(POC – 4.1.1 – BIS)

Granturile pentru investiții destinate IMM-urilor

Pentru domeniul construcțiilor și industriei alimentare

În toate regiunile din România!

Alocare financiară: 179.070.298 euro

Finanțare nerambursabilă în valoare de 50.000-500.000 de euro

Aplicați ACUM pe acest program

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Solicitanti eligibili:

 • sunt înființați până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv
 • nu este întreprindere în dificultate în 2021
 • au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2021
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea implementării
 • minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde,reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar 
 • solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate/concesiune/ superficie/ chirie/comodat cu privire la imobilul unde se face investiția
 • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, pentru aceleași categorii de activități
 • minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului
 • nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul

Finanțare nerambursabilă:

 • finanțare nerambursabilă cu valoare cuprinsă între 50.000 – 500.000 Euro/beneficiar
 • Co-finanțare la cheltuielile eligibile: 25% – 75%, în funcție de regiune/județ:
  Intensitatea ajutorului financiar diferă în funcție de încadrarea firmei și locul implementării, vedeți AICI unde  vă încadrați

Vezi toate codurile CAEN eligibile AICI

Condiție suplimentară !!:  societatea nu a efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului,
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază:utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente
 • Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto
 • Cheltuieli cu transformarea digitala – Active necorporale– care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.

Toate cheltuielile prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare!

Grila de Evaluare (punctajul) se poate vizualiza AICI

Angajamentele Beneficiarului:

 • Durata relizării implementării proiectului nu va depăși data de 12.2023.

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la programele de finanțare cu fonduri nerambursabile! Experiența noastră din ultimii 14 ani arată că interesul este mare pentru fondurile destinate antreprenorilor, fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre programele de finanțare cu fonduri nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 14 ani vechime. Numai în ultimii 9 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 82.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2009-2020. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro