România, pe lângă fondurile nerambursabile europene oferite prin diferite Programe Structurale, de Coeziune și Operaționale pune la dispoziţia întreprinzătorilor şi alte tipuri de finanţări nerambursabile din fondurile naționale.

Principalele finanţări oferite de către Guvernul României sunt:

 • Ajutorul de stat DeMinimis (H.G. nr.274/2013) – Program pentru dezvoltarea, modernizarea IMM-urilor – apel temporar suspendat
 • SRL-D – Societate cu Răspundere Limitată – Debutant în afaceri ; programul vizează acordarea de sprijin nerambursabil (10.000 euro, 50% nerambursabilitate) oricărui cetățean român care dorește să își deschidă o afacere (și care nu a mai avut una până acum)
 • START (apel temporar suspendat) – pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor; programul vizează facilitarea accesului la finanțare a tinerilor întreprinzători (IMM-uri cu cel mult 2 ani vechime de la înființare, care nu au beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori); se pot solicita alocații financiare nerambursabile de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120 000 lei/beneficiar
 • START-UP NATION România –  un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, înființate după 30 ianuarie 2017 de persoane fizice. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017 este de 1.713.798.000 lei. Ajutorul financiar nerambursabil este:
  • Maxim 200.000 de lei celor care angajează minium o persoană.
  • intensitatea finanțării nerambursabile este de maxim 100%
 • FEMEIA MANAGER –  în cadrul programului se finanțează proiectele cele mai bune depuse de femeile antreprenor; valoarea alocației nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile  și nu poate depăși suma de 41.500 lei/beneficiar
 • INCUBATOARE – înființare și dezvoltare de tehnologii de afaceri; programul oferă sprijin pentru construcția și/sau renovarea și amenajarea fiecărei noi locații care va avea destinația de incubator de afaceri ; sprijin maxim de 500.000 lei și de maximum 200.000 lei pentru reabilitarea/renovarea și reamenajarea clădirii incubatorului la începutul fiecărui nou ciclu de incubare
 • COMERȚ – sprijin în valoare de maxim 90% pentru dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, dar nu mai mult de 250.000 lei/beneficiar
 • MICROINDUSTRIALIZARE –  sprijin pentru microîntreprinderi, IMM-uri cu minim 2 ani vechime de la inființare; sprijin în valoare de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 450.000 lei/beneficiar
 • IMM RURAL (apel temporar suspendat)sprijin pentru microîntreprinderi și IMM-uri din zona rurală, cu cel mult 1(un) an vechime, cu sediul și punctul de lucru în mediul rural; valoarea alocaţiei nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile şi  nu poate depăşi suma de 50.000 lei/beneficiar
 • Programul național multianual pentru susținerea MEȘTEȘUGURILOR ȘI ARTIZANATULUI; programul urmărește organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat și Meșteșuguri
 • Programul UNCTAD/EMPRETEC România; EMPRETEC este un program  de pregătire, care oferă IMM-urilor instruire și asistență tehnică  pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale și creșterea competitivității pe piața locală și internațională. Grupul țintă al programului include antreprenori existenți sau potențiali precum și top manageri