PNRR C9-I3-Masura I.

Digitalizarea IMM-urilor

În toate regiunile din România!

Finanțare nerambursabilă între 20.000 – 100.000 de euro pentru digitalizarea IMM-urilor

Buget apel 347,5 milioane euro

Depunere proiecte: 15.02.2023, ora 10.00 – 30.06.2023, ora 24:00

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanti eligibili:

 • IMM-uri și microîntreprinderi cu sediul social în România, fără datorii la bugetul de stat
 • sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021
 • nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022-2023
 • au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (2022)
 • nu sunt întreprinderi în dificultate
 • nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității
 • nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț)
 • nu desfășoară activități de jocuri de noroc/comerț sexual (producție, construcție, distribuție, prelucrare )
 • nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare

IMPORTANT! Ajutoarele sunt destinate firmelor non-IT și de accea sunt excluse de la finanțare  întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate în domeniile din următoarele clase CAEN:

 • 5829 – Activități de editare a altor produse software
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web
 • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

NOTĂ: Un solicitant care are autorizate unul dintre codurile CAEN mai sus enumerate, poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția asumării printr-o declarație că va prezenta un raport/ adresă întocmită de un expert contabil – membru CECAR sau auditor financiar CAFR, care va certifica că firma nu a avut încasări din activitățile specifice codurilor CAEN respectiv conform situațiilor financiare aferente anului 2021, în etapa de contractare a proiectului.

Alte domenii de activitate excluse de la finanțare: pescuitului și acvacultura,  domeniul  producției primare de produse agricole; sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, activități legate de export către țări terțe sau către state membre.

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile

Ghidul FINAL, cu anexele aferente, pentru DIGITALIZAREA IMM-urilor se poate descărca AICI

Codurile CAEN eligibile se pot vizualiza AICI

Cheltuieli eligibile:

 • achiziții de hardware TIC;
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 • cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 • achiziții de tehnologii blockchain;
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • achiziționare website de prezentare;
 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată);
 • consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.
 • cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi
 • cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT);

Ajutor financiar nerambursabil:

Valoarea maximă a ajutorului de minimis este cuprinsă între:

 • 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;
 • 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;
 • 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

Intensitatea finanțării nerambursabile:

 • 90% – pentru toate tipurile de beneficiari
 • 10% – cofinanțare, ce trebuie asigurată din surse proprii, de către toți beneficiarii

Angajamentele Beneficiarului:

Beneficiarii se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de mai jos și anume:

 • mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecareangajat care utilizează computerul);
 • utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
 • viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
 • întreprinderi în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10%;
 • utilizarea IoT;
 • utilizarea de rețele sociale
 • utilizarea CRM;
 • cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare;
 • utilizarea tehnologiei de AI;
 • cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 • realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi.
 • utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.

Perioada de implementare nu depășește 30 iunie 2025

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 15 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 90.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2021. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe