POR: Calendarul lansarilor apelurilor de proiecte – 2017

il_570xn-1038803459_b3j0

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a publicat Calendarul estimat al lansarilor in cadrul Programului Operational Regional (actualizat in luna decembrie 2016). Conform informatiilor de pe site-ul oficial, perioadele sunt estimative, urmand a fi revizuite in functie de indeplinirea conditiilor pentru lansarea apelurilor.

Descarca documentul AICI.

Sursa: MDRAP

S-a lanasat apelul de proiecte pentru IMM-uri – POR 2.2

Regio-604x270

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în data de 23 decembrie 2016, apelul de proiecte nr. POR 2/2, aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Mai multe informații despre acest program puteți citi  AICI

Doriți să fiți contactat gratuit de un consultant? Completați formularul de mai jos și în scurt timp veți fi contactat. Fără obligații!

Formular de contact

Calendarul apelurilor de proiecte pentru 4 Programe Operationale

Ministerul Fondurilor Europene a publicat calendarul revizut al apelurilor de proiecte pentru urmatoarele programe operationale:

Programul Operational Capital Uman (POCU) are ca obiectiv major dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului si a participarii la un sistem de educatie si formare profesionala, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale si de sanatate. POCU dispune de o alocare financiara totala de 5 miliarde de euro. 17,22% din alocarea financiara a fost destinata apelurilor lansate integral pe parcursul anului 2016. Calendarul publicat ieri include lansarile din 2016 si apelurile previzionate pentru primele doua trimestre din 2017.

calendar77_vestnikyar_ru

Programul Operational Competitivitate (POC) sprijina interventii de cercetare, dezvoltare si inovare in domeniile specializare inteligenta si sanatate, masuri pentru cresterea participarii romanesti in cercetarea la nivel european, crearea de sinergii cu programul-cadru ORIZONT 2020 si alte programe internationale, dezvoltarea unor retele de centre de cercetare, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil si asigurarea accesului cercetatorilor, imbunatatirea infrastructurii in banda larga si a accesului la internet. POC beneficiaza de o alocare totala de 1,582 miliarde euro. 55,33% din alocarea financiara pentru programul operational a fost destinata acestor apeluri, atat pentru cele lansate in 2015, cat si pentru cele din 2016.

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) finanteaza activitati din sectoarele infrastructura de transport, protectia mediului, managementul riscurilor si adaptarea la schimbarile climatice, energie si eficienta energetica, contribuind la Strategia Uniunii pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. POIM beneficiaza de o alocare financiara de 11,881 miliarde de euro. 83% din alocarea financiara a fost alocata apelurilor lansate integral pe parcursul anului 2016.

Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) are ca obiectiv global asigurarea capacitatii si instrumentele necesare pentru o eficienta coordonare, gestionare si control al interventiilor finantate din Fondurile Europene Structurale si de Investitii, precum si o implementare eficienta, bine orientata si corecta a POAT, POIM si a POC. POAT beneficiaza de o alocare financiara de 251,21 milioane de euro.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Până la 5 milioane RON pentru IMM-uri!

immS-a publicat in Monitorul Oficial din 30 decembrie 2016, Hotarea de Guvern 937/2016, privind instituirea unei noi sheme de ajutoare de stat de pana la 5 milioane de lei fiecare (circa 1,1 milioane euro), destinate microintreprinderilor si intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania. Hotararea detaliaza conditiile de acordare a ajutorului de la stat, precum si contributia minima a antreprenorilor care vor beneficia, care difera de la o regiune la alta.

Noua schema de ajutoare de stat va avea un buget total de 900 milioane lei (aproape 200 milioane euro) in perioada 2017-2020, de la bugetul de stat. Cu acesti bani, statul vrea sa ajute aproximativ 200 de IMM-uri, adica 50 de firme pe an, in medie.

Valoarea ajutorului de stat va fi de maximum 5 milioane de lei (circa 1,1 milioane euro), cu intensitati maxime intre 20% si 70%, in functie de marimea firmei si de regiunea de dezvoltare in care se afla firma solicitanta. Restul banilor trebuie asigurati de antreprenorii respectivi, din surse proprii sau din surse externe (imprumuturi, de exemplu).


(clic pentru a extinde)

De asemenea, valoarea minima a investitiei totale (ajutorul de stat, plus contributia proprie) nu poate fi mai mica de 4,5 milione lei (aproape 1 milion euro) fara TVA.

Taxa pe valoarea adaugata (TVA) NU este eligibila pentru a fi decontata din ajutorul de stat.

De exemplu, pentru o microintreprindere din Bucuresti, care face o investitie minima admisa 4,5 milioane lei (circa 1 milion euro) fara TVA, ajutorul de stat va putea fi de maximum 1,575 milioane lei (circa 350.000 euro), iar contributia proprie a beneficiarului va fi de minimum 2,925 milioane lei (circa 650.000 euro) la care se va adauga TVA pentru toata investitia.

Asta inseamna ca la TVA standard de 19%, antreprenorul mai trebuie sa suporte TVA de 855.000 RON (circa 190.000 euro), cu posibilitate de deducere.

Acest calcul este valabil petru aplicatiile din 2017, pentru ca incepand din 2018 intensiatea spijinului va fi mai mica in Capitala.

Cum se cer banii

Firmele interesate vor putea solicita ajutorul de stat completand un plan de afaceri pe site-ul Ministerului Economiei.

 • Deschiderea aplicatiei online se va anunta cu cel putin 60 de zile dupa anuntarea acesteia.
 • Pentru inscrierea la finantare fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola.
 • Dupa crearea contului de inscriere aplicatia va trimite automat pe adresa de e-mail comunicata de solicitant un mesaj si un link de confirmare a inregistrarii.
 • Dupa confirmare, aplicatia de inregistrare a planului de afaceri va deveni activa pentru completarea on-line a planului de afaceri si incarcarea in aplicatie a documentelor solicitate.

Solicitantul va completa si transmite on-line planul de afaceri incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 30 zile calendaristice de la demararea inscrierii in cadrul schemei, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului.

Planul de afaceri va trebui sa arate eficienta economica a intreprinderii si viabilitatea investitiei, vizand cel putin urmatoarele aspecte: descrierea afacerii, locatia realizarii investitiei, prezentarea investitiei, fundamentarea planului de investitii, analiza pietei relevante pe care intreprinderea solicita finantare, fundamentarea cifrei de afaceri, situatia financiara actuala si proiectii financiare.

Beneficiari eligibili

Solicitantii eligibili trebuie sa fie firme din Romania, cu capital 100% privat, care sa se incadreze in limitele privind intreprinderile mici si mijlocii din Legea 346/2004:

 • microintreprinderi – au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mici – au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mijlocii – au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

In plus, trebuie sa indeplineasca si alte conditii cumulative, printre care:

 • nu inregistreaza datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 • nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • asociatii sau actionarii care controleaza mai multe intreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat in cadrul prezentei scheme doar in numele unei singure societati.
 • se incadreaza in domeniile de activitate eligibile (codurile CAEN). NU sunt eligibile firme care activeaza intr-o serie intreaga de domenii, printre care: agricultura, constructii, comert, bauturi alcoolice, tutun, restaurante si hoteluri, difuzare de programe etc.

Anual, schema va functiona in baza unui Ghid al solicitantului (sau procedura) aprobat de Guvern, in care se vor detalia conditiile.

Din start, firmele mijlocii vor avea prioritate la acesti bani de la stat, insa punctajul va tine cont si de alte aspecte: activitatile de productie (industrie prelucratorare) vor avea punctaj mai mare, vechimea in desfasurarea activiatii autorizate, rentabilitatea cifrei de afaceri, valoarea investitiei, valoarea aportului propriu, daca face investitia in zone cu somaj mare, locurile de munca nou create etc.

Cheltuieli eligibile

 • Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea – valoarea maxima considerata eligibila in cazul activelor corporale de natura constructiilor nu poate depasi 1.650 lei/mp arie desfasurata, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfasurata;
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru – prevazute la subgrupele 2.1 si 2.2. din Hotararea Guvernului nr 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Activele necorporale amortizabile asociate investitiei initiale care nu au o concretizare fizica sau financiara precum brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

In cazul inchirierii constructiilor aferente investitiei, contractul de inchiriere trebuie sa aiba o valabilitate de cel putin cinci ani de la data finalizarii investitiei, iar valoarea maxima eligibila a chiriei nu poate depasi 22 lei/mp/luna.

Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depasi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investitiei.

Doriți să fiți contactat gratuit de un consultant? Completați formularul de mai jos și în scurt timp veți fi contactat. Fără obligații!

Formular de contact

sursa: startupcafe.ro 

PNDR: Se prelungește apelul pentru procesarea produselor agricole!

245680d2d89568a658302d25305e8707AFIR a anunțat în data de 28 decembrie 2016, prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor de investiții prin intermediul Schemei de ajutor de stat GBER Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole, aferentă submăsurii 4.2Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” din cadrul PNDR până la data de 31 ianuarie 2017, ora 16.00.

Alocarea bugetară stabilită pentru sesiunea 2016 este de 37,5 milioane de euro. Valoarea maximă a sprijinului acordat prin intermediul Schemei GBER aferentă sM 4.2 este de până la 2.500.000 euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat. De asemenea, menționăm că pragul de calitate lunar pentru perioada de depunere 1 – 31 ianuarie este de 15 puncte.

Până în acest moment, AFIR a primit 50 de solicitări de finanțare  în valoare totală nerambursabilă de aproximativ 31,7 milioane de euro. Disponibilul rămas pentru depunere în limita plafonului de 200% din alocarea bugetară (respectiv 75 milioane de euro) este în valoare de aproximativ 43,3 milioane de euro.

Obiectivul general ale Schemei de ajutor de stat GBER 4.2 vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii celor care realizează investiţii în sectoarele economice, eligibile, mentionate în Anexa 4 la Ghidul Solicitantului.

Sursa: AFIR