Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat  astăzi, 5 octombrie 2020, proiectul de procedură actualizată de implementare a Măsurii 2 „Granturi pentru capital de lucru”, elaborat urmare a observațiilor primite în perioada de consultare publică.

Printre modificările aduse la nivelul documentului se numără adăugarea unor precizări suplimentare cu privire la eligibilitatea cheltuielilor:

  • Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.
  • Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului;
  • Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.
  • Nu sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor, achizițiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.

Descarcă procedura de implementare actualizată publicată pe site-ul MEEMA, împreună cu Anexele.

sursa:fonduri-structurale.ro