Domenii prioritare precum educația, dezvoltarea locală, sănătatea, mediul înconjurător și energia dispun în prezent de finanțări norvegiene în cadrul următoarelor linii de finanțare:

Educație

Apel Finanțare acordată Termen limită de depunere
Mobilitate în învățământul superior între 1.500 și 500.000 euro 15 ianuarie 2021
Cooperare în învățământul universitar între 20.000 și 200.000 euro 15 februarie 2021
Proiecte naționale și de cooperare și mobilități și naționale în domeniul învățământului profesional și tehnic între 24.000 și 35.000 euro 4 iunie 2021/ 18 iunie 2021
Proiecte în domeniul învățământului preuniversitar între 1.500 și 27.000 euro 4 iunie 2021
Apel de proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală Între 60.000 și 200.00 euro 4 iunie 2021

Dezvoltare locală

Apel Finanțare acordată Termen limită de depunere
Drepturile omului – Implementare la nivel național între 500.000 și 2.500.000 Euro 9 aprilie 2021
Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor, runda II între 300.000 și 1.000.000 euro 15 aprilie 2021

Sănătate

Apel Finanțare acordată Termen limită de depunere
Schema de granturi mici nr. 2 – Servicii outreach între 50.000 și 200.000 euro 9 martie 2021
Apelul nr. 1 pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi între 500.000 și 1.000.00 euro 4 februarie 2021

Mediu

Apel Finanțare acordată Termen limită de depunere
Restaurarea zonelor umede și turbăriilor între 700.000 și 900.000 euro 15 ianuarie 2021
Schema de granturi mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități” între 100.000 și 125.000 euro 29 martie 2021

Energie

Apel Finanțare acordată Termen limită de depunere
„Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” – Energie hidroenergetică Între 200.000 și 2.000.000 euro 31 martie 2021
Electrificarea gospodăriilor Schema de granturi mici – între 30.000 și 200.000 euro

Apelul de proiecte – între 200.000 și 2.000.000 euro

29 aprilie 2021

Sursa: Granturile SEE și Norvegiene