Obiectivul general al POS Transport constă: în promovarea, în România, a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor şi bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător standardelor europene, la nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul regiunilor Romaniei.

Obiective specifice:

  • Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător
  • Modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile
  • Promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal
  • Sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului, şi îmbunătătirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane.

Finanţator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

AXE PRIORITARE

1.1. Infrastructura rutieră de-a lungul Axei Prioritare nr.7

1.2. Infrastructura feroviară de-a lungul Axei Prioritare nr.22

1.3. Infrastructura navală de-a lungul Axei Prioritare nr.18

2.1. Drumuri naţionale

2.2. Căi ferate şi servicii

2.3. Porturi fluviale şi maritime

2.4. Infrastructura aeroportuară

3.1. Promovarea transportului intermodal

3.2. Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport

3.3. Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului

4.1. Sprijinirea managementului eficient, implementării, monitorizării şi controlului POS-T

4.2. Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru POS-T