărător;
 • realizarea de centre de colectare şi valorificare a produselor din lână, in, cânepă, textile, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare;
 • reciclarea/reutilizarea şi/sau valorificarea deşeurilor industriale generate în materii prime secundare sau produse cu valoare adăugată mai mare decât cea a deşeului din care provin;
 • modernizarea instalaţiilor de reciclare existente care să determine emisii de gaze cu efect de seră – denumite în continuare GES, cu cel puţin 30% mai mici, precum şi reduceri ale nivelurilor altor categorii de poluanţi în raport cu linia tehnologică existentă;
 • introducerea/extinderea producţiei produselor care nu conţin plastic, alternative la produsele din plastic de unică folosinţă;
 • introducerea/extinderea producţiei de ambalaje care nu conţin plastic.

Valoarea finanțării:

 • Minim 15.000 euro – Maxim 200.000 euro / proiect
 • Contribuție proprie: 15%
 • Menținerea investiției: minim 3 ani

Solicitanți eligibili își desfăşoară activitatea
în sectoarele de activitate de mai jos:

 • CAEN 11 – Fabricarea băuturilor
 • CAEN 12– Fabricarea produselor din tutun
 • CAEN 13 – Fabricarea produselor textile
 • CAEN 14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • CAEN 15 – Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • CAEN 16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • CAEN 17 – Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
 • CAEN 19 – Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
 • CAEN 20 – Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
 • CAEN 21 – Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
 • CAEN 22 – Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 • CAEN 23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • CAEN 24 – Industria metalurgică
 • CAEN 25 – Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
 • CAEN 26 – Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
 • CAEN 27 – Fabricarea echipamentelor electrice
 • CAEN 28 – Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente
 • CAEN 29 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
 • CAEN 30 – Fabricarea altor mijloace de transport
 • CAEN 31 – Fabricarea de mobilă
 • CAEN 32 – Alte activităţi industriale
 • CAEN 33 – Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
 • CAEN 3831 – Demontarea/Dezasamblarea maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 • CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • CAEN 4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
 • CAEN 9511 – Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
 • CAEN 9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic
 • CAEN 9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
 • CAEN 9523 – Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
 • CAEN 9524 – Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
 • CAEN 9525 – Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 15 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 90.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2021. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe