Granturi pentru

capital de lucru – 2022

Doar pentru domeniul agriculturii, pisciculturii și industriei alimentare.

În toate regiunile din România

Finanțare nerambursabilă între 5.000 – 120.000 Euro

Alocare financiară: 250.000.000 Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă reducerea impactului semnificativ generat de creșterea prețurilor la produsele de bază și derivatele acestora , precum și acordarea de sprijin pentru redresarea întreprinderilor din domeniul agriculturii, pisciculturii, acvaculturii și industriei alimentare, unele dintre cele mai afectate de efectele pandemiei COVID-19.

Solicitanti eligibili:

IMM-urile, microîntreprinderile, societățile agricole, cooperativele agricole, grupurile de producători,PFA-urile, II-urile și organizațiile de producători a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID -19.

 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse
 • dispun de co-participare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului
 • mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile

Valoarea sprijinului se stabilește astfel:

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.500 euro, valoarea grantului poate fi de până la 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma 120.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 120.000 euro.
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.500 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;

Activitățile eligibile se pot vizualiza AICI

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți
 • cheltuieli privind chiria  și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența
 • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Vizualizează ce spun unii clienți care au lucrat cu noi în trecut

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre programele de finanțare cu fonduri nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro