Obiectiv general: Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice:
  • Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continua, inclusiv a invăţământului superior şi a cercetării.
  • Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii
  • Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii
  • Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive
  • Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale
  • Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare
  • Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.

Finanţator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

AXE PRIORITARE

1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate;

„Educaţie mai bună pentru toţi” (strategice).
„Şcoala pentru toţi” (granturi).

1.2. Învăţământ superior de calitate;

„Universitate pentru viitor” (strategice).
„Universitate pentru piaţa muncii” (granturi).

1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională;

„Profesionişti în educaţie şi formare” (strategice).
„Cariera în educaţie şi formare” (granturi).

1.4. Calitate în formare profesională continuă;

„Calificări europene” (strategice).
„Parteneri în formare continuă” (granturi).

1.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării.

„Burse doctorale” (strategice).
„Programe doctorale mai bune” (granturi).

2.1. Tranziţia de la şcoala la o viaţă activă;

„Învaţă o meserie” (strategice).
„învaţă pentru cariera ta!” (granturi).

2.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii;

„A doua şansă în educaţie” (strategice).
„Nu abandona şcoala!” (granturi).

2.3. Acces şi participare la FPC.

„Calificarea – o şansă pentru viitor!” (strategice).
„Continuă să te califici!” (granturi).

3.1. Promovarea culturii antreprenoriale;

„Antreprenoriatul, o alternativă de carieră” (granturi).

3.2. Formare şi sprijin pentru intreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii;

„Competente pentru competitivitate” (strategice).
„Adaptabilitate şi flexibilitate” (granturi).

3.3. Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă;

„Acţionăm împreună” (strategice).
„Parteneriat pentru ocupare” (granturi).

4.1. Intărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare;

„Calitate în serviciile de ocupare” (strategice).
„Servicii de ocupare eficiente” (granturi).

4.2. Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare;

„Profesionişti în piaţa muncii” (strategice).
„Specialişti în ocupare” (granturi).

5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare;

„Integrare pe piaţa muncii” (strategice).
„Fii activ pe piaţa muncii!” (granturi).

5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

„Mediul rural – oportunităţi de ocupare” (strategice).
„Mediul rural – mai mult decât agricultură” (granturi).

6.1. Dezvoltarea economiei sociale;

„Pentru o viaţă mai bună” (strategice).
„Economie sociala şi solidaritate” (granturi).

6.2. Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;

„Împreună pe piaţa muncii” (strategice).

6.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii;

„Şanse egale şi respect” (strategice).

6.4. Iniţiativele transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii;

„Parteneriat transnaţional” (strategice).
„Schimb de bune practici” (granturi).

7.1. Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU;

7.2. Sprijin pentru promovarea POS DRU şi comunicare;