PNRR – C3-I1.D

Fabrici de reciclare deșeuri

Finanțare nerambursabilă de maxim 8.400.000 de euro pentru CONSTRUIREA INSTALAȚIILOR DE RECICLARE A DEȘEURILOR

Bugetul schemei este de cca. 220 milioane euro

Depunere prima rundă de proiecte: mai – iunie 2023

Aplicați ACUM pe acest program

Principalul obiectiv urmărit este creșterea eficienței energetice, care va avea ca impact reducerea consumului de energie și a emisiilor GES și reducerea intensității energetice, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR.

Solicitanti eligibili:

 • Operatori economici – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari, entități cu personalitate juridică înregistrate în România și care activează în conformitate cu legislaţia națională în domeniu, pe teritoriul României, respectând condiția înregistrării la ONRC.
 • nu sunt întreprinderi în dificultate
 • nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă
 • nu sunt în stare de faliment, lichidare
 • nu au datorii la bugetul de stat
 • Nu sunt eligibile întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii

Solicitantul trebuie să desfășoare cel puțin una dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

 • 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
 • 3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
 • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 • 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 • 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase;
 • 3812 – colectarea deșeurilor periculoase.

Grila de Evaluare (punctajul) se poate vizualiza AICI

La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să fie autorizat să desfășoare cel puțin una dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 3821, 3822, 3832 și 3831.

Activități eligibile:

 • Cheltuielile pentru realizarea capacităților de reciclare a deșeurilor
 • Cheltuieli cu realizare construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor achiziționate, cu dotările aferente – instalații electrice, alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare
 • Cheltuieli cu echipamente de producție a energiei din surse regenerabile (cu titlul de exemplu: panouri fotovoltaice, panouri solare, etc.) , în cuantum de maxim 5% din valoarea cheltuielilor eligibile
 • Cheltuieli cu achiziţia şi montajul utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului (vehiculele specializate necesare activităților din cadrul proiectului, achiziţionate în cadrul acestei măsuri, vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului)
 • Cheltuieli cu achiziționarea activelor necorporale
 • Cheltuieli privind informarea și publicitatea

Indicatorii apelului de proiecte:

 • Numărul de unităţi de reciclare nou create;
 • Numărul de unităţi existente a căror activitate se diversifică;
 • Cantitatea de deşeuri reciclate;
 • Rata de reciclare.

Valoarea finanțării:

 • Minim 500.000 Euro – Maxim 8.400.000 EUR / proiect
 • Maximum 75% din valoarea proiectului
 • Menținerea investiției: minim 5 ani
 • Perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte 30 iunie 2026

Intensitatea ajutorului financiar diferă în funcție de încadrarea firmei și locul implementării, vedeți AICI unde  vă încadrați

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 15 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 90.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2021. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe